[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ฤา คสช.ไร้ความหมาย สตง.ต้องเล่นบทเชิญ เรื่องทุจริตเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายแทน
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้ามาตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้สำนักงบประมาณที่จัดสรรงบให้กรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย ไปแจกยังสถานที่ต่างๆ โดยที่สถานที่เหล่านั้น ไม่เคยทราบล่วงหน้ามาก่อน

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตั้ง ศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติขึ้น โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ,พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการ โดยมีนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ปปท.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

                  ทำหน้าที่ตรวจสอบในประเด็นที่ครูหยุย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำเรื่องการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแพงกว่าราคาปกติในท้องตลาด

                  ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งสรุปเรื่องทั้งหมดส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.ในข้อหาฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฮั้ว รวมประเด็นกล่าวหาถึง 5 ประเด็น ต่อกรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษา

                  ส่งผลให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ปปท.ตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวน และมีการสรุปข้อกล่าวหามากกว่า 50  หน้าเพื่อนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.และเอกสารทั้งหมดกองอยู่ในสำนักงาน ปปช.เรียบร้อยแล้ว

                  เฉกเช่นเดียวกันกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีการตรวจสอบ  โดยมีการส่งต่อให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.ในข้อหาผิดตามพระราชบัญญัติฮั้ว ที่กฏหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องส่งให้ ปปช.เท่านั้นดำเนินการ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ภายหลังจาก ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการห้าคนที่ทำการคัดสรรคณะกรรมการ ปปช.ที่หมดอายุ 5  คนเรียบร้อยแล้ว รอการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทั้งหมดได้ดำเนินการ

                  จึงกลายเป็นประเด็นที่ว่า

                  สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.จะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนในเรื่องนี้เมื่อใด

                  ท่ามกลางกระแสการวิ่งเต้นเพื่อให้ยุติเรื่องการสอบสวนทั้งหมด จากบุคคลที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพัน

                  จนทำให้น้ำหนักความน่าศรัทธาและน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ตกต่ำ ท่ามกลางข้อครหา

                  สอบชนิดล้มมวย

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. มีหนังสือสั่งการผ่านรองนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 สัญญาในกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยว

                  โดยกรมพลศึกษา สรุปผลการสอบสวนในทำนองว่า ไม่ผิดวินัยร้ายแรงแต่เป็นการสอบฐานความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและรัฐไม่เสียหาย

                  เฉกเช่นเดียวกันกับกรมการท่องเที่ยว ที่ระดับบริหารที่เกี่ยวพันกับการจัดซื้อจัดจ้างแอบซุกเรื่องทั้งหมดเอาไว้ เพื่อยืดระยะเวลาในการรับราชการของตนเองให้นานที่สุดในการขยับตำแหน่งหน้าที่การงานไปจนกระทั่ง

                  คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

                  เอื้อมไม่ถึง

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเริ่มต้นตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของกรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษานับแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปีงบประมาณ 2557 ทั้งที่ข้อเท็จจริงมีการสั่งซื้อและทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปีงบประมาณ2554

                  จึงกลายเป็นประเด็นคำถามว่า ไยจึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนในการจัดซื้อของปีงบประมาณ2554

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าไปทำการตรวจสอบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเพียงแค่กรมพลศึกษา 14 สัญญา และกรมการท่องเที่ยว12สัญญาเท่านั้น

                  กรมพลศึกษา ได้สอบสวนสัญญาจัดซื้อเพียงแค่เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2555 ทั้งที่ซื้อในปีงบประมาณ 2554  โดยสัญญาทั้ง 14  ฉบับที่สอบสวนประกอบด้วย  สัญญาเลขที่ ช 35/2555 งบประมาณซื้อ 155,108,250 บาท กับบริษัทซันสปอร์ต มาร์เก็ตติ้งจำกัด, สัญญาเลขที่ ช 36/2556  วงเงิน 27,700,000บาท กับ บริษัทไทยเวิร์ค ฟิตเนสจำกัด , สัญญาเลขที่ ช 37/2556 วงเงิน 45,850,000 บาทกับ เมดิคอล, สัญญา ช 48/2556 วงเงิน 34,650,000บาทกับบริษัทไทยเวิร์ค ฟิตเนสจำกัด,สัญญา ช 23/2556 วงเงิน 153,000,000บาทกับบริษัทไลฟสตรอง เซอร์วิสจำกัด,สัญญา ช 25/2556 วงเงิน  167,800,000 บาทกับบริษัทมาราธอน(ประเทศไทย)จำกัด, สัญญา ช 29/2556 วงเงิน 2,970,000บาทกับบริษัทเมดิคอล แอพไพล แอนด์ เซ็นเตอร์จำกัด, สัญญา ช 34/2556 วงเงิน 10,121,760 บาทกับบริษัทเนชั่นแมน(ไทยแลนด์)จำกัด, สัญญา ช 35/2556 วงเงิน 4,950,000 บาทกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาญวีระ,สัญญา ช 31/2556 วงเงิน 25,200,000  บาทกับบริษัทซันสปอร์ต มาร์เก็ตติ้งจำกัด,สัญญา 42/2556 วงเงิน 18,850,000  บาทกับบริษัท คัมภีร์ มีเดียจำกัด, สัญญา ช 44/2556 วงเงิน 49,980,000  บาทกับบริษัทไลฟ์สตรอง เซอร์วิสจำกัด , สัญญา ช 46/2556 วงเงิน 5,683,500 บาทกับบริษัทโรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดและสัญญา ช 49/2556  วงเงิน 989,650 บาทกับบริษัทโรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมการท่องเที่ยวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสอบมีทั้งสิ้น 12  สัญญาจากทำมาทั้งหมด 15  สัญญา ประกอบด้วย สัญญา ก 2/2555วงเงิน 65,590,000  บาทกับห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม, สัญญา ช 13/2555 วงเงิน 7,900,000 บาทกับบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด, สัญญา ช 13/2555  วงเงิน 232,300,000บาทกับบริษัทไลฟ์สตรอง เซอร์วิสจำกัด, สัญญา ช 15/2555  วงเงิน 14,815,500 บาทกับบริษัทซันสปอร์ต มาร์เก็ตติ้งจำกัด, สัญญา 89/2556  วงเงิน16,825,000 บาทกับห้างหุ้นส่วนจำกัดมีอุดม, สัญญา 90/2556 วงเงิน 73,260,000 บาทกับบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัด, สัญญา 92/2556 วงเงิน 93,999,000 บาทกับบริษัทฟ์สตรอง เซอร์วิสจำกัด, สัญญาที่ 99/2556 วงเงิน 16,770,000  บาทกับบริษัทพี.เจ.ดีไซน์จำกัด,สัญญา 94/2556 วงเงิน 90,900,000 บาทกับบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัด, สัญญา 98/2556 วงเงิน 83,890,000  บาท กับบริษัทอินโนเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัด, สัญญา 5/2557 วงเงิน 10,850,000  บาทกับบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัดและสัญญา 17/2557  วงเงิน 8,000,000 บาท กับบริษัทภูริอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

                  โดยเว้นการตรวจสอบ ๓ สัญญาคือสัญญาเลขที่ ช 4/2554 วงเงิน 1,979,000 บาทกับบริษัทภาณี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด, สัญญา ช 3/2554 วงเงิน 1,966,000  บาทกับบริษัทภาณี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และสัญญาเลขที่ ช 2/2554  วงเงิน 5,970,000 บาทกับห้างหุ้นส่วนสามัญ อินฟินิตี้ซัพพลายส์

                  อย่าลืมว่าทั้งสามสัญญาที่ละเว้นการตรวจสอบ ทำในวันที่ 9 ธันวาคม 2554,11  ธันวาคม 2554  และวันที่ 14  ธันวาคม 2554  น่าจะเป็นการขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22   ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, อธิบดีกรมพลศึกษา,รักษาการอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และข้าราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้อำนวยการสำนักในกรมพลศึกษาและกรมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสำนักละ 4 คนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุไปรับฟังเรื่องราวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

                  โดยระดับผู้อำนวยการ นำการบรรยายสรุปด้วยการเปิดฉายภาพที่ทำด้วยเพาเวอร์พ๊อยท์ให้ทุกคนที่เข้าร่วมฟังการประชุมในวันนั้น

                  พร้อมกับระบุว่า มีสัญญาไหนบ้างที่ซื้อซ้อนกัน  สัญญาไหนบ้างที่เอาเครื่องเล่นเด็กไปวางพิงไว้ที่กำแพงป่าช้า สัญญาไหนบ้างที่ไม่มีสินค้าอันเป็นตัวตน พร้อมกับเอ่ยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในเชิงทุจริตครั้งนี้

                  พร้อมกับเน้นย้ำว่า

                  เหตุใดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องย้ำเตือนให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและ

                  จนบัดนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลับเมินเฉยในการดำเนินการสอบวินัยร้ายแรง

                  โดยมีบุคคลระดับรัฐมนตรีพยายามจะอธิบายเพื่อช่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอ้างว่า ฝ่ายการเมือง โดยบุคคลระดับรัฐมนตรี บุคคลระดับสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เข้ามาชี้เป้าให้ทำและดำเนินการตามที่นักการเมืองกำหนด

                  กลายเป็นโดนคำพูดที่ย้อนแรงจากบุคคลระดับผู้อำนวยการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถามว่า

                  หากสั่งให้ไปตาย จะไปไหม ?

                  และกลายเป็นประเด็นที่พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะต้องสวนสวนหาข้อเท็จจริงจากปากของบุคคลระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่บอกว่า

                  การเมืองชี้เป้า นักการเมืองชี้เป้า สส.ชี้เป้า

                  ใครคือนักการเมืองที่มาชี้เป้า

                  ใครคือการเมืองที่เข้ามาชี้เป้า

                  ใครคือ สส.ที่เข้ามาชี้เป้า

                  ถ้าเรื่องง่ายพรรค์นี้ บุคคลที่กล้าหาญเอาชีวิตเข้ามาแลกเพื่อปกป้องบ้านเมืองอย่างพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญถือธงนำหน้าในการปราบปรามการทุจริตของชาติอย่างพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ไม่กล้าดำเนินการใดในเรื่องนี้

                  ลาออกไปพาเมียเดินช็อปปิ้งย่านสะพานเหล็ก น่าจะเหมาะสมที่สุด

                  ขนาดรายชื่อบุคคลที่จะใช้มาตรา 44 ล็อตสามตั้งบนโต๊ะแท้ๆยังไม่กล้าลงนาม
                                                                                                                                                                                                                                                ทีมข่าวการเมือง
      
  เข้าชม : 514
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน