[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: ช่วยกันแลพังงา
 • ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  ช่วยกันแลพังงา : อัพเดทเมื่อ อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555


            
             มีภาพรวมของจังหวัดพังงา  มาให้รับรู้กันครับ..........ธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.พังงา กำหนดให้มีคณะทำงานติดตามกิจกรรม โครงการและกำกับดูแลในแต่ละอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกระยะหรือทันทีกรณีเป็นการเร่งด่วน อำเภอเมืองพังงา มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าคณะ อำเภอตะกั่วทุ่ง มีแรงงานจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าคณะ อำเภอท้ายเหมือง มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหัวหน้าฯ อำเภอทับปุด มีพัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าฯ อำเภอตะกั่วป่า มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าฯ อำเภอคุระบุรี มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าฯ อำเภอกะปง มีปลัดจังหวัดพังงาเป็นหัวหน้าฯ และอำเภอเกาะยาว มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา เป็นหัวหน้าฯ แต่ละคณะมีผู้แทนส่วนราชการร่วมด้วยอีก 4 คน ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี การกำหนดให้มีผู้ดูแลและรับผิดชอบในแต่ละอำเภอ เท่ากับเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาไปในตัว  แต่ที่อยากให้รายงานทุกครั้ง คือ โครงการหรือกิจกรรมที่ทำไปแล้ว คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงไปหรือไม่ จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในครั้งต่อๆไป เพราะที่ผ่านมามองเห็นว่า หลายโครงการและบางกิจกรรม เข้าข่ายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับ...........
  เขยพังงา

  เข้าชม : 2565
  ช่วยกันแลพังงา 10 อันดับล่าสุด
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
        ช่วยกันแลพังงา (สังคมพังงา)
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน