[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: หลังถ้วยกาแฟ
 • หลังถ้วยกาแฟ
  หลังถ้วยกาแฟ : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
  คำทักทาย
  ศิลปะแห่งเหล้า เป็นหนังสือที่เกิดจากแรงบันดาลใจในการเลือก จะดื่มเหล้าดี
  คำว่า "เหล้าดี" อาจฟังดูขัดๆอยู่ไม่น้อย
  เพราะทัศนคติต่อการดื่มของคนไทย ค่อนข้างมองดูการดื่มเหล้าว่าเป็นสิ่งไม่ดี

  ซึ่งแน่นอนว่า ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการดื่มที่มักมีปัญหาจากผู้ที่ดื่มอย่างไม่รู้ และขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
  จริงๆแล้ว ต้องออกตัวก่อนว่า...
  ผู้ขียน มิใช่เป็นนักดื่มหรือผู้รู้ในเรื่องเหล้า
  หากแต่ บังเอิญในช่วงที่ชีวิตได้สัมผัสการดื่มได้เกิดมุมมองว่า การรู้จักดื่ม เป็นสิ่งสุนทรียะ
  สุนทรียะ คือความรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่งดงาม
  ก่อนนั้น ก็เคยเกิดความรู้สึกต้องเสน่หา เหล้าในเชิงศิลปะ มาบ้างแล้ว
  เหล้า ก่อเกิดขึ้นมาแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบแน่ชัด

  แต่เชื่อกันว่า มนุษย์มีการบวงสรวงเทพยดาด้วยการถวายเหล้า หรือหลั่งสุธาลงบนดิน
  เรื่องราวเหล่านี้ อาจเป็นอดีตที่ห่างไกลออกไป
  จึงขอให้กลับมายังปัจจุบัน...ไม่นานมานี้ซึ่งการดื่มเกิดปัญหาในเรื่องการควบคุมสติ อันหมายถึง "คนเมา" ที่สังคมส่วนใหญ่ไม่พึงปรารถนา
  แต่ก็นั่นแหละ...
  ดังภาษิตฝรั่งเศส ที่กล่าวว่า...
  "กล่าวหาเครื่องดื่มไม่ได้ ถ้าคนเมาทำผิด"!!

  ผู้เขียนไม่ปฏิเสธ พิษภัย และปัญหาที่เกิดจาก คนดื่มเหล้า
  หากแต่ ข้อเขียนนี้ ต้องการนำเสนอ ในมุมที่เป็นสุนทรียะของวิจิตรเมรัย
  ดังจะเห็นได้ว่า...เหล้าในยุคเก่า และยุคใหม่
  มีที่ทำขึ้นมาอย่างประณีต หรือทำอย่างมีขั้นตอนที่ดี
  เหล้าประเภทนี้...จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

  ยากที่จะให้ใครซื้อดื่มไปเมามายได้โดยง่าย
  กล่าวโดยสรุป...
  ถ้าหากมนุษย์รู้จักดื่มเหล้า อย่างเข้าใจในคุณค่า....พอเพียงและพอประมาณ
  คำว่า...สุนทรียะ ก็ดูจะยังน้อยไป
  โลกวิทยาการสมัยใหม่...ก็เก็บงำความลับอยู่มิใช่หรือ
  ว่าคุณประโยชน์ของเหล้า...ดื่มแต่น้อย นั้นเป็นฉันใด...!!

  เข้าชม : 1069
  หลังถ้วยกาแฟ 10 อันดับล่าสุด
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
        หลังถ้วยกาแฟ
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน