[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • กระชากราคาเครื่องเล่นเด็ก กรมการท่องเที่ยว แพงเป็นพันเท่า ฤา หยันฝีมือ ปปช.และคสช.สอบ
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ เสาร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมพลศึกษา จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย ที่ถูกตรวจสอบจำนวน 14 สัญญาวงเงินไม่น้อยกว่า702,853,160 บาท ส่วนกรมการท่องเที่ยว ที่ถูกตรวจสอบจำนวน 12 สัญญา วงเงินไม่น้อยกว่า 715,099,500 บาท

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ต่อสำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2558  และนำเสนอในเว็ปไซต์สำนักข่าวอิศรา เมื่อเวลา 18.30 น.วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า

                  “ กรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการของกรมการท่องเที่ยวหลายสัญญา วงเงินเกือบพันล้านบาทว่า การทำโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการของกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นการใช้งบแปรญัตติของ ส.ส.ที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงปี 2555  ก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3  เมษายน 2556 ”

                  “ ผมรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่า เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่นาน  อยู่แค่ชั่วคราว เพราะชีวิตเป็นข้าราชการมาตลอด ไม่ได้เป็นนักการเมือง จึงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยในเรื่องของการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำเขาดูกันไป แต่ให้นโยบายชัดเจนไปแล้วว่า การดำนินงานจะต้องยึดหลัก 2  เรื่อง คือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ประหยัดที่สุด”

                  กรณีกรมการท่องเที่ยวจะต้องจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการ นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตอบชัดถ้อยชัดคำว่า

                  “ ผมก็เคยสงสัยและสอบถามเรื่องนี้กับทางผู้บริหารกรมการท่องเที่ยวเหมือนกัน ก็ได้รับคำตอบว่า คำว่านันทนาการมันครอบคลุมหลายอย่าง แต่ผมก็ได้ย้ำว่า ต้องไปดูให้ดีน่ะ ว่า มันถูกต้องหรือไม่ ต้องไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนกับงานของกรมพลศึกษาที่ทำไว้อยู่แล้ว ซึ่งผมมีความเป็นห่วงเรื่องนี้มาก”

                  และนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรี พูดถึงประเด็นการจัดซื้อของกรมการท่องเที่ยวตรวจพบปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะราคาสินค้าที่เอกชนจัดซื้อชายต่ออาจจะแพงกว่าต้นทุนเป็นสิบเท่า ว่า “ผมก็ติดตามดูข่าวเรื่องนี้อยู่ตลอด ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง แต่เรื่องแบบนี้ คนเป็นข้าราชการต้องรู้ตัวเองว่า ควรจะทำอย่างไร ทำอะไรต้องระมัดระวัง ผมเป็นข้าราชการมาก่อน คือ ถ้าเราเอ็นดูเขา เอ็นเราจะขาดเอง”

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาลำดับที่ 6 กรมการท่องเที่ยวตามเลขที่สัญญาที่ ซ 90/2556  วงเงิน 73,260,000 บาท เป็นงบแปรญัตติของปี 2556 โดยสัญญานี้ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  ระหว่างอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกับบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัด

                  เพื่อจัดซื้อสปริงโยกลูกไก่ (ผู้ใจดี) ราคาชุดละ 48,510 บาท , สปริงโยกโลมา(พาเพลิดเพลิน) ชุดละ 49,005 บาท, สปริงโยกมอเตอร์ไซด์ผาดโผน ชุดละ 49,005 บาท,สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ชุดละ 142,560 บาท, สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก ชุดละ 235,620 บาท, สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ชุดละ 267,300 บาท,การเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 10  เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230  ตารางเมตร วงเงินชุดละ 198,000บาท รวมเบ็ดเสร็จชุดละ 990,000 บาท จำนวน 74  ชุด เพื่อนำไปติดตั้งที่จังหวัดศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  ยโสธร  สุราษฏร์ธานี  ในชื่อของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการชุมชนสำหรับเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี  ยโสธร และสุราษฏร์ธานี จะต้องส่งมอบภายในวันที่ 17  มกราคม 2557

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยว ได้นิยามคำว่า แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction)  หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้ แม้ไม่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แต่มีลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น ย่านบันเทิงหรือสถานบันเทิง สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสาธารณะลักษณะพิเศษ สวนสาธารณะและสนามกีฬา

                  ต้องไม่ลืมว่า กรมการท่องเที่ยว ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational Attraction Standard) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการที่มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแต่ละองค์ประกอบจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพ เพื่อใช้ประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการนั้นด้วย

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า มีการแบ่งประเภทย่านบันเทิงและสถานบันเทิงเอาไว้ว่า ประเภทของย่านบันเทิง ได้แก่ ย่านที่มีบริการร้านค้าประเภทบาร์เบียร์ ไนต์คลับ คาเ ดิสโก้เทค Entertainment Complex เช่นย่านสีลม ย่านสุขุมวิทเป็นต้น ส่วนประเภทการแสดงเพื่อความบันเทิง ได้แก่ โรงละคร โรงมหรสพ คาบาเร่ต์โชว์ เช่น ภัทราวดีเธียร์เตอร์ กรุงเทพฯเป็นต้น

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยวได้กำหนดไว้ใน TOR เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการชุมชาในศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร สุราษฏร์ธานี  เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในอนาคต เพื่อสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

                  ต้องไม่ลืมเป็นอันขาดว่า บริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัดมีหนังสือเสนอราคาเมื่อวันที่ 19  กันยายน 2556  กำหนดว่า สปริงโยกลูกไก่(ผู้ใจดี) ชุดละ 48,510 บาท จำนวน 74  ชุดวงเงิน 3,589,740  บาท , สปริงโยกโลมา(พาเพลิดเพลิน) ชุดละ 49,005บาท จำนวน ๗๔ ชุดวงเงิน 3,626,370  บาท,สปริงโยกมอเตอร์ไซด์ผาดโผน ชุดละ 49,005  บาท จำนวน74 ชุด วงเงิน 3,626,370 บาท,สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ชุดละ 142,560 บาท จำนวน 74  ชุด วงเงิน  10,549,440 บาท, สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก ชุดละ 235,620 บาท จำนวน 74  ชุด วงเงิน 17,435,880บาท,สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ชุดละ 267,300  บาท จำนวน 74  ชุดวงเงิน 19,780,200 บาทและปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุดละ 198,000 บาท จำนวน 74 ชุดวงเงิน 14,652,000 บาท รวมเป็นเงินที่เสนอมาทั้งสิ้น 73,260,000  บาท

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 9  มกราคม 2557 ก่อนการส่งมอบ 6 วัน มีการแก้ไขสัญญา จากเดิมมาเป็นวงเงิน 73,081,241.22 บาท ซึ่งลดราคาการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จากราคา 198,000 บาทมาเป็น 195,584.34  บาท รวมเป็นเงิน 14,473,241.00 บาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ในสัญญากำหนดการไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆ โดยเน้นคำว่า ชุมชน เพื่อให้สอดรับกับการเขียนโครงการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า

                  ลำดับที่ 3.3 ชุมชนบ้านอะลาง หมู่5 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอะลาง

                  ลำดับที่ 3.5 ชุดชนบ้านบอนใหญ่ หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย ไปติดตั้งในวัดบ้านบอนใหญ่

                  ลำดับที่ 3.10 ชุมชนโนนรัง หมู่ 3 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี ไปติดตั้งที่ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนบ้านแก้งซาว

                  ลำดับที่ 3.12 ชุมชนหนองเหล่า หมู่ 3  ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องในไปติดตั้งที่ โรงเรียนบ้านคำหมื่นหนองข่า หรือกระทั่งลำดับที่ 3.16 ชุมชนหนองเหล่าหมู่ 9 ตำบลหนองเหล่า ไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าก่อ

                  ซึ่งทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับคำนิยามของคำว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการทั้งสิ้น

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักข่าวอิศรา ได้นำเสนอเมื่อเวลา 12.20 น.วันที่12 กุมภาพันธ์ 2558  พร้อมกับนำเสนอใบสรุปสินค้าคงเหลือของบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2557  ระบุราคาต่อหน่วยสินค้าเอาไว้ว่า

                  สปริงโยกลูกไก่(ผู้ใจดี) ชุดละ 4,582.26  บาท,สปริงโยกโลมา(พาเพลิดเพลิน) ชุดละ 6,227.60 บาท,สปริงโยกมอเตอร์ไซด์ผาดโผน ชุดละ4,204.14 บาท , สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ชุดละ 40,979.42  บาท, สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก ชุดละ 71,814.43 บาท,สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ชุดละ 57,551.98  บาท

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หากข้อมูลของสำนักข่าวอิศราเป็นจริง  สปริงโยกลูกไก่(ผู้ใจดี) ราคาเสนอขาย 48,510 บาท แต่ราคาสต็อค  4,582.26 บาท แพงกว่าถึง  43,927.74  บาทหรือ74 ชุดแพงกว่าถึง  3,250,652.70  บาท , สปริงโยกโลมา(พาเพลิดเพลิน) ขายชุดละ 49,005 บาท สต็อคชุดละ 6,227.60  บาท แพงกว่า  42,777.40 บาท หรือ 74  ชุดแพงกว่าถึง  3,165,527.60  บาท ,สปริงโยกมอเตอร์ไซด์ผาดโผน ขายชุดละ 49,005  บาท สต็อคราคา  4,204.14 บาท แพงกว่าถึง  44,800.86 บาท หรือ 74  ชุดแพงกว่าถึง  3,315,263.36  บาท, สถานีทดสอบความสามารถในการแสดงออก ขายชุดละ 142,560  บาท สต็อคราคา 40,979.42  บาท แพงกว่า  101,580.58  บาท หรือ 74  ชุดแพงกว่าถึง 7,516,962.90 บาท, สถานีทดสอบความพร้อมของตนเองและการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็ก ขายชุดละ 235,620.74 บาท ราคาสต็อคแค่ 71,814.43  บาท แพงกว่าถึง  163,806.31  บาท 74  ชุดแพงกว่าถึง  12,121,666  บาท ,สถานีพัฒนาการด้านอารมณ์และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขายชุดละ 267,300  บาท สต็อคราคา 57,551.98 บาท แพงกว่าถึง  209,748.02  บาท ถ้า 74  ชุดแพงกว่าถึง  15,521,353  บาท

                  รวมทั้งหมดแล้ว รัฐต้องเสียหายไม่น้อยกว่า  44,891,423  บาทจากงบประมาณการจัดซื้อทั้งหมด 73,260,000  บาท ไม่นับการเทปูนหรือการปรับภูมิทัศน์สำหรับต้นทุนที่แท้จริง

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ใบเสร็จทั้งหมดที่ปรากฏย่อมประจักษ์เป็นการดีว่า หากสำนักข่าวอิศรานำหลักฐานสำคัญของสต็อคมาตีแผ่เป็นหลักฐานจริง ย่อมหมายถึงว่า มีการซื้อราคาแพงเกินความจริงถึงหลายเท่าตัว และความเสียหายทั้งหมดนี้

                  ใครจะต้องรับผิดชอบ?

                  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะ คสช.และทำหน้าที่ประธานศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติ และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติจะถือว่า นี่ใบเสร็จและหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นเด็กของกรมการท่องเที่ยวหรือไม่

                  หลักฐานทั้งหมด ศูนย์ต่อต้านทุจริตแห่งชาติจะต้องส่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช. กลายเป็นเครื่องหมายคำถามว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล้าหาญชาญชัยไปสั่งให้ ปปช.เร่งตรวจสอบเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ ?

                  ฤา ขนมจีนมาวางรอในจาน แต่น้ำยาฝีมือ คสช.จะเหือดแห้งหายจนขนมจีนบูด
                                                                                                                                                                                                                             ทีมข่าวการเมือง

      
  เข้าชม : 803
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน