[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
พระโคกินข้าว ข้าวโพด หญ้า พยากรณ์ว่าอาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอสมควร
พระโคกินข้าว ข้าวโพด หญ้า พยากรณ์ว่าอาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอสมควร
นายธนิต เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนา เนื่องในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
.
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next