[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • การลง"ประชามติ"
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559  ในที่สุด สนช.ต้องออกพ.ร.บ.ว่าด้วย"ประชามติ"เกี่ยวกับร่าง รธน.มีชัยที่จะให้ประชาชนรับรอง โดยได้นิยามประชามติไว้ให้ชัดเจนว่า
  คือ มติเสียงข้างมากของผู้ไปใช้สิทธิ!!
  เพราะ รธน.ชั่วคราวมิได้บ่งไว้ให้ชัดเจนว่าเสียงข้างมากของใคร
  ของผู้มีสิทธิ
  หรือ
  ของผู้ไปใช้สิทธิ
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานก็นิยามประชามติไว้ว่า ประชามติคือ
  มติของประชาชนที่รัฐให้ออกเสียงลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายสำคัญที่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว หรือให้ตัดสินในปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศหรือ
  มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง
  คำว่า "ประชาชน" ก็ต้องตีความเสียงที่ลงคะแนนก็ต้องตีความ
  คสช.เกรงว่าประชามติไม่ผ่านแน่ๆ (ไม่รู้กลัวจริงหรือเปล่า) ถ้าไม่นิยามให้ชัดเจนว่า เสียงข้างมากของผู้ไปใช้สิทธิ หรือผู้มีสิทธิตลอดจนคำว่าประชาชนคือใคร เด็ก ผู้ใหญ่ ระดับไหน ฯลฯ ความจริงน่าจะเอาคุณสมบัติผู้เลือกตั้งตาม กม.เลือกตั้งเก่ามาใช้ ต้องมาคัดมาร่างกันใหม่ ก็หนีไม่พ้นเด็กอายุ 18 ปีขึ้นไปถึงมีสิทธิไปลงประชามติ
  ถ้า "ประชามติ"ผ่าน คสช.จะได้อ้างว่าเป็นมติของประชาชนทั้งประเทศ ความจริง ไม่ใช่ เป็นมติของผู้ไปใช้สิทธิ อาจเป็นเพียงน้อยนิดก็ได้ สมมติว่ามีผู้ไปลงประชามติ 10 ล้านคน เห็นด้วย 6 ล้านคน ก็เพียง 6 ล้านจากผู้มีสิทธิประมาณ 40 ล้าน หรือเพียง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
  ถ้า รธน.ดีเข้าถึงประชาชนจริง ประชาชนอ่านเข้าใจรู้เรื่องจริง ประชามติควรเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ ไม่ใช่ผู้ไปใช้สิทธิถึงจะเรียกได้เต็มปากว่า เกินครึ่งของประชาชนเห็นด้วย แต่ รธน.ฉบับนี้จะดูยิ่งอ่านเข้าใจยากกว่าทุกฉบับ เขียนให้นักกฎหมายอ่านฝ่ายเดียว แม้บัณฑิตที่จบปริญญาตรีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านแล้วเข้าใจทั้งหมด
  เราก็หวังว่า กรธ.ควรจะสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ใน รธน.โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจาก รธน. 2540-2550 โดยใช้ภาษาไทยง่าย ๆให้คนธรรมดาสามัญทั่วไปได้อ่านรู้เรื่อง เขาจะได้ไปลงมติถูกว่า รับหรือไม่รับ หากไม่รู้เรื่อง อ่านไม่เข้าใจ อาจจะไม่รับเลยก็ได้ หรือไม่ไป หรือไปแล้วไม่โหวตก็ได้ เสียดายเงิน 4,000 ล้านบาทและข้อสำคัญ
  ประชามติจะไม่ผ่าน
  ขณะนี้ประเด็นใหญ่อยู่ที่ ที่มีของ ส.ว.อำนาจหน้าที่ บทบาทของ ส.ว.ที่ คสช.กำหนดทำนองว่าเป็นตัวแทนของ คสช.อีก 5 ปี ให้ ส.ว.ทั้ง 200 มาจากสรรหาทั้งหมด และยังไม่รู้ใครสรรหาก็คง คสช.เอง ซึ่งท่านประธานมีชัยคงไม่เห็นด้วยแน่ ๆ แต่ถ้า รธน.ใส่บทนี้ไว้จริงตาม คสช.ต้องการตามรอง-ตัวหัวหน้า คสช.ต้องการ
  รธน.คงไม่ผ่านประชามติอย่างแน่นอน
  ทำไมต้องมีเวลาเปลี่ยนผ่านถึง 5 ปี ทำไมต้องมีองค์กร บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาควบคุมดูแลรัฐบาลถึง 5 ปี จะปฏิรูปประเทศก็ดำเนินไป บัญญัติไว้ใน รธน.ซิรัฐบาลเลือกตั้งก็จะหาทางปฏิบัติเอง ไม่ต้องมี ส.ว.มากำกับ ถ้า ส.ว.มีบทบาทขนาดนั้น เลือก ส.ส.ไปทำไม ข่าวล่าสุด กรธ.เปลี่ยนใจไม่เอานายกฯคนนอกแล้ว สาธุ!!ขอให้จริงเถอะแถมต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วย คสช.จะยอมหรือไม่??
  มีกระแสข่าวออกมาว่า ค่าใช้จ่ายการลงประชามติแพงมาก แน่นอนอยู่แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับการเลือกตั้งทั่วไป จะประหยัดจริง ๆ ก็ทำได้ ให้ออกเสียงทางไปรษณีย์กล้าลองไหมล่ะ จะเสียค่าใช้จ่ายไม่กี่ร้อยล้านแต่ละเขตต้องส่งหนังสือแจ้งสถานที่ ที่จะไปลงคะแนนก็ทำบัตรลงคะแนนตอบรับทางไปรษณีย์เสียเลย ให้ออกเสียงเพียงว่ารับ-ไม่รับ ถ้างดออกเสียงก็ไม่ต้องส่งกลับ พร้อมกันนี้ก็ส่งร่าง รธน.ทั้งฉบับให้ผู้มีสิทธิออกเสียงบ้านละฉบับ พร้อมสรุปข้อมูลที่แตกต่างจาก รธน.ฉบับก่อน ๆ ด้วย ก็น่าจะลองทำดูนะ!?!
  จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า ถ้าประชามติไม่ผ่าน คสช.จะทำอย่างไร? แต่ท่านนายกฯบอกอย่างไรก็มีเลือกตั้งปี 60 แน่ แต่ไม่ได้บอกว่าหน้าตาของ รธน.ที่จะนำมาใช้เพื่อให้มีเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร? ยิ่งร้ายไปกว่าฉบับของมีชัยหรือเปล่า ความจริงแล้วฉบับบวรศักดิ์ถ้าไม่มี "คปป."อยู่ในนั้นก็จะเป็น รธน.ที่ดีที่สุด รธน.หนึ่ง ฉบับมีมีชัยก็เช่นกันหากเอาดำริของ คสช.ไปใส่ไว้ก็คงจะพังพอ ๆ กันคราวนี้ประชามติไม่ผ่าน ไม่ใช่ สปช.หรือ สนช.ไม่ผ่าน
  น่าจะเห็นกันราง ๆ ได้แล้วว่า คสช.คิดอะไรอยู่ ท่านยังคิดว่า 5 ปีจำเป็นต้องมีการควบคุมรัฐบาล รัฐสภา อย่างนั้นหรือเปล่า? ถ้าคิดเช่นนั้นร่าง รธน. ทำประชามติไปทำไมกัน? เสียเงินเสียทองประชาชนไม่เอาด้วยแน่ ๆ เราก็หวังว่าทั้งท่านหัวหน้า คสช.-รองหัวหน้าคงจะเปลี่ยนใจ บ้านเมืองไม่ใช่ของท่านคนเดียว ให้โอกาสคนอื่นเขาบ้าง โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอย่าเอาอดีตมาอ้างตลอดเวลาดูอนาคตกันดีกว่าครับ
  เราก็หวังว่า "ประชามติคงจะผ่าน"แต่ก็ขึ้นอยู่กับ กรธ.ขึ้นอยู่กับท่านประธานมีชัยจะตาม คสช.แค่ไหนท่านจงเป็นตัวของท่านเองดังที่ได้เคยเป็นตลอดมา อย่ามาเสียคนตอนนี้เลยครับขอบพระคุณ

                                                                                                                                                                                                                                   เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 296
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน