[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
หน้าข่าวด่วนนี้จะ รีเฟรสหน้าข่าวอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที เพื่อความสะดวกแก่ท่านผู้อ่าน ทำให้ได้รับข่าวสาร รวดเร็ว ทันใจ สดๆจากเหตุการณ์ด้วยตากล้องมืออาชีพ
บุกทลายบ่อนการพนันของคนดังภูเก็ต รวบผู้ต้องหา 63 คนและเงินสดเกือบ 2 ล้าน
บุกทลายบ่อนการพนันของคนดังภูเก็ต รวบผู้ต้องหา 63 คนและเงินสดเกือบ 2 ล้าน
กองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 25 และตร.เมืองภูเก็ตบุกทลายบ่อนการพนันของคนดังภูเก็ตที่ลักลอบเล่นภายในบ้านในพื้นที่ต.รัษฎา
.