[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: บทวิเคราะห์การเมือง
 • ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
  บทวิเคราะห์การเมือง : อัพเดทเมื่อ จันทร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559  พลันที่องค์กรอิสระ  8 แห่งอันประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกานรทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. พากันออกมาแถลงข่าวบูรณาการในการ

  บริหารจัดการคดีทุจริตคอรัปชั่น

  ให้สามารถเชื่อมโยงลักษณะการกระทำความผิดในการทุจริตได้

  ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง เอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะส่วนหนึ่งของคนเข้าร่วมประชุมได้ออกมาบอกแก่สังคมว่า

  การทุจริตของประเทศมีมากขึ้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากการประเมินมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ปี 2550 มีมากถึง 500,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับดัชนีภาพลักษณ์ของการคอรัปชั่นของประเทศ

  แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานดำเนินการปราบปรามการทุจริต

  แต่

  ยังขาดประสิทธิภาพ

  เอพราะการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องข้อมูล

  ที่ทำให้การติดตามและวางมาตรการปราบปรามเป็นไปอย่างล่าช้า

  กลายเป็นประเด็นข่าว

  แม้นว่าจะเป็นข่าวเล็กๆแต่ทว่าเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

  กลายเป็นประเด็นที่จะต้องถามว่า

  วันนี้ความล่าช้าของกระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีกับคนที่พัวพันและเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งระบบ

  ล่าช้าที่ใคร ?
   กี่คดีที่หมดอายุความคามือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช.ที่ไม่กล้านำหยิบยกออกมาชี้แจงต่อประชาชน

  ความเสียหายเหล่านี้มีใครกล้าดำเนินคดีต่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ ปปช.บ้าง

  กี่คดีที่รัฐสูญเสียงบประมาณที่ถูกโกงไปแต่หมดอายุความจนไม่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษและ

  คนผิดลอยนวล

  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า เมื่อวันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เข้ามาดำเนินการบริหารและยึดอำนาจการปกครองรัฐ

  กระบวนการตรวจสอบการทุจริตเป็นไปอย่างคึกคักและมโหฬาร อึกทึกครึกโครมยิ่ง

  นับจากคดีทุจริตสนามฟุตซอล ที่ออกข่าวกันว่า ในชั้นอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ช.ได้ข้อสรุปแล้วและกรรมการ ป.ป.ช.จะประชุมชี้มูลฐานความผิดต่อคนที่เกี่ยวข้อง

  แต่จนกระทั่งป่านนี้ผ่านมากี่เดือนแล้ว

  ที่เรื่องเงียบหาย

  คนพัวพันทุจริตทั้งหลายบางคนเกษียณอายุราชการ บางคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น

  การทุจริตการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ทั้งหน่วยงานของรัฐนับแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ. ออกทำการลงพื้นที่อย่างครึกโครม เป็นข่าวอย่างคึกคัก แต่จนถึงวันนี้ทุกอย่างเงียบหาย

  หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว

  ทุกอย่างเงียบหายอึมครึมไปหมดสิ้น

  กรรมการ ป.ป.ช.อย่างนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ย่อมทราบเป็นการดีว่า คดีนี้มีหลักฐานสำคัญอะไรบ้างเพราะในวันนั้นคือ

  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่นั่งกำกับดูแลการสอบสวนในเรื่องนี้

  เฉกเช่นเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ได้กระทำการสอบสวนคดีทุจริตเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายอย่างคึกคักครึกโครม ออกข่าวไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่พาดหัวและสกรู๊ปทุกวัน

  หลังจากสำนักงาน ป.ป.ท.สรุปสำนวนส่งให้ไปให้ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามข้อกล่าวหาผิดตาม พรบ.ฮั้วแล้ว

  ทุกอย่างเงียบหายไปในสายลมและแสงแดดอันร้อนระอุในยามหน้าแล้ง ที่แล้งการสอบสวนและเอาจริงเอาจัง

  ซึ่งในวันดังกล่าว นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรมน่าจะทราบเป็นการดีว่า สำนวนการสอบสวนระบุฐานความผิดเอาไว้อย่างไรบ้างเพราะปลัดกระทวงยุติธรรมจะต้องลงนามส่งไปให้ ป.ป.ช.ตามกฏหมาย

  อย่าลืมเป็นอันขาดว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ออกอาการคึกคักฮึกเหิมใช้สถานีโทรทัศน์ช่องหลายสีคอยออกข่าวรายงานการตรวจสอบเป็นระยะ ไปคุยที่ไหนบุคคลระดับผู้อำนวยการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสอบสวนจะเอาหลักฐานใส่เพาเวอร์พ๊อยท์ไปคุยเสมอ

  แต่จนถึงวันนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังคงมะงุมมะงาหราในการเรียกบุคคลเข้าไปให้ปากคำอย่างอืดอาดยืดยาดไม่เร่งมือและไม่ใส่ใจที่จะรีบเร่งสรุป

  มันเกิดอะไรขึ้น

  การออกมาร่วมแถลงข่าวกันของ 8 องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและสอบสวนการทุจริตในประเทศไทย

  แม้นว่าจะก่อความฮือฮาให้กับสังคม

  แต่เป็นการก่อความฮือฮาพร้อมๆกับเสียงยี้

  เสียงยี้ที่ถามว่า

  กล้าดำเนินการจริงจังหรือไม่ ?

  แค่สองคดีใหญ่ของ คสช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามฟุตซอล หรือเรื่องการทุจริตจัดซื้อเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลของบรรดานายพลทั้งหลายออกมาเสนอหน้าเสนอปากเพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารให้ดูเสมือนหนึ่งว่า

  เอาจริง

  แต่แท้ที่จริงแล้ว

  จนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครเอาจริงเอาจังแม้แต่รายเดียว

  การออกมากระตือรือร้นให้ข่าวของนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.กลายเป็นประเด็นย้อนศรกลับไปยังนางสุวณา สุวรรณจูฑะว่า

  จนถึงวันนี้

  เรื่องทุจริตการจัดซื้อเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกายในส่วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้หยิบยกขึ้นมาตรวจสอบและตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วหรือยัง

  คนที่จะต้องออกมาบอกสังคมได้ดีที่สุดน่าจะต้องเป็น

  นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จับเรื่องทุจริตจัดซื้อเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย

  นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ในฐานะปลัดกระทรวงยุติธรรมที่มีหน้าที่ลงนามส่งผลการสอบสวนของสองสำนวน สองหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นับจากสำนักงาน ป.ป.ท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ไปให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อตั้งอนุกรรมการไต่สวนในเรื่องนี้

  จนถึงวันนี้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ จะต้องตอบสังคมว่า

  ตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วหรือยัง ?

  หากยังไม่สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตเครื่องเล่นเด็กและเครื่องออกกำลังกาย

  รวมไปถึงยังไม่สามารถชี้มูลสรุปฐานความผิดและคนผิดกรณีสนามฟุตซอลได้

  อย่าออกมาบอกสังคมเลยว่า

  จะรวบรวมองค์กรอิสระเพื่อต่อต้านทุจริตไปในทิศทางเดียวกัน

  เพราะวันนี้ทุกสำนวนตีบตันและล่าช้าอยู่ที่

  สำนักงาน ป.ป.ช.เสียแทบจะทั้งสิ้น

  อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เสียแล้ว
                                                                                                                                                                                                                                      ทีมข่าวการเมือง
  เข้าชม : 400
  บทวิเคราะห์การเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือก ใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบโกงปาหี่หรือของจริง ฤา ปราบโกงสองปีเป็นแค่ลมหายใจที่ผ่านรูจมูก
        ไยคนกันเองออกมาค้านรัฐธรรมนูญ ไยปชป.ไร้เยื่อใยต่อรัฐธรรมนูญ
        ทวงคืนผืนป่า จัดระเบียบชายหาด ฤา เป็นแค่ปาหี่ประเทศไทย
        ภัยแล้ง บทพิสูจน์ความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ
        ข้าราชการดีเด่น -การทุจริต-กระบวนการคัดเลือกใสสะอาดแน่หรือ?
        ปราบคอร์รัปชั่น เน้นทำงานรวดเร็ว เอาผิดคนโกง...แน่ใจหรือ 8 องค์กรอิสระทำได้ ?
        โถ...ต้วมเตี้ยม สตง. เพิ่งตื่นสอบทุจริตเครื่องเล่นเด็ก
        5 มีนาคม วันนักข่าว เราจะยึดมั่นอุดมการณ์
        มุมบริหารสไตล์ คสช. มุมปราบทุจริตที่ดูคล้ายจริงจัง
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน