[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • ประชามติ รธน.ผ่านแน่ถ้า กรธ.ไม่อวดรั้น
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

  เห็นข้อเสนอแก้ไข ปรับปรุงร่าง รธน.มีชัยของ สนช.และครม.แล้ว ก็ดีใจว่าร่าง รธน.คงผ่านประชามติแน่ ๆ ถ้า
  "ท่าน กรธ.ไม่อวดรั้น"
  17 ปมคาใจของ สนช.เราเห็นว่าค่อนข้างเหมาะสมดีมากบางข้อมีสาระ เป็นกลาง ยุติธรรม เป็นประชาธิปไตยอยู่ข้างประชาชน ขอถือโอกาสนี้นำหัวข้อทั้ง 17 ข้อมาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วจักได้วิจารณ์กันต่อไป 17 ปมมีดังนี้
  1 ที่มาของ ส.ส.
  2 ที่มาของ ส.ว.
  3 การกำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี
  4 มีความจำเป็นต้องมีกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ
  5 ให้นำมาตรา 4 ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมาตรา 7 ของ รธน. 2550 มาบัญญัติไว้ใน รธน.นี้
  6 ควรเพิ่มบทบัญญัติให้รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทย
  7 ควรให้คงหลักการมาตรา 88 ของ รธน. 2550ในเรื่อง "สิทธิพิทักษ์ รธน."
  8 ควรเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกำลังทหารเพื่อให้การรักษาอธิปไตย
  9 ควรนำแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 78(2)ของ รธน. 2550 มาใช้ด้วย
  10 ยกเลิกข้อจำกัดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐของประชาชน
  11 กำหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่ต้องจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติฯ
  12 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการตีความของหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาฯ
  13 ควรบัญญัติให้ศาล รธน.อยู่ในหมวดศาล เช่น รธน. 2540-2550
  14 ควรกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูป
  15 การห้ามคสช. ครม. สนช. และสปท. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ควรตัดออกไป
  16 การกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณา พ.ร.บ.ประกอบ รธน. 10 ฉบับภายในเวลาที่กำหนดและ
  17 ควรนำเนื้อหามาตรา 283 ของฉบับบวรศักดิ์มาใช้ ฯลฯ
  จะเห็นว่า สนช.ชุดนี้ยังอิง รธน. 2550 อยู่พอสมควคร แต่ คสช.จะเอาด้วยไหม เพราะท่านเป็นคนฉีก รธน. 2550 ทิ้ง
  เราอยากเห็นรายละเอียดของข้อ 8 "ควรเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกำลังทหาร" น่าจะบ่งไปใน รธน.ให้ชัดเจนเลยว่า "ทหารต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล"ไม่ใช่เป็นเอกเทศใหญ่คับแผ่นดินอยู่เช่นปัจจุบัน นั่นคือ ทหารจะทำการรัฐประหารฉีก รธน.ทิ้งไม่ได้ สำเร็จหรือไม่ถือว่าเป็นกบฎ โบราณให้ตัดหัว 7 ชั่วโคตร!!?
  ข้อ 13 เกี่ยวกับ "ศาลรธน." เราก็ไม่เข้าใจทำไมต้องแยกศาล รธน.ออกมาจากหมวดศาลมาเป็นหมวดอิสระ และให้เป็นผู้กำหนดจริยธรรมนักการเมืองรวมถึงนายกฯ ครม.ด้วยเราว่าเป็นการดึงเอาศาลมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากไปอีกทั้งยังให้อำนาจศาล รธน.ล้มรัฐบาล โดยปริยายสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยไม่ต้องใช้ทหารทำรัฐประหาร?!
  สนช.ไม่เห็นด้วยกับ กรธ.ที่จะให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเช่นเดียวกับ ครม.(คสช.) และนักวิชาการ อาจารย์ทั้งหลาย กรธ.ควรจะยกเลิกข้อใช้บัตรใบเดียวเสียที่มาของ ส.ส.จะดูดีขึ้นและไม่ควรจำกัดจำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองไม่ควรริดรอนความแข็งแกร่งของพรรคการเมืองเช่นที่ รธน.ฉบับนี้พยายามทำ
  ที่มาของ ส.ว.แม้เราไม่เห็นด้วยกับการสรรหาทั้ง 200 คนแต่ถ้าต้องสรรหาจริงก็ควรสรรหาทั้งหมด ไม่ใช่ให้ 20 กลุ่มอาชีพเลือกกันเอง ไม่ได้ผล และจะมีการ BLOCK VOTE จะได้ ส.ว.เฮงซวยเข้าสภามาก อย่างไรก็ดีเราว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นตัวแปรของ "ประชามติ"ก็ได้ประชาชนต้องการเลือก ส.ว.มากกว่า!!
  ที่มาของนายกฯเราเห็นด้วยกับ สนช.ที่ รธน.ไม่ควรบังคับกำหนดให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯก่อนการเลือกตั้ง อยากจะได้นายกฯคนนอก อย่างน้อยทำตามร่าง รธน.ของท่านบวรศักดิ์ก็ยังดี

                                                                                                                                                                                                                                              เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 187
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน