[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: ช่วยกันแลพังงา
 • ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  ช่วยกันแลพังงา : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
           


         มีภาพรวมของจังหวัดพังงา  มาให้รับรู้กันครับ..........ทั้งนายกและรองนายกอบจ.พังงา
  เดินสายเข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ นายกอบจ.พังงา เดินทางไปเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำนักพัฒนาหมู่บ้านและตำบลในจังหวัดพังงา ที่โรงแรม เคอาร์โฮเตล จ.นครราชสีมา โครงการนี้ทางอบจ.พังงาสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำนักพัฒนาหมู่บ้านและตำบล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง สำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกอำเภอในจังหวัดพังงา.........ส่วน วิเชียร เชื้อไทย รองนายกอบจ.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ที่ศาลาเขาช้าง โครงการนี้ทาง อบจ.พังงาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านวิชาการ และศึกษาดูงานของบุคลากรสถาบันเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร โดยจัดอบรมในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 2 รุ่นๆละ 200 คน............
  เขยพังงา

  เข้าชม : 1746
  ช่วยกันแลพังงา 10 อันดับล่าสุด
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน