[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • ภาษีที่ดินอีกแล้ว!!
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558


  ในที่สุดกระทรวงการคลังก็จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ รมว.คลังเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ ครม.ต่อไปอีก ความจริงร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านความเห็นชอบของอดีต รมว.สมหมายไปแล้ว แต่พอเปลี่ยน รมว.คลังท่านขอดูปรับปรุง แก้ไขใหม่เสียเวลาไปอีก และไม่แน่ใจว่าจะผ่าน ครม.ไหม??
  นี่คือประเด็น!!
  ภาษีที่ดินจะประกอบด้วยภาษี 4 ประเภทคือ
  1 ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  2 ที่ดินที่อยู่อาศัย
  3 ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
  4 ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
  กระทรวงการคลังให้ตัวอย่างหรืออัตราภาษีมาเพียง 2 ข้อคือ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ไม่เห็นตัวเลขข้อ 4 คือที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งตัวนี้แหละจะทำให้ไม่ผ่าน ครม.หรือ นปช. เพราะคนรวย ๆ เกือบทั้งนั้นที่ถือครองที่ดินว่างเปล่า ไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เก็บไว้เพื่อรอราคาขึ้น เพื่อขายราคาแพงเอากำไรมหาศาลแล้วก็ไม่เสียภาษี หรือจะเสียน้อยเต็มที
  กระทรวงการคลังท่านว่า พ.ร.บ.ภาษีที่ดินนี้จะเริ่มได้ 1 ม.ค. 2560 ทั้ง 4 รายการหรือไม่เราไม่แน่ใจ อาจจะไม่มีข้อ 4 ก็ได้ อ้างว่าราคาประเมินยังไม่เสร็จ!?! ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็
  ทุเรศเต็มทน!
  เห็นแก่คนรวยทั้งเพ!!
  แต่เราว่าไม่น่าใช่ รบ.นี้ไม่น่าทำเช่นนั้น โดยเฉพาะนายกฯคนซื่อคงไม่ยอมแน่ ๆ คงไม่เห็นแก่นายทุนขนาดนั้น
  เห็นอัตราภาษีทั้ง ๆ ของเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยแล้ว เราก็ว่ายุติธรรมดี
  เช่นของเกษตรกรรมราคาที่ดิน (ราคาประเมินตามกฤษฎีกาจะกำหนด)ระหว่าง 5-10 ล้านบาท จะเสียภาษีปีละ 2,300 บาทหรือ 0.03% ของราคาประเมิน สูงสุดหากเกิน 200 ล้านบาท เสีย 158,300 บาท เป็นต้น ซึ่งเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ก็คงเป็นของพวกนายทุนของผู้มีที่นา ที่ทำเกษตรกรมให้เช่ามากกว่า ภาษีค่าเช่าซิครับมีไหม? จะได้มากกว่าภาษีที่ดินอีก เพราะพวกนี้ทำนาบนหลังคนจริง ๆ
  ไม่ทราบหน่วยงานใดของรัฐมีข้อมูลเรื่องเจ้าของที่นาบ้างไหม? ชาวนากี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเจ้าของที่นาของตัวเองคงไม่ถึง 20 % และไม่เกินสูงสุด 500-100 ไร่ต่อครอบครัว นอกนั้นเป็นของนายทุนให้เช่าทั้งนั้น สวนยางก็เช่นกันรัฐช่วยไปหลายหมื่นล้านเพราะราคายางตกตํ่า ถึงมือคนกรีดยางเท่าไร?     คนกรีดยางไม่ถึง 20 % ที่เป็นเจ้าของสวนยาง!? ประเทศไทยเป็นประเทศนายทุนครองประเทศอยู่นะครับ และเขาเหล่านั้นมีอิทธิพลในทุกรัฐบาล!!
  สำหรับภาษีเพื่ออยู่อาศัยถ้าราคาที่ดิน(คงจะรวมสิ่งปลูกสร้างด้วย) 5-10 ล้านจะเสียภาษีปีละ 6,900บาท เกิน 100 ล้านจะเสีย 163,900 บาท ทั้งนี้เราไม่แน่ใจว่าคอนโดที่ให้เช่าจะอยู่ในประเภทนี้ไหน โรงแรม อาคาร ออฟฟิตต่าง ๆ จะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมหรืออะไร คงต้องดูกันต่อไป
  แต่ภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะเป็นตัวที่ทำรายได้เพิ่มมากที่สุดเพราะไม่เคยเก็บมาก่อน หรือเก็บก็น้อยมาก ๆ เราว่าน่าจะเร่งการประเมินราคาที่ดินพวกนี้ให้เสร็จก่อน และประกาศใช้ก่อนปี 60 ได้ยิ่งดี!! อย่างไรก็ตามดูจากรายได้ที่กระทรวงการคลังประเมินแล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไร ท่านว่า 3 ปีแรกจะได้ภาษีประมาณปีละ 8 หมื่นล้านไม่ทราบปัจจุบันเท่าไร?
  อย่างไรก็ตามก็หวังว่าคงไม่มีรั่วไหล ละเลย ยกเว้นไม่เก็บกัน!!
  ไหน ๆ พูดกึงเรื่องภาษีที่น่าห่วงที่สุดคือ ภาษีของกรมสรรพากรเก็บไม่ได้เป้าอยู่แล้วยังจะดันลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรมดาอีก อ้างว่าให้เหมือน AEC เราว่ามันคนละเรื่อง เขามาลงทุนก็ให้สิทธิพิเศษอยู่แล้ว ให้ยกเว้นภาษีหลายปี พอจะเสียลดให้อีกมันไม่ถูกต้อง!   
  ภาษีสองแสนกว่าล้านบาที่รัฐเก็บได้แต่ละปีมาจากกรมสรรพากรถึง 1.7 แสนล้านล้าน แต่ปี 57 เก็บตํ่ากว่าเป้า 2 แสนกว่าล้าน ภาษีนิติบุคคลเก็บได้ตํ่ากว่าเป้าแสนกว่าล้าน โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บได้ตํ่ากว่าเป้าร่วมเจ็ดหมื่นล้าน แล้วจะพิจารณาลดอัตราภาษีอีก ภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่เพิ่มแล้ว แรก ๆ คสช.เข้ามาใหม่ ๆ จะเก็บกลับไปที่ 10 ตามเดิมซึ่งเราเห็นด้วย ก็ไม่เอาแล้วกลัวถูกด่า ถูกเดินขบวน?!!
  ที่กระทรวงการคลังกำลังจะปฏิบัติจริงจังก็คือ ภาษีสรรพาสามิต ซึ่งเก็บได้หนึ่งในสี่ของกรมสรรพากร และภาษีสรรพาสามิตนี้กระทบคนทุกระดับ โดยเฉพาะชาวรากหญ้ามากกว่าเศรษฐกิจหรือชนชั้นกลางขึ้นไป เพราะภาษีสรรพาสามิตประกอบด้วย
  ภาษีนํ้ามัน ภาษียาสูบ ภาษีสุรา ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์ ภาษีจักยานยนต์ ภาษีเครื่องดื่มฯ
  รบ.ได้ทำการปรับภาษีรถยนต์ปี 2559 นี้ ก็คงมีรายได้มาเพิ่ม แต่คนรวยไม่กระเทือนผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางจะถูกกระทบหนัก โดยเฉพาะหากราคานํ้ามันขึ้นกลับไปเป็นร้อยเหรียญต่อบาเรลคงเดือดร้อนกันถ้วนหน้า
  ประเด็นใหญ่ของการเก็บภาษีของประเทศไทยคือ ไม่ครบถ้วนไม่ถ้วนหน้า มีการหลบหลีก เลี่ยงภาษีกันมากมาย มีการยกเว้นให้ผู้มีรายได้สูงมากเกินไป แม้ผู้ทำบัญชี 2 เล่มอย่างเอส เอ็ม อี รัฐยังไม่มีปัญญาทำอะไรเขาได้ ขนาดต้องอ้อนวอนขอร้องกันให้ทำบัญชีเดียว นี่แหละประเทศไทย!!

                                                                                                                                                                                                                               เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 318
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน