[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
“ดุษฎี อารยวุฒิ” ลงพื้นที่ภูเก็ตยุติปัญหาชาวบ้าน-นายทุน พิพาทเส้นทางลงหาดแหลมสิงห์
“ดุษฎี อารยวุฒิ” ลงพื้นที่ภูเก็ตยุติปัญหาชาวบ้าน-นายทุน พิพาทเส้นทางลงหาดแหลมสิงห์
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ ต.กมลา จ.ภูเก็ต ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านเรียกร้องขอคืนเส้นทางสาธารณะลงหาดแหลมสิงห์
.
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next