[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • ประชามติ รธน.ผ่านแน่ถ้า กรธ.ไม่อวดรั้น(ต่อ)
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559


  ฉบับที่แล้วยังถก 17 ข้อวิจารณ์ของ สนช.ไม่จบ แม้ขอเสนออื่น ๆ นอกจากที่วิจารณ์มาแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง แต่ก็ทางอ้อมเช่นข้อ 5 และข้อ 6 นอกจากนั้นเรายังอยากให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลอีกด้วยว่า "ทหาร"ต้องกลับเข้ากรมกอง เมื่อมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว นั่นคือ
  ยุบ คสช.
  ถ้า กรธ.เห็นด้วยกับข้อเสนอของ สนช.อย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็จะได้นํ้าหนักมากในการลงประชามติ
  นอกจาก 17 ปมคาใจของ สนช.ยังมีอีก 10 ประเด็นของ ครม.ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากกระทรวงต่าง ๆ มาจากท่าน ดร.วิษณุด้วยเราเดาเอา ก็อยากจะดูว่าลูกศิษย์กับอาจารย์จะตกลงกันอย่างไร
  16 ประเด็น ครม.นี้เราเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับ คสช.เพราะคงมีของ คสช.อีกต่างหากแน่ ๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นของกระทรวงต่าง ๆ ลงในรายละเอียดซึ่ง กรธ.ก็ควรจะพิจารณาบฟังและแก้ตามไม่มีอะไรเสียหายโดยเฉพาะข้อ 9 มาตรา 190 ครม.เห็นควรให้นักการเมืองที่ถูกศาลฎีกาฝ่ายการเมืองตัดสินลงโทษ สามารถอุทธรณ์ได้เพราะศาลเดียวไม่เป็นสากล เราก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง
   ครม.เห็นเช่นเดียวกับ สนช.ว่า ศาล รธน.ไม่ควรแยกออกมาจาก "หมวดศาล"และการแก้ไขอายุของตุลาการศาล รธน.จาก 70 ปีเป็น 75 ปี เป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่า ควรคงไว้ 70 เช่นเดิม
  ครม.ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรดแมปของคสช. ซึ่งต้องการให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังจากประกาศใช้ รธน.ฉบับใหม่นี้แล้ว จึงเห็นควรให้ใส่ไว้ในบทเฉพาะกาลด้วยว่า พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด 5-6 ฉบับจะต้องแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ส่วนกฎหมายอื่นที่มีความจำเป็นต้องออกตาม รธน.ก็อาจทำภายหลังได้
  ประเด็นที่ 16 ที่ครม.เสนอเราไม่แน่ใจเจตนาท่านจะให้คงอำนาจ คสช.ไว้ระยะหนึ่งหรืออย่างไร? แต่อ้างว่าหลังจากประกาศใช้ รธน.ภาวะรัฐที่ล้มเหลวดังเช่นก่อนเดือน พ.ค. 2557 ที่ คสช.ทำรัฐประหารจะย้อนกลับมาอีกเช่น ปัญหาการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาล ปัญหาความมั่นคง เศรษฐกิจความเป็นอยู่และคุณธรรมของคนในชาติ และปัญหาอื่นๆอาจทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น
  ครม.จึงเห็นว่า ให้บัญญัติการบังคับใช้ รธน.เป็น 2 ช่วง คือช่วงเฉพาะกาล (ช่วงสั้น ๆ ) โดยใช้หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งเสมือนข้อยกเว้นตามความจำเป็นของสถานการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หลังจากนั้นก็ใช้ รธน.ตามปกติ ฯลฯ
  เราไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอลักษณะนี้ หาก รธน.เขียนไว้ละเอียด รอบคอบ ชัดเจนแล้ว ปัญหาก็จะไม่เกิดแน่ ๆดังที่ผ่านมา ปัญหาเกิดจากการเลือกตั้ง แต่งตั้งรัฐบาลมีน้อยมาก มาเกิดภายหลังมากกว่า เพราะ รธน.ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด
  ดังนั้นถ้า รธน.ฉบับนี้เขียนชัดเจนไม่วกวน แอบแฝง ซ้อนเร้นอะไรไว้ ไม่พยายามให้ คสช.ต่ออำนาจ ไม่พยายามบั่นทอนความแข็งแกร่งของพรรคการเมือง ไม่กลัวทักษิณจนเกินไป ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า "ทหาร"กลับเข้ากรมกองฟังแต่คำสั่งของ ผบ.เหล่าทัพ และนายกรัฐมนตรีก็จะคลี่คลายปัญหาไปได้
  นอกจาก 33 ปม-ประเด็นแล้ว ยังมีข้อเสนอของ สปท.และองค์กรอิสระอื่น ๆ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือได้อีกไม่ตํ่ากว่า 30 รายการที่ กรธ.ควรจะนำไปพิจารณาแน่นอน ท่านไม่ต้องเห็นด้วยทั้งหมด แต่ท่านต้องฟัง ต้องเปิดใจกว้าง พิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมด หากมิฉะนั้นแล้ว ประชาชนจะไม่เอาด้วย ประชามติก็จะไม่ผ่านอย่างแน่นอน
  ขณะนี้รัฐบาลก็ห่วงเรื่อง "การทำประชามติ" กลัวจะมีคนขัดขวาง คัดค้าน ทำลายพิธีการถึงกับจะออก พ.ร.ก.มาหลายสิบมาตรา มีทั้งบทลงโทษผู้ไม่ไปออกเสียง ผู้ขัดขวาง ฯลฯ เราว่าเป็นการสร้างสถานการณ์มากกว่า
  สิ่งแรกที่รัฐควรทำคือ ตีความ รธน.ชั่วคราวว่าด้วย "ประชามติ"เสียก่อนคือ
  เกินกึ่งหนึ่งของ
  ผู้มีสิทธิ หรือผู้ไปใช้สิทธิ
  ถ้าจะให้ผ่านก็คงต้องตีความว่า "ผู้ไปใช้สิทธิฯ"มากกว่า และไม่ควรมีบทลงโทษการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่าง ๆ ที่เป็นประเพณีนิยมตลอดมา
  เราก็ขอฝากไว้อีก 1 ข้อ เช่นเคยคือ การแก้ไข รธน.ต้องกระทำได้สะดวกง่ายไม่ยุ่งยากกว่าที่ร่าง รธน.เขียนมา ต้องให้สามารถแก้ได้ไม่ควรเขียนลักษณะที่เสนอมาในร่าง เมื่อแก้ยากก็จะถูกฉีกทิ้งอีก!?
  เรายังไม่เห็นประเด็นที่พรรคการเมืองทั้งหลายขอก็ ไม่ทราบว่า กรธ.ได้รับหรือยังที่มีแน่ ๆ และเหมือนกันหมด คือ ที่มาของ ส.ส.- ส.ส.บัญชีรายชื่อ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว คงไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าพรรคเล็ก พรรคใหญ่โดยเฉพาะพรรคกลาง-ใหญ่คงไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแน่ ๆ ถ้า กรธ.ไม่ยอมแก้เพียงข้อนี้ข้อเดียว ก็อาจจะส่งผลลบอย่างมากในการลงประชามติ เราก็หวังว่า
  ท่านคงไม่อวดรั้นเกินไป!!
  แม้การเลือกตั้งหรือรัฐบาลจากการเลือกตั้งจะไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศทั้งหมด แต่ก็เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย คสช.คืนความสุขให้คนในชาติก็คืนประชาธิปไตยให้เราด้วยเถอะครับ และกรุณาอย่าคิดยึดอำนาจอยู่ต่อไปอีกเลย!!
                                                                                                                                                                                                                                  เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 208
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน