[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION
อบจ.ภูเก็ต จัดการแสดงละคร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560
อบจ.ภูเก็ต จัดการแสดงละคร เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560
อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จ.ภูเก็ต จัดการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560
.
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Back Next