[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • ภาษีประชาชน
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ เสาร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558


  เรามักจะได้ยินคำอ้างที่ว่า "เอาภาษีประชาชน"ไปใช้เช่น รถไฟฟรี รถเมล์ฟรี อยู่บ้านหลวงฟรีหลังเกษียนแล้ว โกงงานหลวง  งานราษฎร์ ท่านผู้อ่านคงไม่ทราบชัดเจนว่า
  ภาษีประชาชนมาจากไหนเท่าไร
  "ภาษีประชาชน"ที่ประชาชนทุกคนต้องเสีย แต่เป็นทางอ้อมคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่ารวย จน เสียแวต (VAT) เท่ากันหมด แต่ใครเสียมาก เสียน้อย อยู่ที่ความสมัครใจของเขาเอง เราจะยังไม่เขียนถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม รอให้กลับไปที่ 10% เสียก่อน
  วันนี้จะขอเขียนถึง "ภาษีประชาชน" หรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องเสีย หรือไม่ได้เสียทั้ง ๆ ที่ควรจะเสีย หรือเสียอย่างไม่ยุติธรรม คนรวยจะเสียภาษีน้อยกว่าคนไม่รวย!! คอยดูกันต่อไป
  ก่อนอื่นพิจารณาถึง "ระบบภาษี"เสียก่อน บุคคลธรรมดากี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าอยู่ในระบบภาษี โดยเฉพาะผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่รัฐทุ่มงบประมาณมหาศาลไปอุ้มชูกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่รายที่มีบัญชีเล่มเดียว กี่รายที่เสียภาษีเงินได้ให้รัฐ บริษัทในเมืองไทยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์มีร่วมสี่แสนรายเสียภาษีเงินได้ให้รัฐเพียงไม่ถึงสองแสนราย?!
  สำหรับบุคคลธรรมดาคนไทยกว่า 40 ล้านคนมีรายได้ มีงานทำ แต่อยู่ในระบบภาษีเพียง 10 ล้านคน ทำไมอีก 30 ล้านคนเอาเข้าระบบภาษีไม่ได้ เราก็ไม่เข้าใจนั่นยังไม่เท่าไร จาก 10 ล้านรายที่อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้อง ท่านผู้อ่านทราบไหมว่ามีเพียง
  ไม่ถึง 2 ล้านคนที่เสียภาษีเงินได้ให้รัฐ!?!
  อีก 7-8 ล้านคนรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีหรือ? นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความ   เหลื่อมลํ้าของรายได้ ความเป็นอยู่ของคนไทย แต่เราว่าควรมองระบบการจัดเก็บภาษีมากกว่า เราว่าทั้ง 40 ล้านคนที่มีรายได้ควรเสียภาษีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายให้เมื่อเขาเกษียนไม่ได้ทำงาน มีรายได้ในบั้นปลายของชีวิต จะเสียมากน้อยแค่ไหนก็ต้องอยู่ในระบบภาษี
  หากยังใช้ระบบภาษีเช่นนี้ รายได้รัฐจะเพิ่มยาก มีแต่จะลดลงเพราะแทบทุกรัฐบาลจะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงเพื่อเอาใจคนรวย โดยอ้างโน่น อ้างนี่ เช่น อ้างฮ่องกง สิงคโปร์ เสียภาษีบุคคลธรรมดาน้อยกว่าเรา ขั้นสูงสุดเขา 20กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ได้ไปมองระบบภาษีทั้งหมดของเขา เช่นการลดหย่อนหรือหักส่วนที่ไม่ต้องเสียเพิ่มกันไหม ของเราหักโน่นหักนี่มากมาย โดยเฉพาะคนรวยได้รับการยกเว้นมาก ซึ่งคนจน คนมีรายได้น้อยจะทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินจ่ายเช่น โครงการซื้อบ้านและLTF เป็นต้น
  รมว.คลังคนปัจจุบันเข้ามาเป็นได้ 3 วัน บอกว่าจะลดภาษีบุคคลธรรมดาจาก 37% เหลือ 20% บอกว่าเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่รีบด่วนอะไร รอได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นรายได้ใหญ่ของประเทศที่จะเพิ่มเข้ามา และรมว.คลังคนที่แล้วก็ทำไว้ให้เสร็จหมดแล้ว ท่านไม่ให้เสนอ ครม.รอก่อน!? ไม่เอาใจคนรวยแล้วเอาใจใคร??
  ภาษีเร่งด่วนที่น่าจะรีบดำเนินการ คือภาษีที่ดินว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยซึ่งส่วนใหญ่เป็นขิองนักการเมือง เศรษฐีทั้งหลายปัญหาขณะนี้คือ รอราคาประเมินใหม่ เราว่าใช้ของเดิมไปก่อนก็ได้ แต่เพิ่มอัตราการเสียภาษีเข้าไป 10-20 เท่าก็น่าจะได้ออกเป็นพ.ร.ก.ก็น่าจะได้ หากรัฐบาลนี้ทำไม่สำเร็จหรือไม่ทำ รัฐบาลต่อๆไปก็คงเช่นกัน ไม่มีวันจะได้เก็บ!!
  ถ้าจะปฏิรูประบบภาษีกันจริง ๆ น่าจะพิจารณาส่วนลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเสียใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะลดเพดานลงมาเหลือ 20 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ควรให้หักเงินอะไรต่อมิอะไรได้ เช่นเงินบริจาคการกุศล เศรษฐีไม่ได้ออกเองคนอื่นจ่ายแต่ไม่รับออกในนามเศรษฐีเพื่อทุ่น 37% ก็มีมากมาย ควรยกเลิกถ้าใจบุญจริง ๆ ไปแคร์ทำไมกับเงินค่าภาษีที่ได้ลดหย่อน
  สำหรับนิติบุคคลเงินที่นำไปพัฒนาการค้นคว้าวิจัยน่าจะให้หักได้ 2-3 เท่าหรือมากกว่านั้น สุดแล้วแต่งานวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนและรายได้ของประเทศเพียงใด ข้อสำคัญรัฐบาลต้องกล้าทำต้องไม่เห็นแก่พวกพ้องซึ่งเป็นคนรวยด้วยกัน
  เราเคยเขียนมาหลายหนแล้วเรื่อง ภาษีบีโอไอถึงเวลาแล้วที่รัฐหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องควรเอาข้อมูลบีโอไอของเวียดนาม ลาว เมียร์มาร์ เขมร มาดูมาปรับปรุงของเราเสียใหม่ซึ่งตะบันยกเว้นภาษีให้มากมายและบางรายการไม่ได้ให้อะไรกับประเทศไทยเลยก็มี น่าจะศึกษาดู นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่ท้วงติงเรื่องนี้มา แต่รัฐบาลมุ่งแต่จะเอาชื่อเสียงว่าต่างชาติมาลงทุนมาก มากอบโกยมากกว่า แล้วทำไมเขาย้ายฐานไปที่อื่น?
  อีกไม่นานเกินรอรัฐบาลก็ต้องพิจารณาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกลับไปเป็น 10% แล้ว รัฐบาลนี้จะกล้าทำไหม? อย่าอ้างโน่น อ้างนี่เลยภาษีนี้ 10% ไม่มากไปสำหรับคนไทยไม่ว่าขณะนี้หรืออนาคตและเราว่ายุติธรรมกว่าภาษีอื่น ๆ หลายกรณี รัฐอาจจะศึกษายกเว้น VAT ให้บางสินค้า บางรายการที่คนจนใช้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้ว
  สำคัญที่สุดดึงคนไทยมาช่วยกันเสียภาษีเถอะครับจะได้พูดได้เต็มปากว่า "ภาษีประชาชน"
                                                                                                                                                                                                                            เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 425
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน