[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION


 • Clip Video ::
 • ถนนคลองเกาะผีภูเก็ตได้สร้างแล้ว หลังครม.เห็นชอบ
  วีดิโอข่าว ทั่วไป : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
  ครม.เห็นชอบ 117 โครงการ งบประมาณ 84,064 ล้านบาทพัฒนาจังหวัดอันดามัน ขณะที่ถนนคลองเกาะผีภูเก็ตได้สร้างแล้ว หลังครม.เห็นชอบ

                  นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ต ณ.ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต วันนี้ (20 มี.ค.)ว่า ในการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงเป็นความเป็นห่วงในเรื่องของหมอกควันในภาคเหนือที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอีก หลังจากที่ได้ลดลงแล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือให้หยุดเผาป่า เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ำมือของประชาชนถึง 70%

                  รวมทั้งได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเรื่องราคาน้ำมันปาล์มขนาดขวดลิตร ที่จะไม่มีปัญหาขาดตลาดอย่างแน่นอน และราคาจะไม่ปรับขึ้น ให้อยู่ที่ราคาขวดละ 42 บาท และหากมีการขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศก็จะนำเข้ามาจากต่างประเทศเดือนละไม่เกิน 400,000 ลิตร และนายกได้ฝากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลในเรื่องของราคาข้าวของเครื่องใช้ วัสดุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการให้การช่วยเหลือประชาชนตามโครงการโซห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” (1 ร้านค้า 1 ชุมชน) วงเงิน 1,320 ล้านบาท และดำเนินโครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทยวงเงิน 300 ล้านบาท
                  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งถึงเรื่องปริมาณน้ำในเขื่อนว่า พบสัญญาณว่าจะเกิดภาวะภัยแล้งเกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานการทำงานร่วมกับคปอ.

                  นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรียังได้แจ้งถึงกรณีที่ชาวบ้านได้มายื่นหนังสือเรื่องการออกโฉนดชุมชน พบว่าที่ผ่านมามีความผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโฉนดชุมชน ไปทำโครงการเกษตรขนาดใหญ่ เช่นสวนปาล์ม และรีสอร์ท ซึ่งพบในหลายพื้นที่และที่มากที่สุดคือที่จังหวัดในภาคใต้ จึงได้ยึดมติครม. ได้มอบมหมายให้นายยงยุทธ์ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธานคณะกรรมการจัดการที่ดินเชิงระบบ เข้าไปดูแลตรวจสอบรายละเอียดโฉนดชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                  ส่วนปัญหาการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามที่ทางกรอ.ได้นำเสนอไปเมื่อวานนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นำโมเดลการให้บริการของตม.ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาใช้ที่ภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาในช่วงไฮซีชั่นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยคำนึงการให้บริการที่รวดเร็ว แต่สมดุลในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคง ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงไฮซี่ซั่นนักท่องเที่ยวต้องนั่งรอ นอนรอ การให้บริการตม.ที่เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ล่าช้า
                  นายอนุสรณ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ครม.ยังได้เห็นชอบผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนคลองเกาะผี ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อสร้างโครงการถนนสายหลักทางด้านใต้ ทางยกระดับ 600 เมตร (สะพานข้ามคลองเกาะผี) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

                  ส่วนการประชุมครม.สัญจรในครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นที่ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค.2555 และในเดือนมิ.ย.ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.2555 ที่ภาคตะวันออก ส่วนเดือนเม.ย.นี้งดการประชุมครม.สัญจร นอกสถานที่ เพราะรัฐบาลมีภารกิจจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพฯ

                  ขณะที่นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมครม.สัญจรภาคใต้ ฝั่งอันดามัน ที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ทางครม.ได้เห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอทั้งหมด 117 โครงการ แบ่งเป็นโครงการกลุ่มจังหวัดอันดามัน 10 โครงการ วงเงิน 24,873 ล้านบาท  และโครงการจังหวัด 5 จังหวัด จำนวน 107 โครงการ วงเงิน 59,263 ล้านบาท แบ่งเป็นจังหวัดภูเก็ต จำนวน 67 โครงการวงเงิน 47,683 ล้านบาท จังหวัดพังงา จำนวน 13 โครงการ วงเงิน 3,817 ล้านบาท จังหวัดกระบี่ 10 โครงการ วงเงิน 3,439 ล้านบาท จังหวัดตรัง 6 โครงการ วงเงิน 334 ล้านบาท และจังหวัดระนอง 11 โครงการ วงเงิน 3,990 ล้านบาท

                  โดยโครงการทั้งหมดทางจังหวัดจะต้องจัดทำรายละเอียดเสนอไปยังสำนักงานงบประมาณภายใน 2 สัปดาห์หลังที่ครม.เห็นชอบ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2555 มาดำเนินการ ยกเว้นโครงการการเตรียมพื้นที่และถมพื้นที่สร้างศูนย์ราชการจังหวัดที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

                  นายชลิตรัตน์ กล่าวอีกว่า ครม.ยังได้เห็นชอบแผนประหยัดพลังงาน 10% กระทรวงพลังงาน การขยายระยะเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไปอีก 1 เดือน จนสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.2555 ทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีน้ำมันลดลง 9,000 ล้านบาท ตั้งด่านตรวจที่อำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อสกัดกั้นการขนยาเสพติดลงมาในพื้นที่ภาคใต้ อนุมัติให้ปปส.พิจารณาตั้งด่านตรวจยาเสพติดบนถนนทางหลวง เห็นชอบแผนจัดการมลพิษปี 2555-2559 ฯลฯ

                  ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรังและระนอง) ที่ได้รับความเห็นชอบและสามารถดำเนินการได้ทันที ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว (ท่ามาเนาะห์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา จำนวน 30 ล้านบาท, โครงการพัฒนาเกาะสุกร เป็นแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน จ.ตรัง จำนวน 25.94 ล้านบาท, โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน จ.ภูเก็ต จำนวน 25.37 ล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน จ.ระนอง จำนวน 20 ล้านบาท รวมงบประมาณ 101.31 ล้านบาท

                  ส่วนของโครงการแต่ละจังหวัด ได้แก่ จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย 1.โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 ล้านบาท 2.โครงการระบบท่อส่งน้ำจากโรงกรองน้ำบ้านบางโจไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 24.84 ล้านบาท 3.โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17.30 ล้านบาท 4.โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระวิชิตสงคราม ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 9.11 ล้านบาท 5.โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก จำนวน 20 ล้านบาท และ 6.โครงการพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กำหนดและระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาไฟจราจรในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ล้านบาท รวมวงเงิน 113.25 ล้านบาท

                  จ.ระนอง ประกอบด้วย 1.โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้วอย่างยั่งยืน จำนวน 42.26 ล้านบาท 2. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพยาม จำนวน 15 ล้านบาท 3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร จำนวน 10.80 ล้านบาท 4. โครงการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัย จำนวน 21.12 ล้านบาท 5.โครงการจัดระบบป้องกันและการสื่อสารเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ฝั่งทะเล และเกาะแก่ง จ.ระนอง หรือระนองโมเดล จำนวน 6.15 ล้านบาท และ 6.โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจชุมชนโดยจัดสร้างลานปาล์มชุมชน จำนวน 6.50 ล้านบาท รวมวงเงิน 101.83 ล้านบาท

                  จ.ตรัง ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเขาช้างหาย อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 10 ล้านบาท 2.โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 30 ล้านบาท และ 3.โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดตรัง จำนวน 64 ล้านบาท รวมวงเงิน 104 ล้านบาท

                   จ.พังงา ประกอบด้วย 1.โครงการเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่ ถมดินบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดพังงา จำนวน 35 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 จำนวน 42.98 ล้านบาท และ 3 โครงการปรับปรุงเส้นทางสายเพชรเกษม ช่วงเขาหลัก-บางเนียง จำนวน 30 ล้านบาท รวมวงเงิน 107.98 ล้านบาท ขณะที่

                   จ.กระบี่ ได้เพียง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติภัยทางธรรมชาติ เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีและการท่องเที่ยว จำนวน 99.34 ล้านบาท

   

  เข้าชม : 1667
  วีดิโอข่าว ทั่วไป 10 อันดับล่าสุด
        videoคลิปตำรวจเมืองกระบี่ ขับรถจยย.ซ้อนสี่ ล้มกลางถนน
        VDOคลิปเพลิงไหม้ร้านสปา ต.ป่าตอง
        รับมืออุบัติเหตุปีใหม่ หลังเป็นแชมป์ ตายมากที่สุดในประเทศ ช่วงส่งกรานต์ที่ผ่านมา
        แค้นรัก!จัดฉากฆาตกรรมสาวน้อย 15 ปี ยัดท่อน้ำข้างถนน
        สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา ร่วมกับศิลปินแห่งชาติและช่างภาพมืออาชีพ
        กลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครพบฉลามวาฬขนาดใหญ่ที่บริเวณเกาะคอเขาจ.พังงา
        รวบไอ้โล้นซ่า!!มารศาสนาอาศัยผ้าเหลืองบังหน้าค้ายาบ้าในวัด อย่างไม่กลัวบาปกรรม
        ตำรวจทางหลวงสุรินทร์สร้างสีสันก่อนวันคริสต์มาส
        เบตงจัดกิจกรรมโครงการสีสันสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว
        เจ้าหน้าที่ได้ภาพรถคนร้ายที่ก่อเหตุบุกยิง โกซุ้ย


  ผู้สนับสนุน