[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • คงต้องปฏิรูป"สสส."
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558  ใคร ๆ ก็รู้จัก สสส.หรือ"สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ"หลายองค์กรอิจฉา สสส.กลุ่มเอ็นจีโอจะโอ๋ สสส.เป็นพิเศษ เพราะเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของพวกเขา!!
  เราเคยเขียนติงการบริหารติดตามงานของ สสส.มาหลายครั้งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลไม่มีองค์กรใดของรัฐที่ติดตามประเมินผลงานโครงการต่าง ๆ ของ สสส.มีแต่ สตง.ก็เพียงตรวจการใช้งบประมาณของ สสส.เท่านั้น ซึ่งก็สายเกินไปถ้าใช้ผิดประเภท
  ปัญหาใหญ่ของ สสส.ไม่ใช่ไม่มีเงิน มีมากเกินไปได้งบประมาณ 2% จาก"ภาษีบาป"ก็ร่วมปีละ 4,000 ล้านบาท นี่แหละคือตัวปัญหา!!
  ปัญหาที่จะหาโครงการมาใช้เงิน 4,000 ล้านให้หมดไปเป็นปี ๆ ถึงต้องยอมให้ใครก็ตามที่เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ไม่ว่ารูปแบบใด สสส.จะให้หมด!?! โดยเฉพาะอย่างยิ่ง"สื่อ"ทั้งหลาย การประชาสัมพันธ์โครงการก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบบริหารจึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
  ความจริงแล้วจะโทษคณะผู้บริหาร สสส.เสียทีเดียวก็ไม่ถูกนักเพราะ สสส.มีคณะกรรมการบริหาร กำกับดูแลอยู่ แต่เราไม่ทราบว่ามีกี่ท่านใครเป็นผู้แต่งตั้ง สรรหากรรมการเหล่านั้นมา ท่านมีรายได้มากน้อยเพียงใด ประชุมกรรมการกันทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน? งบประมาณ 4,000 ล้าน ถ้ากรรมการไม่เอาเรื่อง ไม่เอาไหนก็จบเห่เหมือนกัน!!
  เท่าที่ทราบและสัมผัสมา โครงการของ สสส.ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานก็มีไม่น้อยเหมือนกัน สำเร็จแค่ไหนอย่างไรไม่ทราบ แต่เลิกไปก็มากหรือผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ช่วย เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา หยุดสูบบุหรี่ก็ให้ใบปลิวเป็นแสน ๆ ใบ แจกผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่าง ๆ ให้นำไปให้ผู้ใช้แรงงานตามบริษัทสมาชิกของสภาฯ แต่ใบปลิวเหล่านั้นก็กองทิ้งอยู่ในออฟฟิศไม่มีใครทราบหรือติดตามแต่อย่างใด! นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของการบริหารงานของ สสส.
  ที่เกี่ยวข้องกับสภาจังหวัดหลายจังหวัดขณะนี้คือ โครงการ " Happy Workplace" ชื่อดี ดูดี แต่ไม่มีใครประเมินว่ามาถึงขั้นนี้ได้ผลเพียงใด จะพอไปได้ไหม หมดเงินไปหลายร้อยล้านบาทแล้ว เพราะทำหลายจังหวัดและหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
  ดังได้กล่าวมาแล้วปัญหาใหญ่ของ สสส.คือหา ProjectS หรือโครงการดี ๆ ตรงเป้าหมายมาทำไม่ได้ ที่จะสร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้ได้จริงจังต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร?สสส.มีแต่เงินมีเจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้จะทำอะไรดีหรือไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจริง ๆ
  เราว่าถ้าจะปฏิรูป สสส.ใหม่ต้อง "นิยาม"การสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจน เพื่อจะได้เป็นเป้าหมายหลักของ สสส.ต้องจัดการเรื่องงบประมาณของ สสส.เสียใหม่ คงจะได้ 2 % ภาษีบาปอยู่อย่างเดียวแต่นำเข้ามาตั้งเป็น "กองทุน"ของสสส.ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมด หรือจะใช้เท่าไรก็สุดแล้วแต่ โครงการที่ สสส.เสนอมาแต่ละปีหรือที่ต้องใช้ต่อเนื่องมา
  คณะกรรมการสสส.ต้องอนุมัติทุกโครงการ และทุกโครงการต้องมี KPI ต้องมีการประเมินผลทุก 3 เดือน 6 เดือน ต้องมีหน่วยราชการของรัฐซึ่งก็มีอยู่แล้วที่กระทรวงคลังเป็นผู้ประเมินว่าโครงการผ่านหรือไม่ผ่าน ควรยุติหรือให้ทำต่อไป การประเมินผลสำคัญที่สุดรองจากการอนุมัติโครงการ
  จะให้ชัดเจนจริงควรกำหนดไปเลยว่า โครงการลักษณะใดที่ สสส.จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้งบประมาณไปทำไม่ได้ โครงการทุกโครงการที่ สสส.ให้ทุนไป สสส.ก็ต้องเป็นผู้เข้าไปร่วมดำเนินการด้วย และเป็นผู้ประเมินผลงานขั้นต้นก่อนที่กรรมการใหญ่หรือหน่วยประเมินผลงานจะดำเนินการ ส่วน สตง.ยังคงทำหน้าที่อยู่เช่นเดิม ไม่ควรจะต้องเข้ามาก้าวก่ายมากไปกว่านี้
  ถ้าจะปฏิรูป สสส.จริงต้องรื้อกฎระเบียบของ สสส.ใหม่หมดตลอดจนวิธีการที่จะได้มาซึ่งคณะกรรมการขณะนี้เล่นพวกพ้องกันเสียมากกว่า ต้องเลิกระบบนี้โดยเด็ดขาด กรรมการต้องไม่ใช่คนของท่านรัฐบุรุษอาวุโสที่สนับสนุนการก่อตั้ง สสส.เท่านั้น!!ทางที่ดีที่สุดก็คือปฏิรูปคณะผู้สรรหากรรมการ สสส.เสียใหม่ ยุบคนปัจจุบันไป คนดี คนเก่งที่เป็นกลางก็เอากลับเข้ามาได้
  จุดด้อยของ สสส.นอกจากหาโครงการเหมาะ ๆ ดี ๆ ทำให้ถึงประชาชนผู้ควรได้รับการสร้างเสริมสุขภาพจริง ๆ แล้ว การประชาสัมพันธ์ของโครงการต่าง ๆ ก็น้อยมาก บางกรณีผู้ร่วมในโครงการยังไม่รู้ด้วยซํ้าว่าโครงการที่ตัวร่วมอยู่ด้วยให้ประโยชน์อะไร เพราะวัดผลไม่ได้ ไม่มีการประเมินผล ไม่มีการแถลงผลงานเป็นรูปธรรม
  งบประมาณส่วนใหญ่ของ สสส.ตกอยู่ที่วิทยากร และการจัดเสนอโครงการจัดอบรมต่าง ๆ ซึ่งพังหมด และกระทำกันในโรงแรมอย่างน้อยก็ 4 ดาวขึ้นไป นี่เป็นจุดหนึ่งที่กำลังถูกโจมตีอย่างมาก การที่ สสส.ใช้เงินผิดประเภทหรือไม่ กรรมการสสส.ต้องรับผิดชอบเพราะเป้นผู้อนุมัติโครงการนั้น ๆ นอกเสียจากว่าโครงการบางโครงการไม่ต้องผ่านคณะกรรมการเป็นอำนาจของผู้บริหาร??
  เราไม่แน่ใจว่าโครงการของ สสส.ถึงชาวรากหญ้ามากน้อยเพียงใด กลุ่มเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะในตจว.เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจาก สสส.มากกว่าคนในกรุง หากยังจะไปไม่ถึงก็ควรจะดำเนินการเสียใหม่ปรับเป้าหมายการดำเนินการเสียใหม่
  เราไม่เห็นด้วยที่จะยุบ สสส.แต่เห็นว่าต้องปฏิรูปตั้งแต่การสรรหากรรมการ โครงสร้างของการบริหารงานต้องมีองค์กรตรวจสอบประเมินผล การงบประมาณต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียภาษีโดยเฉพาะผู้ดื่มไวน์ สูบซิการ์ได้ทราบผลงานตอลดเวลา!!!

                                                                                                                                                                                                                                                เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 575
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน