[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • แก้ รธน.ชั่วคราวดีกว่า!
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  เรามองว่าทางออกที่ดีที่สุดของ "คสช."ขณะนี้คือ
  แก้ไข รธน.ชั่วคราว
  โดย
  ยกเลิกการลงประชามติ
  ดู ๆ แล้วเสียดายงบประมาณแผ่นดิน 5,000 ล้านบาท หากจะไปทำประชามติกับร่าง รธน.ฉบับมีชัยนี้คงไม่"มีชัย"แน่ คงจะถูกไม่รับหลักการเสียมากกว่า แม้ กรธ.ดูจะอ่อนลงไปบ้าง แต่บางเรื่อง เรื่องใหญ่ ๆ กลับไม่ยอมแก้ และอ้างอยู่ประเด็นเดียว
  รธน.นี้ปราบคอร์รัปชั่น ปราบนักการเมืองขี้โกง ฯลฯ
  มันบ่ง่ายอย่างที่คิดที่เคยเขียนไว้ สันดานคนเปลี่ยนชั่วข้ามคืนคงไม่ได้ บทที่ว่าด้วยการปราบคอร์รัปชั่นก็ดูดีอยู่ แต่การริดรอนสิทธิของประชาชน การพยายามจะให้รัฐบาลอ่อนแอ ไม่มีเสถียรภาพ มันก็มีความสำคัญพอ ๆ กัน ไปริดรอนสิทธินักการเมืองหาว่านักการเมืองขี้โกง 100 % ถูกต้องหรือนักการเมืองเลวก็มี แต่ด๊ก็เยอะ ทำไมพยายามบั่นทอนความเชื่อถือสถาบันนี้เสีย
  เมื่อยกเลิกการทำประชามติแล้วจะทำอย่างไรต่อไป?
  ให้เสนอร่าง รธน.นี้ต่อ ครม.เมื่อผ่าน ครม.แล้วให้เสนอ สนช.พิจารณาเป็นด่านสุดท้าย สนช.อาจแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ได้ โดยทั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกับกรรมาธิการร่าง รธน. เมื่อ สนช.รับหลักการวาระ 1 แล้ว
  กรรมาธิการวิสามัญอาจมี สนช.และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมกับ กรธ.อีก 10-15 คนก็ได้ ให้ทำหน้าที่เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง รธน.นี้ต่อ สนช.ให้เวลา 60 วันก็น่าจะพอเพียง และไม่ใช่แก้ทั้งฉบับ แก้เฉพาะมาตราที่มีประเด็นปัญหามากมายเช่น ที่มานายกฯ ส.ส.ส.ว.ระบบการเลือกตั้งตลอดจนสิทธิอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ 4-5 องค์กร เช่น ศาล รธน. ปปช. องค์กรสิทธิมนุษยชน  กกต. ฯลฯ เป็นต้น
  ในวาระ 3 สนช.ต้องให้ความเห็นชอบ 2 ใน 3 เสียงของผู้เข้าประชุม จึงจะถือว่าผ่าน และนำขึ้นไปโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธยได้ หากโหวตของ สนช.ไม่ถึง 2 ใน 3 ถือว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้ตกไป
  ให้นำเอา รธน.ฉบับ 2540 พร้อมทั้งกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ส.ว.มาใช้ดำเนินการเลือกตั้งภายใน 90-120 วันทันที แล้วให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการร่าง รธน.ฉบับประชาชนใหม่ โดยให้มีการเลือกตั้งสภาร่าง รธน.ฯลฯ
  หากแก้ไขรธน.ชั่วคราวเพียงไม่กี่มาตรานี้ก็สามารถจะดำเนินการเลือกตั้งได้ภายในปี 2560 อย่างแน่นอน ตามที่ท่านนายกฯให้สัญญาไว้กับประชาคมโลก
  ถ้านำร่าง รธน.มีชัยไปทำการลงประชามติ แม้หากผ่านประชามติแล้ว การร่างกฎหมายลูกจะต้องใช้เวลาถึง 10-12 เดือน อาจจะไม่พอด้วยซํ้า เพราะมีประเด็นใหม่ ๆ ต้องถกเถียงกันมากเช่นที่มาของ ส.ว.จาก 20 องค์กร เอามาจากไหน อย่างไร ทำไม 20 องค์กรทำไมไม่ 15 หรือ 30 แต่ละองค์กรต้องเป็นนิติบุคคลไหม สมาชิกประเภทใดมีสิทธิ ฯลฯ
  การที่ กรธ.ภูมิใจหนักหนาเกี่ยวกับบัตรใบเดียวเลือกได้ทุกอย่าง ประชาชนได้ใช้สิทธิเสียงเต็มที่ จะถูกตีอย่างมาก จน รธน.นี้ไม่ผ่านก็ได้ หรือกฎหมายลูกออกมาไม่ถูกต้องก็เป็นได้
  สมมติว่า ยกเลิกการลงประชามติให้ สนช.พิจารณาถ้า สนช.ผ่านก็ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สนช.ตั้งขึ้นมานั่นแหละ ทำการร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง คงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาถึง 1 ปีแน่ ๆ
  ถามว่า จะมีเสียงคัดค้านจากประชาชนส่วนใหญ่ไหม เราเชื่อว่า"ไม่"โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าให้มีกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รธน.เสนอ สนช.ได้ และเราเชื่อว่า 2 ใน 3 ของ สนช.คงยอมรับ รธน.ของ คสช.เพราะ คสช.เป็นผู้ตั้งเขามา และคงพอจะพูดกันรู้เรื่อง หากจะดันทุรังเสนอให้มีการลงประชามติตามแผนเดิมหรือตาม รธน.ชั่วคราว ชาตินี้ก็คงไม่มีรัฐบาลใหม่ ไม่มีการเลือกตั้ง
  รธน.ที่ร่างโดยกลุ่มเผด็จการ ไม่จำเป็นต้องผ่านประชามติ ถ้าร่างโดยสภาร่าง รธน.ที่ประชาชนเลือกเข้าไปอาจจะทำประชามติได้ หรืออย่างน้อยทำประชาพิจารณ์ก็น่าจะพอ ร่างรธน.ท่านมีชัยเน้นแต่ปราบป้องกันคอร์รัปชั่น หากการใช้สิทธิ ใช้เสียงของประชาชนมิได้คำนึงถึงสักเท่าไร ให้องค์กรอิสระมาเป็นใหญ่กว่ารัฐบาล ถึงจะไม่ต้องขออนุมัติดำเนินการ แต่ให้องค์กรอิสระมีสิทธิเข้าไปก้าวก่ายการบริหารเราว่าไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาล รธน.เข้ามายุ่งกับฝ่ายบริหารหนักเข้าไปอีก แถมดันองค์กรของรัฐ เช่น สตง.ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง แต่ถือว่าเป็นองค์กรอิสระมีสิทธิท้วงติงรัฐบาลเราว่ามันชอบกล ๆ
  การปราบคอร์รัปชั่นของ ปปช.ลองย้อนกลับไปดูซิครับว่าได้ผลไหม? ไม่เลยคดีค้างเป็นหมื่น ๆ คดี คดีที่ตัดสินก็มุ่งไปที่พรรคการเมือง รัฐบาล พรรคการเมืองที่ปปช.เองไม่ชอบ ซึ่งทำให้เราไม่เชื่อว่าการปราบคอร์รัปชั่นจะทำได้สำเร็จ ตราบใดที่ยังใช้องค์กรเดิมเช่น ปปช. สตง.อยู่เช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีแต่ละคดีตัดสินกันกว่าจะเสร็จใช้เวลาเป็น 10 ปี ไม่ใช่ปี ๆ แม้ รธน.มีชัยจะพยายามเขียนว่า ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติการในองค์กรนั้นจะรับได้ และศาลสถิตย์ยุติธรมจะทำให้เป็นไปได้!!! ปัญหาคอร์รัปชั่นอยู่ที่เวลา หากตัดสินได้เร็วเท่าไรการฉ้อโกงของข้าราชการ นักการเมืองจะลดลงอย่างมาก ขณะนี้คดีใหญ่ ๆ แต่ละคดีใช้เวลาเป็นปี ๆ ไม่มีใครกลัวเลย!!ปฏิรูปตรงนี้ก่อนเถอะ รธน.เขียนไว้ไม่มีประโยชน์เมื่อปฏิบัติไม่ได้
  "คสช."แก้ รธน.ชั่วคราวของท่านเสียเถอะ ตัดเรื่องต้องทำประชามติร่าง รธน.ออกไปเสียเถิด!
                                                                                                                                                                                                                                             เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 253
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน