[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า พ.ศ.2558-2569
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558  คสช.เข้ามายึดอำนาจเมื่อ 22 พ.ย.2557 สิ่งแรกเกี่ยวกับเรื่อง"นํ้า"ที่ทำก็คือ "ระงับ"โครงการบริหารจัดการนํ้า 9 โมดูลภายใต้พ.ร.ก.นํ้า 3.5 แสนล้านบาท ของรบ.ยิ่งลักษณ์ แล้วเรื่อง "นํ้า"ก็เงียบหายไปไม่ไหลขึ้น ไหลลง จนถึง 7 พ.ค. 2558 ครม.มีมติอนุมัติยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนํ้า  พ.ศ. 2558-2569 งบประมาณ 4 แสนล้านบาท!! พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ (กนช.)ขึ้นดูแลเรื่องนี้ ซึ่งแน่นอนท่านนายกฯเป็นประธาน
  เป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ก็ไม่มีอะไรใหม่ แต่ยังไม่ทราบเพียงรายละเอียดว่าจะทำอะไร เป้าหมายก็คือ
  แก้ปัญหาอุทกภัย
  และ
  การขาดแคลนนํ้าในอนาคต
  ก็มีอยู่ 2 ประเด็นนี้พูดง่าย ๆ นํ้าท่วม-นํ้าแล้ง แต่รัฐบาลต่าง ๆไม่มีปัญญาแก้ จึงมีแผน 12 ปี ออกมาซึ่งดีหรือไม่ดีกว่า 9 โมดูลของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เรามิทราบแต่เราเชื่อว่านักวิชาการทั้งหมด น่าจะเห็นชอบด้วย แล้วไม่ใช่ต่างคนต่างทำเช่นที่ผ่านมา
  ท่านว่าระยะแรกจะเน้นการขุดลอกคู คลอง และพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กเราเห็นด้วย มิใช่คู คลองเท่านั้น แม้แม่นํ้าต่าง ๆ เช่น ปิง ยม ก็น่าจะได้รับการขุดลอกเช่นกัน นอกจากจะพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กแล้วการพัฒนาแก้มลิงจำเป็นต้องรีบดำเนินการในระยะแรกเพื่อช่วยการขาดแคลนนํ้าซึ่งจะสะสมทุกปีนับแต่นี้ไป แผนระยะแรกน่าจะออกมาให้ละเอียดว่าจะดำเนินการภายในกี่ปีที่ใดบ้าง ใช้งบเท่าไร เสร็จเมื่อใด ไม่ใช่ดีแต่พูดกันใน กนช.หรือแถลงต่อ "สื่อ"เท่านั้น
  "การประปาหมู่บ้าน"เป็นแผนระยะแรกและจำเป็นที่สุดที่ต้องทำให้ครบทุกหมู่บ้าน จำเป็นมากกว่าขยายเนื้อที่ปลูกพืชไร่เสียอีก ยุทธศาสตร์ประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลน ต้องมีเป้าหมายทุกหมู่บ้านหรือตำบลทั่วประเทศไทย มีแหล่งเก็บนํ้ามีโรงกรอง โรงผลิตนํ้าทุกตำบล คนไทยจะได้มีความเป็นอยู่ เป็น"คน" ขึ้นมาเหมือนชาติที่พัฒนาแล้วบ้าง!!
  โครงการแก้มลิงต้องรีบด่วน แต่แยกกันทำกับโครงการประปาหมู่บ้านได้ และควรแล้วเสร็จภายในปี 2560 เป็นอย่างช้าสุด รัฐบาลบอกว่าจะใช้เงินประมาณปีละหนึ่งแสนล้านจากปี 2559-2562 เพื่อยุทธศาสตร์ระยะแรกนี้ เป็นงบลงทุน 7.2 หมื่นล้าน เพื่อขยายพื้นที่ชลประทานจาก 29 ล้านไร่เป็น 33 ล้านไร่!
  เราไม่เชื่อว่าจะทำได้ตามนี้!! เพราะไม่ทำมากกว่า!!
  การลงทุนระยะกลางจะเริ่มในปี 2560 ส่วนใหญ่ได้แก่การหาทางเติมนํ้าให้เต็มเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อน เพราะปัจจุบันดิน ฟ้า อากาศเปลี่ยนไป ฝนตกใต้เขื่อนมากกว่าเหนือเขื่อน นํ้าในเขื่อนใหญ่ทุกเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์นํ้าในเขื่อนลดลงทุกปี 5 ปี ติดต่อกันแล้ว แต่ก็ยังแห่ "นางแมว"อยู่นั่นเองไม่ได้พยายามจะทำอะไรมากไปกว่านี้!!?
  หลายสิบปีก่อนคิดถึงนโยบายผันนํ้าของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ที่เสนอโครงการโขง ชี มูล เติมนํ้าให้เขื่อนต่าง ๆ นักวิชการ นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหัวเราะเยาะกันครื้นเครง แล้วโครงการก็เลิกไปอย่างน่าเสียดาย ขณะนี้มาเริ่มคิดกันใหม่แล้ว แต่จะไม่ผันนํ้าจากนํ้านอกประเทศ ยุ่งยากและอาจมีปัญหาในอนาคตจะผันภายในประเทศแทน
  เขื่อนภูมิพลจะได้รับการผันนํ้าจากแม่นํ้ายวมและแม่นํ้าเมยที่อยู่ในเขตไทยมาแทน ที่จะผันนํ้าจากแม่นํ้าสาละวิน ซึ่งเป็นแหล่งลุ่มแม่นํ้านานาชาติ อาจมีข้อจำกัดอย่างที่กล่าวมาแล้ว เขื่อนภูมิพลต้องการนํ้าเพิ่มอย่างน้อย 2,000 ล้านลบ.ม. ต่อปี จะเอานํ้าจากแหล่งดังกล่าวได้ แม้การลงทุนจะสูงมากและสูงกว่าจากสาละวินก็จำเป็นต้องทำ
  ส่วนการผันนํ้าจากโขง ชี มูล จังหวัดเลยตามไอเดียท่านสมัคร ก็อยู่ในเขตประเทศไทยมาเติมอ่างเก็บนํ้าเขื่อนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ โครงการนี้คงต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่วันนี้ อาจมีข้อมูลอยู่มากแล้ว ก็ต้องวางแผนดำเนินการทันทีจากปี 2560 เป็นอย่างช้า เพราะคงต้องใช้เวลาหลายปีและข้อสำคัญงบประมาณหลายหมื่นล้านบาท แต่ก็จำเป็นต้องทำ มิฉะนั้นเราจะประสบปัญหาภัยแล้งชั่วชีวิต จะหวังแต่นํ้าฝนอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว อนึ่งแหล่งเก็บกักนํ้า นํ้าจะเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การบริหารนํ้า ต้องศึกษาให้ดีว่าเราจะต้องสร้างแหล่งเก็บนํ้าเพิ่มที่ไหน เท่าไร มีข้อมูลไว้ หาเงินมาได้ก็ควรรีบทำเลย
  มีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านบอกว่า การลงทุนนํ้าเป็นล้านล้านบาทควรพิจารณาว่าคุ้มทุนกับการปลูกข้าวตันละหมื่นหรือไม่? มองใกล้ไปนิดถ้าท่านอายุ 50 ลองวาดภาพเมื่อท่านอายุ 80 อีก 30 ปีข้างหน้าเราจะมีคนเท่าไรจะกินข้าวมากน้อยเพียงใดและราคาข้าวจะเป็นเท่าใด? หากไม่ลงทุนหานํ้าไว้แต่เดี๋ยวนี้จะเอานํ้ามาจากไหน??
  ยุทธศาสตร์นี้มิใช่เพื่อให้ได้นํ้ามาทำนาเท่านั้นต้องป้องกันมิให้เกิดอุทกภัยซํ้าซาก เป็นที่เดือนร้อนชาวบ้านที่ต้องประสบเคราะห์กรรมปีแล้วปีเล่า นํ้าท่วมขังในเมืองใหญ่ ๆ ต้องหมดไป แก้ได้ครับถ้าจะแก้และมีงบประมาณให้แก้ เพียงแต่ว่าอย่ากินโกงมากนักเล่นกับนํ้าแล้วกินตามนํ้าด้วย บ้านเมืองถึงได้ฉิบหายจนทุกวันนี้ เราหวังว่ายุทธศาสตร์นี้คงจะเดินหน้าต่อไปทันที ไม่ใช่ดูผลประโยชน์กันอยู่?!!

                                                                                                                                                                                                                                 เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 394
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน