[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • แรงงานต่างด้าวกับประกันสังคม
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556   ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 3 ชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมและการบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีประมาณ 1 ล้านคน!! แต่ใน 1 ล้านคนนี้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพียงสามแสนห้าหมื่นคนเท่านั้น
   จากตัวเลขของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีแรงงานข้ามชาติทำงานอยู่ในประเทศไทยถึง 2 ล้านคน!! ทำไมอีก 1 ล้านคนจดทะเบียนไม่ได้ แต่ทำงานได้ก็เพราะความไม่เอาไหนของกฎหมายไทย หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้อง กูไม่รู้ กูไม่เห็น ไม่ใช่เรื่องของกู กูไม่ยุ่ง นี่คือวิสัยทัศน์ของข้าราชการไทยส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยซํ้า!!
   ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) จะทำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประะทศไทยมากขึ้น และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ซึ่งจะมีปัญหามากขึ้นกว่าปัจจุบัน ถ้ารัฐไม่มีมาตรการควบคุมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว หากปล่อยไว้อย่างนี้จะกระเทือนถึงความมั่นคงและปัญหาระหว่างประเทศด้วยซํ้า
   สิ่งแรกที่กระทรวงแรงงานต้องทำคือ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติการได้สะดวกกว่าปัจจุบัน เช่นการย้ายข้ามเขตต้องยกเลิก แต่ต้องให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือมากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องรับผิดชอบแรงงานต่างด้าวที่ต้องย้ายออก ย้ายเข้ามีการแจ้งการเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างชัดเจน หากไม่ดำเนินการปรับปรุง ประเด็นนี้จะไม่สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้เลย ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ จึงไม่ควรประมาท
   ประเด็นต่อมา จะต้องให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมอีก 5-6 แสนรายเข้ามาอยู่ในระบบเสียก่อน ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหามาก ถ้ารัฐโดยกระทรวงแรงงานแก้ไขระเบียบข้อบังคับบางขั้นตอน ที่สำคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรจึงจะให้แรงงานต่างด้าวอีกล้านคนเข้าสู่ระบบประกันสังคม เมื่อรวมกับแรงงานไทยที่ยังอยู่นอกระบบประกันสังคมอีกร่วมล้านคน ก็จะเป็นจำนวนถึง 2 ล้าน!!
   น่าห่วง น่ากลัวไหมครับ?! แต่ถ้าไม่เริ่มอะไรเลยก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นในด้านการค้ามนุษย์ และแม้อนาคตของการใช้แรงงานไทย อาจจะเข้าขั้นวิกฤต ไม่มีใครอยากมาทำงานในประเทศไทย!! เราถึงให้ความเห็นว่า แรงงานนอกระบบร่วม 2 ล้านคนนี้ ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมทั้งหมด คงทำไม่ไหว ไม่สำเร็จแน่ๆ หรืออย่างน้อยที่สุด โอนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนชุดนอกระบบนี้ให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาจจะเหมาะที่สุด
   ปกติแรงงานต่างด้าวจะทำงานอยู่ต่างแดน 4-5 ปี แล้วย้ายกลับภูมิลำเนา แรงงานเหล่านี้ต้องเข้ามาในระบบประกันสังคมทั้งหมด และสิทธิในการได้รับการคุ้มครองและหลักการอื่นๆต้องไม่เหมือนกับผู้ประกันตนในระบบปัจจุบัน เขาอาจจะจ่ายสมทบเพื่อคุ้มครองการทำงาน และบำเหน็จเมื่อเลิกทำงานในประเทศไทย โดยได้รับเงินบำเหน็จเป็นต้น
   กระทรวงแรงงานหรือหน่วยควบคุมแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ต้องคุยกันและออกมาตรการการประกันสังคมมาให้คล้ายคลึงกัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมด แต่ต้องหารือกันตั้งแต่เรื่องการรับรองสัญชาติ การให้สิทธิในการทำงานต่างแดน ทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน เมื่อเข้าไปทำงานในประเทศนั้นๆ ส่วนค่าจ้างก็สุดแต่ฝีมือของแต่ละคน แต่ละอาชีพ ข้อสำคัญอัตราการจ้างงานก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ค่าจ้างขั้นตํ่าไม่ควรนำมาพิจารณาร่วมกัน เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ
   การจำกัดประเภทอาชีพของแรงงานต่างด้าวต้องชัดเจน เช่น รปภ.ขณะนี้มีอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ เราจะยอมให้แรงงานต่างด้าวมาทำหน้าที่ไหม? และพวกเขาทุกคนต้องมีประกันสังคม ต้องเข้าอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานหรือออกกฎระเบียนพิเศษมาคุ้มครอง
   อาชีพแม่บ้านหรือเด็กรับใช้ในบ้าน ช่วยเลี้ยงเด็ก ทำความสะอาด ฯลฯ จะเป็นอาชีพที่ทะลักเข้ามาเมืองไทยมากขึ้น เพราะความต้องการมาก และคนไทยไม่มีทำ หรือไม่ชอบทำ ในปี 2558ชาวกัมพูชา ลาว และพม่า จะเข้ามามากขึ้น รัฐจะต้องรีบออกกฎข้อบังคับให้ชัดเจนเป็นธรรมและคล่องตัวกว่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งหากินของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ แรงงานพวกนี้ยังไม่มีประกันสังคมเลย ทั้งที่นายจ้างส่วนใหญ่อยู่ในฐานะที่จ่ายได้ พวกเขาไม่อยู่ในข่ายค่าแรงขั้นตํ่า แต่ก็รู้กันเองในหมู่นายจ้างทั้งหลาย เช่น สาวลาวทำงานตามบ้าน ขณะนี้ตํ่ากว่าเดือนละ 8,000 บาท จะไม่ทำ!! ภายในปี 2558 ก็คงถึง 10,000 บาท!? ซึ่งต้องปล่อยให้เป็นอุปสงค์ อุปทานไป อย่าไปแตะต้อง!! แต่พวกเขาเหล่านั้นขณะนี้ไม่มีประกันสุขภาพ ไม่มีหลักประกันอันใดเลย นี่คือ สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ ถ้าเห็นแก่มนุษยธรรม
   อีก 10-20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศสังคมคนชรา รัฐบาลก็ยอมรับ แต่ดีแต่พูด มีความคิดริเริ่มที่จะช่วยสังคมคนชราที่กำลังย่างเข้ามา แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันใดๆ สังคมคนชรารุ่น 30-40 ปีข้างหน้าจะมีหลักประกันมาช่วยหลายอย่าง แต่กลุ่มที่จะเกษียน 10-20 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะพวกที่อยู่นอกระบบประกันสังคมปัจจุบัน ยังไม่มีหลักประกันอะไรเลยในชีวิต!!
   ความจริงก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่ม อย่างน้อยที่สุดต้องให้ประชาชนที่อายุ 40 ปีขึ้นไปในปัจจุบันเข้าสู่ประกันสังคมในระบบให้หมด กลุ่ม 50 ปีต้องอยู่ในเกณฑ์บังคับกันเลย ไม่ว่าต่างด้าวหรือคนไทยต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกันหมด
   ปัญหาใหญ่สุดของแรงงานต่างด้าวขณะนี้คือ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าเมือง การจ้างงาน สถานที่ประกอบการรัฐต้องออกฎหมายหรือข้อบังคับระเบียบปฏิบัติมาให้ชัดเจน มิฉะนั้นประกันสังคมจะตามไปไม่ได้ ต้องหาทางให้พวกเขา แรงงานต่างด้าวมีสิทธิประกันสังคมได้เหมือนลูกจ้างไทย ปี 2558 จะต้องไม่มีแรงงานเถื่อนในประเทศไทยอีก ผู้ใช้แรงงานทุกคนในประเทศไทยต้องเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย ประกันสังคมไทย เมืองไทยจะน่าอยู่ขึ้นอีกมาก ชีวิตของทุกฝ่ายจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอน
                                                                                                                                                                                                                                 เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 517
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        หลักประกันชีวิตในยามชรา
        การท่องเที่ยวและกีฬาไทย
        ไม้พะยูง
        ทำไมต้อง "คสช."
        ต้องขอค้านท่านนายกฯซะหน่อย
        ใครจะมาเป็นหมายเลข1พรรคเพื่อไทย
        เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ
        การลงทุนของไทย
        โรงไฟฟ้าขยะ
        ระบบ "ล้อ" หรือระบบ "ราง"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน