[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.ใช้อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทำงานในศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอ.ตช. โดยวางตัวให้พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐหรือ ปปท.ทำหน้าที่เลขาธิการหรือเลขานุการ โดยหยิบยกเรื่องที่ครูหยุยนำการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กในราคาแพงมหาโหดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาเป็นเรื่องการสอบสวนและเป็นประเดิมการประกาศสงครามต่อต้านทุจริตของรัฐบาลนี้

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ที่มีนางสุวณา  สุวรรณจูฑะ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งดำเนินการสอบสวนร่วมกับพันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการ ปปท. โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดการสอบสวนเป็นระยะ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ ในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปผลการสอบสวนประเด็นโทษหลักคือการผิดตามพระราชบัญญัติฮั้วและส่งเรื่องให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมดำเนินการส่งต่อให้คณะกรรมการ ปปช.เพื่อตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนตามมาตรา 14  และมาตรา 15  ของ พรบ.ฮั้ว

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานคณะกรรมการ ปปท.สรุปผลการสอบสวนออกมาไม่น้อยกว่า 56 หน้าและส่งต่อไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งต่อคณะกรรมการ ปปช.ดำเนินการตามฐานความผิดตาม พรบ.ฮั้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายมาตรา 14  และมาตรา 15  ที่กำหนดบังคับไว้

                  โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม ในเวลาต่อมาคือนางสุวณา  สุวรรณจูฑะ ได้ลงนามในสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงาน ปปท.เพื่อส่งไปให้คณะกรรมการ ปปช.ดำเนินการสอบสวนต่อไป

                  และวันนี้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ มาเป็นคณะกรรมการ ปปช.จะดำเนินการตามที่ตนเองในฐานะอธิบดี ดีเอสไอ.และปลัดกระทรวงยุติธรรมยืนยันตามสำนวนฟ้องหรือไม่

                  คือเรื่องที่ต้องติดตาม แต่จนถึงนาทีนี้ คณะกรรมการ ปปช.ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนในเรื่องนี้แต่อย่างใด

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ความหละหลวมของการทำสัญญาในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นชนิดที่น่าติดตามและน่าสอบสวนอย่างมาก

                  นับจากสัญญาที่ 5-2557วงเงิน 11 ล้านบาท แต่ทำสัญญาในวงเงิน 10,850,000 บาท ออกคำสั่งที่ 1459/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกลางแจ้งพร้อมติดตั้งภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ปรากฏว่าในคำสั่งกลับมีรายนามของหน้าห้องของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและกรรมการตรวจรับ

                  หาเพียงแต่เท่านั้นไม่ ในหนังสือด่วนที่สุดที่ กก 0404.02/2148 ลงวันที่ 10  กันยายน 2556 กลับส่อพิรุธอย่างรุนแรงเมื่อตรายางประทับเลขลงรับของ กลุ่มแผนงาน เวลา 16.00 น.วันที่ 10  กันยายน 2556  เลขรับที่ 796  ก่อนจะประทับเลขลงรับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ 3180  เมื่อเวลา16.17 น.วันที่ 10  กันยายน 2556 จากนั้นประทับตรายางของ กลุ่มสารบรรณ เลขรับที่ 1456 เวลา 16.40 น.วันที่ 10  กันยายน 2556  ก่อนจะประทับตรายางกลุ่มการคลังเวลา 18.00  น.เลขรับที่ 703/140  และส่งไปประทับตรายาง ผู้อำนวยการกองกลาง ไม่ระบุเวลาตรวจรับและวันที่ และเข้าไปประทับตรายาง เลขานุการอธิบดี เวลา 18.30 น.วันที่ 10  กันยายน 2556  และอธิบดีลงนามในวันที่ 10  กันยายน 2556 ในเวลาเลยทำการไปแล้ว

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า โครงการทั้งหมดเริ่มต้นและอนุมัติภายในวันเดียว ผิดวิสัยของกรมการท่องเที่ยวที่จะต้องตรวจสอบแก้ไขไม่น้อยกว่า 3 เดือน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หนังสือด่วนที่สุดที่ กก 0409.03/4285 ลงวันที่ 11กันยายน 2556  เรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครี่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ลงนามโดยหัวหน้ากลุ่มพัสดุกลับมีพิรุธ คือประทับตรายางของผู้อำนวยการกองพัฒนาโครงสร้าง เลขรับที่ 4241  ลงวันที่ 16.00 น.วันที่ 11 กันยายน 2556  จากนั้นประทับตรายางกลุ่มการคลัง เลขรับที่ 2280.2/26 วันที่ 11 กันยายน 2556

                  กลายเป็นพิรุธเลขรับของกลุ่มการคลังว่ามีการทำสัญญาย้อนหลังและไม่ได้กันเลขรับเอาไว้จึงต้องไปใส่ .2 ตามหลังและกลายเป็นประเด็นหลักของการตั้งข้อกล่าวหา

                  หาเพียงแต่เท่านั้นไม่ ตรายางประทับของผู้อำนวยการกองกลาง ที่ 7284ลงวันที่ 11  กันยายน 2556  และตรายางอธิบดีเวลา 18.30 น.วันที่ 11 กันยายน เลขรับที่ 4481

                  น่าสังเกตว่าทั้งหมดสองรายการจะเริ่มต้นที่เวลา 16.00 น.ทั้งสิ้น

                  เกิดอะไรขึ้น ?

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า หัวหน้ากลุ่มที่ทำงานสองหน้าที่คือหัวหน้ากลุ่มในสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและหัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือเชิญบริษัทเข้าร่วมเสนอราคา ในหนังสือเชิญระบุชื่อบริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต เทรดดิ้งจำกัด ออกหนังสือเชิญเมื่อวันที่ 12  กันยายน 2556  แต่บริษัทที่ยื่นเสนอเข้ามากลับกลายเป็น บริษัทยูไนเต็ค สปอร์ต ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด คนละที่อยู่และคนละบริษัทซึ่งผิดเงื่อนไขควรจะต้องปรับตก

                  หาเพียงแต่เท่านั้นไม่ กลับนำห้างหุ้นส่วนที่ขายวัสดุก่อสร้างไม่เคยขายเครื่องออกกำลังกายมาเป็นบริษัทคู่เทียบเสียอีกกลายเป็นคุณสมบัติไม่ครบทั้งสองบริษัทในการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษทั้งสัญญา

                  เท่ากับยืนยันคุณสมบัติครบถ้วนอันเป็นเท็จ

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาเลขที่ ก 2/2555 วงเงิน 65,590,000 บาท โดยใช้งบแปรญัตติปี 2555  และสัญญาเลขที่ 89/2555 วงเงิน 16,825,000บาท จากงบแปรญัตติปี 2556  โดยสัญญาแรกใช้ระบบอีอ๊อคชั่น ที่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามเอกสารหน้า 5 ของเอกสารประกวดราคาจ้างในข้อ 6.2 ที่ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะยื่น มีคนขอรับเอกสารทั้งสิ้น 11 รายแต่ยื่นเพียงแค่ 2 ราย โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลับระบุในหน้า 2  ข้อ 2  ว่า คณะกรรมการประกวดราคาได้ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 26  กันยายน 2555  ในงบประมาณ 65,825,000บาท และมีการตรวจรับเมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2556

                  แต่หลักฐานจากสำนักข่าวอิศราได้แสดงต่อสาธารณชนทั่วไปว่า เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม 2557  ห้างหุ้นส่วนที่ได้รับงานไปจดทะเบียนเพิ่มเติมคำขอที่ 150/2557  เพิ่มเติมข้อ 54  ว่า ประกอบกิจการ นำเข้า ผลิต จำหน่าย ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ พัฒนาทักษะด้านสุขภาพ ครุภัณฑ์นันทนาการ เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนามเด็ก สนามฟุตซอล ซึ่งเป็นการจดทะเบียนภายหลังจากที่กรมการท่องเที่ยวจ่ายเงินทั้งสองสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว

                  กลายเป็นประเด็นที่ถกกันว่า

                  ใครผิด?

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาเลขที่ 13/2555 จัดทำตู้ฟิตเนส ลงวันที่ 28กันยายน 2555  วงเงิน 7,900,000 บาทต้องส่งมอบสินค้าภายใน 45 วัน คนที่ลงนามในสัญญากลับเป็นรองอธิบดีทั้งที่ในวันดังกล่าวเป็นวันสุดท้ายของชีวิตรับราชการของอธิบดีที่กำลังจะเกษียณอายุราชการและในวันดังกล่าวอธิบดียังคงลงนามในเอกสารต่างๆทั้งหมดจนกระทั่งเวลา 18.00 น.

                  กลายเป็นประเด็นข้อถกเถียงว่า รองอธิบดีมีอำนาจลงนามในสัญญาที่ต้องซื้อขายโดยที่อธิบดีไม่มอบหมายได้หรือไม่

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สัญญาเลขที่ 17/2557 บริษัทผู้รับจ้างวางเงินค้ำประกันเป็นเงินสดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2556 ตามใบเสร็จเล่มที่ 2  เลขที่ 00002แต่กลับไปลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2556  กลายเป็นประเด็นว่า

                  เหตุใดจึงไม่ลงนามในวันที่กรมการท่องเที่ยวรับเงินสดจากการค้ำประกันสัญญา

                  ไฉนอีกบริษัทยื่นใบค้ำประกันปุ๊บถึงลงนามในสัญญาทันทีทันใด

                  ชนิดที่เรียกว่าย้อนหลังหาเลขรับหนังสือแทบไม่ทัน

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ผู้บริหารออกมายืนประกาศก้องต่อหน้าสาธารณชนว่า

                  จะทำสงครามกับการทุจริตคอรัปชั่น

                  ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพิ่งจะงัวเงียเรียกเจ้าหน้าที่ไปทำการสอบสวนปากคำโดยเริ่มต้นนับแต่วันที่ 15  มีนาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่ 31  มีนาคม

                  ไยจึงเพิ่งงัวเงียตื่นนอนขึ้นมาสอบสวนในเรื่องนี้

                  ทั้งที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการ ปปท.ยื่นเรื่องไปนอนรอที่สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.

                  ยิ่งน่าแปลกใจนัก เมื่อนางสุวณา สุวรรณจูฑะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรัดคดีนี้เพื่อให้แล้วเสร็จและเสนอเป็นผลงาน

                  ในวันนี้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ เป็นกรรมการ ปปช. เหตุใดจึงไม่เร่งรัดและเร่งมือในการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนในเรื่องนี้

                  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันนี้แกนนำที่เกี่ยวพันกับการทุจริตจัดซื้อเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายถูกย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แต่ไม่มีใครพบเห็นบุคคลเหล่านี้เข้าไปทำงานในสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากจะเห็นเดินป้วนเปี้ยนเข้าออกรัฐสภาเพื่อวิ่งเต้น

                  ฤา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำลังทำงานแบบเด็กเล่นขายของ....

                  ฤา สตง. ทำงานสอบสวนเพียงแค่บอกสังคมว่า...สอบเหมือนกัน กระนั้นหรือ ?

                                                                                                                                                                                                                                                        ทีมข่าวการเมือง
  เข้าชม : 418
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน