[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ผลงานรัฐบาล องค์กรอิสระปราบโกง ถูกตั้งคำถามเอาจริงไหม?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ เสาร์ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2558                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ใช้ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก พาพรรคพวกผู้บัญชาการเหล่าทัพ นับจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ  พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒยาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน โดยมีเสนาธิการหลักประจำคือพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านั้น ร่วมกับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ที่เคยร่วมกับพลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกยุคปี 2549 ยึดอำนาจการปกครองในยุคนั้น คอยร่วมกันวางแนวทางและแผนยุทธการยึดอำนาจอย่างเป็นขั้นตอน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หลักการสำคัญของการนำไปสู่การยึดอำนาจการปกครองของประเทศ คือ ข้อกล่าวหาการทุจริตในวงราชการ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว  การทุจริตจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  การจัดจ้างทำอีเว้นท์ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา รวมถึงโครงการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านบาท โครงการรถไฟฟ้า 7สายและที่สำคัญที่สุดคือ

                  โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย

                  การพบเห็นการทุจริตแห่งชาติมากมาย ส่งผลให้ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ใช้ฐานะของตนเองในขณะนั้นคือ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ,ผู้บัญชาการทหารบกและนายกรัฐมนตรี ตั้ง

                  ศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

                  โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ทำหน้าที่ประธานศูนย์ มีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกที่เป็นกำลังสำคัญในการยึดอำนาจการปกครองประเทศที่วันนี้มีสถานะเป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท.ทำหน้าที่เลขาธิการ

                  ด้วยการรวมเอาหน่วยงานสำคัญในกระทรวงยุติธรรมอย่างเช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือ ป.ป.ท. ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ป.ป.ง.เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการตรวจสอบดำเนินการ โดยมี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. และสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เข้าร่วมดำเนินการในฐานะสององค์กรอิสระตรวจสอบการทุจริต

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นหนักการใช้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และมักจะอ้างความเสียหายของราชการหากซื้อล่าช้าเป็นตัวจักรสำคัญในการจัดซื้อ และบริษัทที่เข้ามาดำเนินการจำนวนไม่น้อย เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยนักการเมืองคนสำคัญ และอดีตผู้สมัครของพรรคการเมืองบางพรรค เน้นการจัดซื้อสินค้าราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนบ้าง  สาธารณรัฐเกาหลีบ้าง โดยอาศัยช่องว่างการไม่ต้องเสียภาษีพิกัดศุลากรเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง    

                  การจัดซื้อจัดจ้างโดยกรณีพิเศษการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก  การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เหล่านี้ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นับจากกรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะหน่วยงานหลังแทนที่จะเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามภารกิจสำคัญที่กำหนดไว้ กลับเลี่ยงภารกิจของตนเองเข้าไปดำเนินการ ท่ามกลางความงุนงงของคนที่ทำการตรวจสอบ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า งบประมาณทั้งหมด เป็นงบเหลือจ่ายที่มาโดยการแปรญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในครั้งนั้น เพื่อซื้อเครื่องออกกำลังกายบ้าง  เครื่องเล่นเด็กบ้าง  เครื่องดนตรีไทยบ้าง เครื่องดนตรีสากลบ้าง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด กลายเป็นประเด็นคำถามว่า

                  ปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบในหน่วยงานนั้น นั่งดูดายปล่อยให้ดำเนินการได้อย่างไร ทำไมไม่ระงับยับยั้งและโอนย้ายการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานการท่องเที่ยวไปสู่หน่วยงานด้านกีฬาและนันทนาการ จึงกลายเป็นประเด็นแห่งการถามหาความรับผิดชอบ

                  ยิ่งกลายเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่า สำนักงบประมาณในฐานะผู้พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินประเภทนี้ ปกติจะทักท้วงหนักทักท้วงหนา เหตุใดจึงปล่อยผ่านอย่างรวดเร็วทั้งที่ก่อนหน้านั้นงบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบพัฒนามาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆกลับถูกตัดทอนอย่างไร้เยื่อใยแต่ไฉนจึงปล่อยผ่านงบก้อนโตนับพันล้านเพื่อให้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเยี่ยงนี้

                  กลายเป็นปัญหาท้าทายมาตรา 44 และท้าทายคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ คสช.ว่า

                  กล้าเอามือที่ล้วงกระเป๋าออกมาดำเนินการใดดำเนินการหนึ่งหรือไม่

                  ยิ่งตรวจสอบลึกลงไปยังพบว่า ระดับคนใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูงลิ่วแห่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าไปมีบทบาทรับจ้างติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จากหน่วยงานในสังกัด โดยอาจจะใช้หรือไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในขณะนั้นที่ดำรงในภาคเหนือ แต่หลังจากพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะเกษียณอายุราชการ กลับมานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาของระดับข้าราชการในตำแหน่งสูงลิ่ว ย่อมชี้ถึงการเชื่อมโยงประเด็นที่น่าพึงสงสัยยิ่ง

                  การเข้ามาตรวจสอบในเชิงละเอียดของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.จนกระทั่งพบหลักฐานบางประการว่า เครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย ได้สูญหาย ไม่มีการติดตั้งจริงแต่มีการตรวจรับ หลังจากตรวจพบแล้ว มีการแจ้ง มีการตรวจสอบอย่างละเอียดจนพร้อมจะชี้มูลความผิดและดำเนินการกับคนผิดเพื่อเป็นไปตาม

                  เจตนารมณ์

                  น่าแปลกที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ที่ก่อนหน้านั้นจะออกมานำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการทุจริต แต่มาวันนี้

                  ไม่มีใครเห็นเงาร่างและข่าวของ

                  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

                  ในบทบาทหน้าที่ที่ของคนสอบการใช้เงินงบประมาณผิดประเภทของหน่วยงานรัฐ พร้อมๆกับกระแสที่ออกมาว่า เดี๋ยวค่อยเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ ใน สตง.จากปากคนที่ถูกสอบสวนการทุจริต

                  กลายเป็นประเด็นของความน่าเชื่อถือและประเด็นที่เกี่ยวพันไปถึง

                  ผลงานนับจาก คสช.ยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีที่แล้วจนถึงวันนี้

                  สตง.แทบจะมีผลงานเป็นศูนย์ทั้งที่ออกตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกายถี่ยิบแทบทุกวันในห้วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษกลายเป็นประเด็น และประเด็นที่ว่า มีการสารภาพจากพนักงานของบริษัทที่ได้รับการล็อคเอาไว้ว่า ได้ว่าจ้างให้ผู้รับมอบอำนาจเอาซองเอกสารไปยื่นให้หน่วยงานราชการในฐานะคู่เทียบ โดยเอกสารทั้งหมดบริษัทที่โดนล็อคว่าจะต้องได้งานเป็นคนทำจัดทั้งหมด

                  กลายเป็นประเด็นฐานความผิดตามกฎหมายฮั้วโดยฉับพลัน

                  การกำหนดราคากลางก็ดี  กระบวนการจัดทำโครงการที่เร่งรีบจนอนุมัติภายในวันเดียวทั้งที่ปกติผ่านกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้จะต้องยาวนานแรมเดือนกลายเป็นประเด็นข้อพิรุธ

                  การตรวจรับโดยสิ่งของไม่ครบและเป็นการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จัดซื้อและไปวางในสถานที่เดียวกันกลายเป็นประเด็นแห่งปัญหา

                  ไม่นับราคาที่แพงผิดปกติ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างจากงบประมาณก้อนโตที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีจะต้องอนุมัติและจะต้องนำเสนอเพื่อทราบในคณะรัฐมนตรี กลายเป็นการซอยย่อยงบประมาณเพื่อให้อยู่ภายใต้อำนาจของอธิบดีในสังกัด กลายเป็นจริยธรรมที่ท้าทายอำนาจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่างยิ่ง

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า หลักฐานทั้งหมดวางไว้ในแฟ้มตั้งบนโต๊ะของประธานศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ที่รอการลงนามอนุมัติให้ดำเนินการตามมาตรา 44

                  จึงกลายเป็นประเด็นท้าทายว่า        

                  กรณีนี้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. จะกล้าลงนามใช้มาตรา44ไหม?

                                                                                                                                                                                                                                 ทีมข่าวการเมือง

         
  เข้าชม : 787
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน