[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ผ่าเงื่อนงำซื้อเครื่องออกกำลังกายกรมการท่องเที่ยว แบ่งซื้อแบ่งจ่าย สตง.หรือ ปปท.หรือ ปปช.เมินได้ไง?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หลังสิ้นเสียงของครูหยุย วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเวทีการอภิปราย กรณีการซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกรมพลศึกษาที่มีราคาแพงลิ่ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอ.ตช.โดยวางฐานะพลเอกประยุทธ์ เป็นประธาน มีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดทำหน้าที่ผู้อำนวยการ และมอบหมายให้เลขาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือ ปปท.ทำหน้าที่เลขานุการ

                  ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกรมพลศึกษา ก่อนจะลามเข้ากรมการท่องเที่ยว โดยเริ่มต้นสอบสวนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557

                  แต่เว้นการตรวจสอบปีงบประมาณ 2554 ทั้งในส่วนของกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว

                  เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า

                  เว้นไว้ทำไม

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาเลขที่ ซ 2/2555๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เป็นสัญญาระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับห้างหุ้นส่วนสามัญอินฟินิตี้ซัพพลายส์ ตั้งอยู่ที่  52 หมู่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง อุตรดิตถ์ ในวงเงิน 5,970,000 บาท โดยใช้หลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเลขที่  0153707 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 เป็นเงิน 298,500 บาท

                  กลายเป็นประเด็นคำถามว่า งบประมาณปี  2554 เหตุใดจึงไปเซ็นสัญญาในปีงบประมาณ 2555และงานนี้เร่งด่วนขนาดจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ หากจ้างเป็นกรณีพิเศษ เอกชนยื่นหนังสือค้ำประกันลงวันที่ 29 กันยายน 2554 เหตุใดจึงยืดระยะเวลาการลงนามในสัญญาไปวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ห่างจากระยะเวลาหนังสือค้ำประกันถึง 72วัน มันเกิดอะไรขึ้น?

                  ยิ่งไปกว่านั้น โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นการจัดซื้อและสร้างตู้ฟิตเนส จำนวน 2 ชุดเท่านั้น

                  เป็นการสร้างตู้ฟิตเนสบ๊อกส์หนึ่งชั้น ใช้ผนังสำเร็จรูป จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001 เคลือบสี ชนิด Food Grade ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9  เมตร สูง 2.80  เมตรจำนวน 2 ลังราคา 5 ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์พัฒนาทักษะเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 144,000 บาท เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง 108,000 บาท, จักรยานนั่งปั่น จำนวน 2 เครื่อง 64,000 บาท,จักรยานเอนปั่น จำนวน 2 ครื่อง 96,000 บาท,อุปกรณ์บริหารยึดกล้ามเนื้อ จำนวน 2 เครื่อง 90,000 าท,เครื่องบริหารต้นขา จำนวน 2 เครื่อง 70,000 บาท,อุปกรณ์บริหารข้อเข่า จำนวน 2 เครื่อง 92,000 บาท,ดัมเบล จำนวน 10 พร้อมชั้นวาง จำนวน 2 ชุด 84,000บาท,อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน จำนวน 2ตัว  46,000 บาท,อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง จำนวน 2 ตัว  36,000 าทและอุปกรณ์หัวไหล่ ข้อมือ เอว สะโพก จำนวน 4 ตัว 2  ชุด 100,000 บาท

                  ทั้งหมดของการเขียนขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ฟิตเนสสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ตามโครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อำเภอกงไกรลาศและอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่เขียนโดยนายณัฐวัสส์  ดาวเรือง นายช่างอาวุโสกรมพลศึกษาในฐานะประธานกรรมการ มีนายปกรณ์ ปั้นจั่น นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน เป็นกรรมการ,นายชัยยศ ใคร่ครวญ สถาปนิกปฏิบัติการเป็นกรรมการและนายสมศักดิ์ วิเชียรศรี นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการเป็นกรรมการ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นายประยงค์ ภคเศรษฐการ ที่มาลงนาม ไม่สามารถตรวจสอบได้พบเพียงแค่แสดงว่าพักที่เขตบางรัก กรุงเทพฯ และมีเพียงเบอร์ติดต่อว่า 02 - 6315389 เท่านั้น

                  กลายเป็นคำถามที่น่าชวนสนใจยิ่ง

                  มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการกี่คนนับแต่ก่อสร้างและดำเนินการจ่ายเงินแล้วเสร็จ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาที่ ซ 3/2554 เป็นสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับบริษัทภาณี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ที่ตั้งอยู่ที่ 208/24 หมู่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ที่มีนางต้องตา พุ่มเกษ เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา

                  ในวงเงินทั้งสิ้น  1,966,000 บาท              

                  ที่น่าแปลกอย่างยิ่ง หนังสือค้ำประกันสัญญาที่นำมาแสดงและบันทึกเป็นหลักฐานกลายเป็นหนังสือค้ำประกันที่เป็นเช็คจากธนาคารกรุงไทย สาขาหลักสี่ เช็คเลขที่  0502795 และใบเสร็จรับเงินกรมการท่องเที่ยวเล่มที่ 00042 เลขที่  43 ลงวันที่ 30  กันยายน 2554 เป็นเงิน  98,300 บาท และหากผิดพลาดจะปรับเพียงแค่ร้อยละ 0.2

                  ยิ่งต้องอ่านอย่างไม่ควรกระพริบตาคือ

                  งบประมาณที่นำมาดำเนินการในครั้งนี้ เป็นงบประมาณปี2554แต่ไฉนจึงไปลงนามในวันที่ 13ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2555ทั้งนี้บริษัทเอกชนพร้อมที่จะลงนามในวันที่ 30 กันยายน 2554 หากพิจารณาจากเช็คที่เสนอเป็นหลักค้ำประกันสัญญา

                  อย่าลืมเป็นอันขาด กรมการท่องเที่ยว ยังทำสัญญาเลขที่ ซ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 กับบริษัทภาณี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ในวงเงิน  1,979,000 บาท โดยต้องส่งของมอบให้กับศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายในวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2555

                  โดยบริษัทภาณี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้นำเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาหลักสี่มาค้ำประกันเป็นเช็คเลขที่  0502794ที่ออกพร้อมกับเช็คค้ำประกันของสัญญาเลขที่ ซ 3/2554 และเป็นเช็คเลขติดกัน โดยกรมการท่องเที่ยวออกใบเสร็จรับเงินกรมการท่องเที่ยวเล่มที่  00042เลขที่ 44 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554

                  แต่สัญญามาลงนามในวันที่ 14 ธันาคม 2554 หลังจากการจ่ายเช็คค้ำประกันสัญญาถึง 77 วัน

                  และที่น่าแปลกใจที่สุด เป็นการทำสัญญาคนละวันแต่จ่ายเงินค้ำประกันในวันเดียวกัน ใบเสร็จรับเงินของกรมการท่องเที่ยวเรียงกันเฉกเช่นเดียวกันกับเลขที่เช็ค

                  กลายเป็นประเด็นที่ต้องถามว่า

                  เช็คส่วนบุคคลหรือเช็คของบริษัทสามารถนำมาค้ำประกันสัญญาได้หรือไม่ ?

                  ตามระเบียบแล้วจะต้องใช้ แคซเชียร์เช็ค มาค้ำประกันหรือไม่ ?

                  ที่น่าแปลกใจที่สุดคือสัญญาทั้ง ๓ ฉบับลงนามในวันที่ 9 ธันวาคม 2554, 13 ธันวาคม 2554 และ 14 ธันวาคม 2554 เรียงไล่วันกันมา

                  เหตุใดจึงไม่จัดจ้างในคราวเดียวกัน แต่แยกประเภทและสถานที่ของครุภัณฑ์

                  ถือเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง อันเป็นการผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

                  เหตุใดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่เข้าไปทำการตรวจสอบและตั้งข้อสังเกตรวมไปถึงตั้งข้อกล่าวหาเพื่อนำไปสู่การสอบสวนทางวินัยและฟ้องร้องตามความรับผิดทางละเมิด ?

                  กลายเป็นประเด็นที่น่ามองอย่างหมิ่นเหม่ต่อการทำงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ต่อกรณีเว้นวรรคไม่ยอมตรวจสอบ 3 สัญญานี้

                  ใครคือคนเขียนโครงการ ?

                  ใครคือคนเชิญบริษัทเข้ามา ?

                  บริษัททั้งสองแห่งนี้ ใครยืนบังหลังและยืนค้ำหลังให้ กระนั้นหรือ ?

                  เป็นสัญญาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ปปท.ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ไม่อยากหยิบขึ้นมาตรวจสอบ กระนั้นหรือ ?

                  เป็นสัญญาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ. ไม่กล้ากระทั่งเหลือบเหลียวตาไปมองเพื่อหยิบขึ้นมาตรวจสอบกระนั้นหรือ ?

                  กระทั่งเป็นสัญญาที่พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ยิ้มไม่ออกถึงกับต้องลุกหนีไม่กล้าหยิบมาตรวจสอบเทียวหรือ?

                  นี่คือ ใบเสร็จ ที่จะทวงถามการต่อต้านทุจริตแห่งชาติของรัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ประกาศอย่างอหังการ์ว่าจะล้างทุจริตให้สิ้นทราก

                  เหลือเพียง.......

                  เหลือเพียงสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ว่า จะยืนปากกล้า ขาสั่น มือสั่นระริกไม่กล้าหยิบขึ้นมาตรวจสอบเหมือนหน่วยงานอื่นหรือไม่ ?

                  หรือเพียงแค่โอ้อวดการปราบปรามการทุจริตของชาติเพียงแค่แผ่นบิลบอร์ดที่ปิดบังทัศนียภาพของบ้านเมืองตามริมถนนหลวง เท่านั้น

                  ใบเสร็จทั้งสามใบนี้  ใครจะอาสาเข้ามาตรวจสอบ....?

                  ยกมือขึ้น...!!!!!!

  เข้าชม : 584
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน