[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน


ผู้สนับสนุน
.

 • คอลัมน์ - บทความ:: มองแบบเผ่าเทพ
 • รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
  มองแบบเผ่าเทพ : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559


  รัฐบาลประกาศลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะมีผลในปี 2561 ทำให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้อีกกว่า 1 ล้านคนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพราะรัฐบาลเพิ่มเงินลดหย่อนต่าง ๆ จากคนละไม่เกิน 60,000 บาทเป็นคนละไม่เกิน 120,000 บาท แต่ปี 2560 นี้ยังคงใช้อัตราปัจจุบันอยู่จะมีผลก็ปีหน้า อย่างไรก็ดี 1 ล้านคนนี้น่าจะต้องขอบคุณ คสช.อย่างน้อยไปช่วยออกเสียงลงประชามติร่าง รธน.คุณมีชัยด้วย
  มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคราวนี้ รัฐบาลจะขาดรายได้ประมาณ 3 หมื่นกว่าล้านบาท น้อยกว่าขาดรายได้จากลดภาษีนิติบุคคลมากนัก ซึ่งขาดถึงแสนล้านบาท แต่รัฐบาลจะมีพวกมากขึ้นทุกระดับอย่างน้อยก็ล้านแรกที่ไม่ต้องเสียภาษีอีกต่อไป
   ก่อนนี้ผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 20 ,000 บาทต่อเดือนถึงจะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ อัตราใหม่นี้เพิ่มให้กว่า 28,000 บาท อะไรไม่อะไรคนรวยอยู่แล้ว จะรวยขึ้นอีก เสียภาษีลดลงไปอีก!! กล่าวคือผู้ที่มีรายได้เกิน 4 ล้านบาทขึ้นไปถึง 5 ล้าน อัตราปัจจุบันจะเสียภาษี 35% แต่อัตราใหม่นี้จะเสียเพียง 30 % ลดลงมา 5 % ส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปเสีย 35 % กรมสรรพากรบอกว่า ผู้ที่มีรายได้เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง 2 หมื่นคน ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดมี 10.3 ล้านคน ปีหน้าอาจเหลือ 9 ล้านเศษ!!
  กรมสรรพากรน่าจะออกตัวเลขมาให้ดูว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดภาษีครั้งนี้ เป็นพวกมีรายได้ตํ่า-กลาง-สูง ฝ่ายละเท่าไร?? กล่าวคือที่รัฐเสียรายได้ไป 3 หมื่นกว่าล้านบาทนี้ให้คนรวยระดับเศรษฐีไปเท่าไร พวกเงินเดือนระดับกลางเท่าไร ฯลฯ เราเชื่อว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จริงๆคือผู้มีรายได้สูง พูดง่ายๆคนรวยได้ประโยชน์มากกว่า แล้วอย่างนี้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะลดลงอย่างไร??
  ภาษีหรือรายได้ที่รัฐบาลจะเก็บได้น้อยลง 3.2 หมื่นล้านบาทจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าจะสามารถเก็บ VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นเพราะจะมีการจับจ่ายหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่เราเห็นว่าเพ้อฝันมากกว่า แม้จะเสียภาษีเงินได้น้อยลงกลุ่มรายได้ตํ่าก็ต้องกู้เงินมาใช้จ่ายเป็นครั้งคราวอยู่แล้ว โอกาสจะใช้เงินได้มากขึ้นมีน้อยเต็มทนในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้
  รายได้ที่เสียไปจากการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลร่วมแสนล้านก็เช่นกันรัฐบาลหวังว่าจะมีบริษัทมาลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าเป็นการส่งเสริมการลงทุนแล้ว รัฐก็ไม่ได้ภาษีอะไรจากพวกนั้นเลย
  รายได้ของรัฐจะมาจากไหน แสนสามหมื่น-สี่หมื่นล้านนี้ หากไม่เพิ่มภาษีอื่นที่รัฐสามารถเก็บได้ ภาษีมรดกหรือก็เป็นเพียง"โชว์"เท่านั้น ตัวเลขจริงอาจไม่ได้เลย ภาษีที่จะเก็บได้ทดแทนได้คงได้แก่ภาษ๊มูลค่าเพิ่มซึ่งขณะนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 40 % ของรายได้จากภาษีของรัฐทั้งหมด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียง 17 % เท่านั้น แต่นี่รัฐก็ประกาศไปแล้วว่าจะคง 7 % ไว้อีก 1 ปี!!
  เราเชื่อว่าปีหน้านี้รัฐต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10 % ตามฐานเดิมแน่ๆ เพราะถ้าลดภาษีกันลงเรื่อยๆแบบนี้และรัฐก็ใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัดเช่นปัจจุบัน ล้มละลายลูกเดียว จริงอยู่ขณะนี้การเงินเราแข็ง แต่เมื่อเก็บภาษีไม่ได้เป้ากู้มาเต็มเป้าใช้จ่ายไม่อั้นก็คงเหมือนกรีซ,อาร์เจนตินาแน่ ๆ
  อีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้าภาระหนักสุดของรัฐคือ ค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีมาตรการหาเงินออมมาช่วยเลย เริ่มแล้วก็ไม่ทันทีจะเอามาจ่ายให้ผู้ที่จะเกษียนจากนี้ไปจนถึง 10 ปีข้างหน้า
  ประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศเดียวที่มีผู้เสียภาษีตํ่ามากจากประชากร 60-70 ล้านคน หรือผู้ประกอบการ 30-40 ล้านราย มีผู้เสียภาษีเงินได้เพียง 10 ล้านคนเท่านั้น เราว่าโครงสร้างภาษีน่าจะได้รับการปรับปรุง ทุกคนต้องเสียภาษีแต่ภาษีของผู้มีรายได้น้อยจะเก็บไว้เป็นเงินออมของเขายามเกษียน
  ผู้ที่ไม่เสียภาษีเลยขณะนี้หลายล้านราย ควรเสียภาษีอย่างน้อย 2-3 % ของรายได้ แต่ภาษีนี้รัฐจะเก็บไว้ต่างหากเป็นกองทุนสำหรับผู้สูงอายุของกลุ่มนี้ กลุ่มที่ถูกหักเงินได้ 2-3 % เท่านั้นไม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยตรง ส่วนรัฐจะกำหนดอัตราเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันก็ได้ แต่อัตราตํ่าสุดไม่ควรน้อยกว่า 3 % สูงสุดอาจถึง 5 หรือ 6 % กองทุนนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับกองทุนออมแห่งชาติด้วย
  ในขณะที่รัฐบาลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็มีผู้ประกอบการ "ม้าแข่ง" หรือ "แข่งม้า"ขอลดภาษีลง เขาอ้างว่าขณะนี้เสียภาษีรวมทั้งหมด 23.5 % ซึ่งประกอบด้วย 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.5 % ภาษี กทม. 1 % ภาษีสรรพากร 1 % ภาษีสรรพสามิต 2 % ภาษีเงินได้ และ 10 % ภาษีแข่งม้า!! สนามม้าทุกแห่งในประเทศไทยคงเสียเท่ากัน แต่ "ราชตฤณมัยสมาคม"เป็นผู้ร้องขอให้ลดลง10%
  เราเห็นข่าวแล้วก็อดสังเวชใจไม่ได้ แทนที่รัฐจะเพิ่มภาษีบาปนี้กลับมาขอลด สนามม้าไหนขาดทุนบ้างขอถามหน่อย สปอร์ตคลับ สนามม้าโคราช หาดใหญ่ ฯลฯ แต่ละแห่งมี "สี" คุมทั้งนั้น มีแห่งไหนขาดทุนบ้าง เราว่ารัฐควรเก็บภาษีจากการพนันอย่างน้อยๆ 30 % ขึ้นไปท่านอ้างว่าเป็น "การกีฬา"ไม่ควรเก็บภาษีเท่ากับกีฬาอื่นๆ??!!
  เมื่อถึงประเด็นนี้ก็อดไม่ได้ที่อยากเห็นการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ล็อตเตอรี่ แข่งม้า หากรัฐเปิด CASINO ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รัฐจะมีรายได้บาปนี้อีกหลายหมื่นล้านอย่างแน่นอน แต่ต้องไม่มีคอร์รัปชั่น ไม่โกงกินกัน
  รัฐบาลนี้ใจดี เอาใจคนทุกระดับโดยเฉพาะไม่ทิ้งคนรวย ภาษีที่ดินว่างเปล่าน่าจะเก็บได้หลายพันล้านก็ไม่กล้าเก็บ เพราะเป็นของคนรวย มีสีหรือไงไม่ทราบ เป็นส่วนใหญ่ เมื่องบประมาณส่วนใหญ่ต้องเอามาใช้จ่ายเป็นงบประจำ เช่น ค่าเงินเดือน ดอกเบี้ย สาธารณูปโภค แล้วรัฐจะเอางบประมาณลงทุนมาจากไหน? กู้เขาได้เท่าที่กฎหมายให้กู้ แล้วเมื่อไรชาติจะเป็นชาติที่พัฒนาแล้วเสียที กำลังพัฒนามาหลายสิบปีแล้ว ขณะนี้กำลังพัฒนาลงเพราะโครงการประชารัฐช่วยด้วยคนมีสุขแต่รัฐถังแตก!
                                                                                                                                                                                                                                       เผ่าเทพ  โชตินุชิต
  เข้าชม : 353
  มองแบบเผ่าเทพ 10 อันดับล่าสุด
        ร่างรธน.เสร็จแล้ว
        วิจารณ์ได้แต่ชักชวนรณรงค์ไม่ได้?
        รัฐบาลนี้ใจดีจัง!!
        ดร.วิษณุบอกร่าง รธน.ใหม่ไม่ถึง 6 เดือน
        วันของเมย์(MAY"S DAY)
        ไทยมองไทยกันเอง(ต่อ)
        ไทยมองไทยกันเอง
        ของขวัญวันสงกรานต์
        สงสารคุณมีชัย
        คำถามพ่วง "ประชามติ"
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน