[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • ช่องว่างระหว่างชนในชาติ
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


  คสช.เมื่อทำการรัฐประหารใหม่ ๆ ประกาศว่า จะต้องลดความเหลื่อมลํ้าระหว่างคนจนกับคนรวย หรือชาวชนบทกับคนในเมืองลงให้ได้มากที่สุด
  ถึงวันนี้ได้อะไรบ้างครับ?
  ไม่มีอะไรเลยลดเลย?!
  รายได้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนไทยด้วยกันห่างกันหรือกว้างที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง อาจจะติดอยู่หนึ่งใน 10-20 ของโลกก็คงไม่ผิดนัก และนับวันจะกว้างขึ้น ๆ นั่นคือคนรวยจะรวยขึ้น คนจนจะจนลง รัฐบาลลดภาษีเงินได้ให้เศรษฐีให้บริษัทที่มีกำไรมาก ๆ แต่ชาวบ้านไม่มีอะไรได้ ไม่ได้ลดอะไร เพราะไม่มีจ่ายอยู่แล้ว
  แล้วช่องว่างจะลดได้อย่างไร
  ภาษีมรดกเริ่มใช้แล้ว 1 ก.พ.ปีนี้ คอยดูผลเก็บรายได้จากภาษีมรดกจะเห็นว่าจิ๊บจ๊อยเต็มที เพราะท่านเศรษฐีทั้งหลายเสียดายภาษี โยกย้ายถ่ายเทไปจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว ต้องมีทรัพย์สินหรือมรดกเกิน 100 ล้านถึงจะเสีย
  รัฐบาลท่านว่าภาษีนี้จะลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย เราว่าคนรวยกับคนรวยมากกว่า
  ภาษีที่ดินก็คงผ่านยาก โดยเฉพาะที่ดินว่างเปล่าที่เศรษฐีทั้งหลายซื้อเก็บไว้ขายต่อ!!
  ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของการลดช่องว่างระหว่างคนมีกับคนไม่มีคือ
  "การศึกษา"
  ขณะนี้ต้องยอมรับกันก่อนว่า ช่องว่างของการศึกษาระหว่างชนบทกับในเมืองห่างกันหรือกว้างมาก ตราบใดที่ยังไม่สามารถลดช่องว่างนี้ได้ อย่าฝันว่าสภาพของสังคมไทยจะเปลี่ยนไป ธนาคารโลกหรือ WORLD BANK วิจัยว่า การศึกษาชนบทของไทยห่างกับการศึกษาในเมืองถึง 3 ปี แปลว่าเด็ก ม.3 ต่างจังหวัด (ชนบท)อ่อนกว่าเด็ก ม.1 ในกทม.โดยเฉลี่ย!!
  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลสอบ O-NET ของ ม.6 เพื่อวัดผลเข้ามาหวิทยาลัย 9 วิชาหลักคะแนนเฉลี่ยปรากฎว่ามีเกิน 50% อยู่วิชาเดียวคือ "ภาษาไทย" นอกนั้นตกหมดได้ระหว่าง 25-45 % เท่านั้น แต่นั่นเป็นคะแนนเฉลี่ยของ ม. 6 ทั้งประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้แยกออกมาให้ดูว่า
  คะแนนใน กทม.-ปริมณฑลเท่าไร
  ตจว.หรือแต่ละภาคเท่าไร คะแนนอาจจะต่างกันมากก็ได้
  ช่องว่างของการศึกษานี่แหละที่จะต้องลด!
  เด็กไทยไม่ใช่เด็กโง่ เด็กตจว.เก่ง ๆ ก็มาก ดูจากผลรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยหรือบางแห่งเรียกว่า "เด็กโควต้า"พวกนี้จะเรียนได้ดีระดับเกียรตินิยมก็มาก แต่ผลการเรียนตจว.กับ กทม.-ปริมณฑล จว.ใหญ่ ๆต่างกันเพราะ
  -ครูผู้สอนต่างหาก!!
  -การเรียนพิเศษ!!
  -การออกข้อสอบ-คำถาม-คำตอบ พิสดารเกินไป
  -ฯลฯ
  หากจะปฏิรูปการศึกษาจริง ๆ ต้องทำทั้งระบบไม่ใช่มุ่งเฉพาะนักเรียนส่วนกลาง ต้องมีข้อมูลผลการสอบของแต่ละส่วน แต่ละภาค หรือแม้แต่ละกลุ่ม รร.เช่น ศธ.ของเอกชน ของส่วนปกครองท้องถิ่นมาวิเคราะห์ให้สมบูรณ์ จะได้ทราบจุดอ่อน จุดด้อยของการศึกษาไทย
  ปัจจัยแรกต้องปฏิรูปหรือพัฒนาครูก่อน สอนวิชาที่สอนมันง่ายแต่สอนนิสัยหรือสันดานไม่ง่าย อาจทำไม่ได้ด้วยซํ้า สิ่งแรกทีต้องทำคือ ทำอย่างไรครูถึงจะเป็นครูจริง ๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้เงินเกินตัวพูดง่าย ๆไม่มีหนี้สินปัญหาใหญ่ที่สุดของครูคือ "หนี้สิน"ไม่เป็นอันกินอันนอน ไม่มีเวลามานั่งคิดนั่งสอนเด็ก มัวแต่ห่วงเรื่องหนี้นี่แหละ!!
  รัฐบาลทุกรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลชุดนี้ด้วยพยายามที่จะแก้หนี้ครูให้หมดไป แต่ก็ไม่สามารถทำได้ ปัจจุบันครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษามีหนี้ทั้งระบบประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท จำนวนครูที่เป็นหนี้คงจะหลายแสนราย หรือเกือบทั้งหมดของครูตจว. และเป็นหมื่น ๆ รายที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี แล้วครูจะมีกะจิตกะใจสอนหนังสือศิษย์ได้อย่างไร
  สาเหตุหนี้เสียก็เพราะกู้เกินกำลังส่ง กู้เกินตัวที่สามารถกู้ได้ก็เพราะหน่วยราชการด้วยกันเองดำเนินนโยบายผิดพลาด ที่แก้ไขระบบข้อบังคับเช่น
  1.ปล่อยสินเชื่อที่เกินตัว
  2.การแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์เมื่อ 4-5 ปีก่อน ทำให้สามารถหักเงินเดือนเพื่อมาชำระหนี้ของครูก่อนได้
  3.การสร้างกลไกในการติดตามหนี้ ไม่ได้ผล เมื่อ 10 ปีก่อนครูจะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ปัจจุบันบางรายสามารถกู้ได้ถึง 3 ล้านบาท แล้วเงินเดือนครูไม่ถึงแสนบาทต่อเดือน จะมีปัญญาชำระหนี้ได้อย่างไร?
  ปัจจัยหนี้ครูเป็นเพียงหนึ่งในหลายปัจจัยของความด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กชนบท คุณภาพ มาตรฐานของครูก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่แก้ไขยังไม่สำเร็จ
  ตราบใดที่ช่องว่างของการศึกษายังห่างกันอยู่อย่างนี้ คุณภาพชีวิตของชนในชาติจะมีช่องว่างห่างกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  ความเป็นอยู่ของชนในชาติขณะนี้ก็ต่างกันมาก ไม่ต้องดูอะไรมาก เอาเพียงการประปาชนบทที่ควรจะมีแทบทุกครัวเรือนทั่วประเทศ รัฐบาลมีโครงการในกระดาษ แต่ในความเป็นจริงสัมฤทธิ์ผลเพียง 10 % เท่านั้นเอง นํ้าประชาเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดี ทำไมชาวชนบทถึงไม่มีนํ้าประปาใช้เช่นชาวกรุง คนในเมืองใหญ่ ๆ
  รัฐบาลมีเป้าหมายภายใน 10 ปีข้างหน้าทั่วประเทศต้องมี
  -การประปาหมู่บ้านต้องมีประมาณ 7,500 แห่ง ขณะนี้ทำแล้วเพียง 1,600 แห่ง
  -ประปาโรงเรียน ประปาชุมชน 6,000 แห่ง ปัจจุบันมีเพียง 800 แห่ง
  เอาเพียงเรื่องการประปาอย่างเดียวก็เห็นแล้วว่า อีก 10 ปีความเป็นอยู่ของคนในชาติก็ยังไม่เท่าเทียมกัน ทำไม?
  -งบไม่มี
  -มีแผนแล้ว
  แต่มันช้าไป ช้ามากไป รัฐลงทุนเป็นล้านล้านในโครงการต่าง ๆ ในเมืองหลวง ทำไมลงทุนประปาหมู่บ้าน ประชาชนบทไม่ได้ อาจใช้งบน้อยกว่าด้วยซํ้า เราเคยเสนอมาหลายปีแล้วว่า เราเคยเสนอมาหลายปีแล้วว่า การประปาตำบลของประเทศไทยควรจะมีครบทุกตำบลแล้ว ส่วนประปาหมู่บ้านไม่ควรต้องรออีก 10 ปี ภายใน 3 ปี 5 ปีต้องครบ ถ้าจะให้ช่องว่างของความเป็นอยู่ของชนในชาติลดลง ถ้ายังอยู่ในสภาพสถานการณ์นี้อีก 10 ปี คนไทยก็ไม่เท่าเทียมกัน
                                                                                                                                                                                                                                         เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 236
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน