[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • จับยูฟันสโตร์ แชร์ขายตรงโกงคนไทย คนอนุญาตให้ขายตรงได้ ต้องรับผิดไหม ?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2558


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างพากันพาดหัวข่าว ออกหมายจับ คนเกี่ยวพัน บริษัทยูฟัน สโตร์จำกัด และนำมาสู่การออกหมายจับนายพลโทเกษียณอายุราชการจนกระทั่งเผ่นไปตั้งหลักที่สหรัฐอเมริกา  กลายเป็นประเด็นที่สังคมไทยที่นิยมชมชอบการสุ่มเสี่ยงแชร์ลูกโซ่ออกมาร้องหาเงินคืน

                  พลันที่มีกระแสข่าวโด่งดังทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน  สถานีโทรทัศน์ทั้งระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อค “ทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์เสียงใต้” ได้เริ่มต้นเสาะหาเอกสารหลักฐานอีกด้านหนึ่งของการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนชุดพลตำรวจโทสุวิระ  ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานที่มีพันตำรวจเอกอังกูร  คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจ ปคบ. ภายใต้คำสั่งการของพลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนทั้งประเทศ อยากทราบความเป็นไปและเป็นมา

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หนังสือที่ นร 0312/2535 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทยูฟัน สโตร์จำกัด เรียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทยูฟันสโตร์จำกัด โดยอ้างถึง หนังสือคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ลงวันที่ 12 มีนาคม2557 โดยแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็น ใบสำคัญรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน 2 และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ 1 รายการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมสมุนไพร ตราพิ้งค์ แอล พิ้งค์  ปริมาตรสุทธิ 750 มิลลิลิตร เลขสารบบอาหาร 12-2-00129-2-0094 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมสมุนไพร เอ็ม เซเว่น ปริมาตรสุทธิ ๗๕๐ มิลลิลิตร เลขสารบบอาหาร 12-2-00129-2-0031 และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เนชอรัล มิเนอรัล วอเตอร์ แอนตี้ อ๊อกซิแดนซ์  อาซูมิ ปริมาณสุทธิ160 มิลลิลิตร  ใบรับแจ้งเลขที่ 30-15634522 ลงนามอนุมัติโดยนายอำพล  วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. เมื่อวันที่ 27   พฤษภาคม 2557  โดยมีนายอานันท์  ผาเหลา  เกิดวันที่ 28  กันยายน 2535 ณ วันที่มารับอายุแค่ 22 ปี

                  ไม่ลืมเป็นอันขาดว่า  หนังสือลงวันที่ 26   พฤษภาคม 2557 มีหนังสือที่นร 0312/187 เรื่อง การยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทยูฟันสโตร์จำกัด  เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ลงนามโดยร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง โดยในหนังสือระบุว่า บริษัทยูฟันสโตร์ จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26  ตุลาคม 2556 ทะเบียนเลขที่ 0105556172276โดยมีกรรมการบริษัท 1 คน คือนายเท คิม เลง ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 18  ซอยบางนา-ตราด 25  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ ขอขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมสมุนไพร ตราพิ้งค์ แอล พิ้งค์ ปริมาตรสุทธิ750 มิลลิลิตร ราคาขายปลีก 1,800 บาท ราคาสมาชิก 1,750  บาท (15 คะแนน/PV) ,ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสมสมุนไพร เอ็ม เซเว่น ปริมาตรสุทธิ 750 มิลลิลิตร ราคาขายปลีก 1,500 บาท ราคาสมาชิก 1,450  บาท(15  คะแนน/PV) , ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเนชอรัล มิเนอรัล วอเตอร์ แอนตี้ อ๊อกซิแดนซ์ อาซูมิ ปริมาณสุทธิ 160 มิลลิลิตร ราคาขายปลีก 1,290  บาท ราคาสมาชิก 1,250 บาท (15 คะแนน/PV)  โดยบริษัทมีวิธีการจำหน่ายสินค้าในลักษณะขายตรงหลายชั้นโดยรับสมัครสมาชิก ผู้จำหน่ายอิสระเพื่อนำสินค้าไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภคพร้อมกับกำหนดลักษณะและวิธีการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนโดยมีโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทน มีจำนวน 6 ช่องทางคือ

                  ประการหนึ่ง กำไรจากการขายปลีก เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ของราคาสินค้า

                  ประการหนึ่ง โบนัสยอดซิ้อส่วนตัว เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนน/PV

                  ประการหนึ่ง โบนัสขยายธุรกิจ เท่ากับ 12  เปอร์เซ็นต์ ของคะแนน/PV

                  ประการหนึ่ง โบนัสบริหารทีมงาน เท่ากับ 10  เปอร์เซ็นต์ ข องคะแนน/PV

                  ประการหนึ่ง โบนัสการสร้างทีมงาน เท่ากับ 3  เปอร์เซ็นต์ของคะแนน/PV

                  ประการหนึ่ง  โบนัสส่วนแบ่งยอดขายรวม เท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของคะแนน/PV

                  ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า เอกสารหลักฐานดังกล่าวถูกต้องตามกฏหมาย และแผนการจ่ายผลตอบแทนไม่ขัดต่อกฏหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยเข้าหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนจะมีคำสั่งรับ ซี่งนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. ลงนามเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 พร้อมกับเขียนด้วยลายมือว่า....ขอให้ ศอต.ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายโดยเคร่งครัด....

                  ประเด็นที่จะต้องตรวจสอบก็คือ ลายมือที่เขียนให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ.ก่อนลงนามคือลายมือใคร

                  ตรวจสอบไม่ยาก หากส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดให้นิติวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบลายมือว่า แท้ที่จริงคือลายมือของใคร?

                  และน่าแปลกใจยิ่งนักที่หนังสือฉบับนี้ส่งเข้ามาหน้าห้องของเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2557  เวลา 15.00 น.ตามเลขรับหน้าห้องที่ 286  แต่กลับลงนามในวันที่ 27  พฤษภาคม 2557  จึงกลายเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่า

                  วันที่ 26  พฤษภาคม2557 เลขาธิการ สคบ.เข้ามาที่ทำงานหรือไม่ ?
                  เหตุใดจึงรีบร้อนลงนามทั้งที่การเช่ารถตู้จำนวน 14  คันของ สคบ.ผ่านกระบวนการแบบอีอ๊อคชั่นทุกประการ ยังไม่ยอมลงนามจนกระทั่งข้ามปีงบประมาณและบริษัทที่ชนะการประกวดราคาต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลให้บังคับลงนามในสัญญาและจ่ายเงินทั้งที่อนุมัติให้ใช้รถไปราชการและอนุมัติค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางแต่ไม่ยอมเช่ารถ จึงเป็นประเด็นที่น่าติดตาม

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องเมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2557  ตามเลขที่รับคำขอที่ 20/57 โดยในเอกสารคำขอได้มีลายมือลักษณะเดียวกัน ลงนามโดยร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง เขียนกำกับว่า เห็นควรรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทยูฟันสโตร์จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 และท้ายหนังสือมีลายมือลักษณะคล้ายคลึงกับลายมือข้างต้นเขียนว่า...รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัทยูฟันสโตร์จำกัด  ทั้งนี้ขอให้บริษัทฯประกอบธุรกิจขายตรงให้เป็นไปตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด โดยนายอำพลลงนามกำกับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

                  ยิ่งน่าแปลกใจอย่างมาก เมื่อเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตได้แนบหลักฐานสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัทยูฟันสโตร์จำกัด เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2557 ระบุว่า บริษัทยูฟันสโตร์จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10  ล้านบาท มีจำนวน 10,000 หุ้นๆละ 100 บาท โดยมีนายเท คิม เลง อยู่บ้านเลขที่ 117/123 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ถือหุ้น24,000 หุ้น บวกอีก 70,000 หุ้น  มีนายอาทิตย์ ปานแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 779/10 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพถือหุ้น 3,000 หุ้นและพลโทอธิวัฒน์ สุ่นปาน อยู่บ้านเลขที่ 159/63 หมู่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพถือหุ้น 3,000 หุ้น

                  และเป็นนายอาทิตย์ ปานแก้ว คนเดียวกันกับที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า เป็นชาวมาเลเซียที่ปลอมบัตรประชาชนไทย

                  กลายเป็นประเด็นที่จะต้องหันย้อนกลับไปถาม นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ.ที่เคยมีสถานะเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือ ปปท.และมีหน้าห้องที่มีฝีมือล้นจากสำนักงาน ป.ป.ท.ว่า ได้ตรวจสอบความละเอียดอย่างไรและทำไมต้องเร่งรีบลงนามในเอกสารใบอนุญาตการขายตรงในวันเดียวกันคือวันที่ 27  พฤษภาคม 2557

                  กลายเป็นประเด็นที่จะต้องตรวจสอบเลขาธิการ สคบ.และคนแวดล้อมที่เข้าไปรับผิดชอบดูแลด้านขายตรงทั้งหมดและที่ผ่านมาจะปรากฏภาพ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่าในเอกสารที่ยื่นขอจดทะเบียนขายตรงกับ สคบ.กลับระบุว่า นายสุวิทย์ วงศ์สงวนและนายกาวิน วงศ์สงวน กลับทำหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารเลขที่18 ซอยบางนา-ตราด 25  แขวงและเขตบางนา เป็นสถานประกอบการ โดยไม่คิดค่าเช่า

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางจิรัชย์ชนา ภูธนะพัฒน์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดภูธนะพัฒน์ 233 ตั้งที่65 หมู่ 19  ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ พิษณุโลก ทำหนังสือยินยอมให้บริษัทยูฟันสโตร์จำกัด ขายน้ำผลไม้ตราพิ้งค์ แอล พิ้งค์ เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2557  ขณะที่นางเบญญาภา โกมลกิติกุล เจ้าของผลิตภัณฑ์ไดนาฟูด ตั้งที่ 41/46-47ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง นนทบุรี ได้มอบอำนาจเมื่อวันที่21 มกราคม 2556  ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูธนะพัฒน์ ๒๓๓ จำหน่ายสินค้าประเภท เอ็ม เซเว่น เช่นเดียวกับนางสาววนิสสา ทองใจ ลงนามเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2557  ในนามบริษัท บีเคเค อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งเลขที่ 1600  หมู่ 1  ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ มอบให้บริษัทยูฟันสโตร์จำกัดขายเครื่องสำอางค์ที่ผลิตโดยบริษัทไมลอทท์  แลบบอราทอรี่จำกัด เลขที่ 84/55 หมู่11ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เป็นผู้ผลิต

                  ในเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตขายตรงมีหลักฐานปรากฏชื่อ พลโทอธิวัฒน์ สุ่นปาน เป็นประธานบริหารระหว่างประเทศ และนายนิโอ ออง เป็นประธานบริหาร และวันที่ 8  เมษายน 2558  พนักงานสอบสวนได้เข้าจับกุมบริษัทยูฟันสโตร์จำกัด มี 4 คนโดนควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษ

                  กลายเป็นประเด็นที่ต้องคิดว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคถอนใบอนุญาตเมื่อใด หากเป็นวันที่ 8 เมษายนตรงกับวันที่ตำรวจบุกจับกุม กลายเป็นคำถามที่น่าตั้งประเด็นว่า เหตุใด สคบ.จึงไม่ยอมถอนใบอนุญาตและดำเนินการใดก่อนหน้านั้น

                  ทั้งที่รายการหมายจับของบรรจง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ที่นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ.สนิทสนมเป็นกรณีพิเศษกับฝ่ายข่าว นำเสนอรายการนี้มาหลายเดือนและเข้าไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ สคบ.กลับเพิกเฉยจนความเสียหายเกิดขึ้น

                  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและปัจจุบันคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามสังคมอย่างไรในเรื่องนี้ในฐานะกำกับดูแล สคบ.และทราบเรื่องนี้มาโดยตลอด

                  พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พลตำรวจโทสุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะเจ้าของคดี จะดำเนินตรวจในเชิงลึกคณะที่เดินเรื่องใบอนุญาตขายตรงใน สคบ.หรือไม่

                  กลายเป็นประเด็นที่สังคมถามว่า

                  กล้าหาญพอที่จะล้วงลึกเข้าไปสอบสวนในเรื่องกระบวนการขออนุญาตขายตรงของ สคบ.หรือไม่ ?

                  ฤา นี่คืออีกมุมที่สื่อมวลชนไม่หาญกล้าในการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดี
                                                                                                                                                                                                                                         ทีมข่าวการเมือง
      
  เข้าชม : 1917
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน