[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • ภูเก็ตจัดงานวันคนพิการ มุ่งส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรม
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

  จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันคนพิการ ภายใต้ชื่องาน "คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มุ่งส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ม.ค.60 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มีนางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายไสว พรหมจินดา นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และประชาชน ตลอดจนคนพิการทุกประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินการระดับนโยบายในด้านคนพิการ ได้มีการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาค เท่าเทียมของคนพิการอย่างมาก โดยได้ผลักดันหลายเรื่อง เช่น การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการทุกคน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เช่น การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วน การกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรส่วน 100:1 คน เรื่องมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ การส่งเสริมด้านอาชีพ รวมถึงจัดระบบสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เช่น คนพิการสามารถเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี บริการล่ามภาษามือ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ช่วยคนพิการ และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ดังนั้นการที่หน่วยงานภาครัฐ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชนต่างๆ ภาคธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันจัดงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 ในวันนี้ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า สังคมพร้อมที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ จึงคาดหวังว่า งานพัฒนาสิทธิของคนพิการของจังหวัดภูเก็ต จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสมานฉันท์ และการเสริมสร้างสังคมบูรณการของคนในจังหวัดภูเก็ต  ดังคำขวัญการจัดงานในวันนี้ "คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

  ขณะที่นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวด้วยว่า ตามองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทุกวัที่ 3 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล มาตั้แต่ปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ การยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน ปัจจุบันทุกส่วนของสังคมโลก ได้ตระหนักและตื่นตัวในเรื่องสิทธิของคนพิการ รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดหัวข้อในการจัดงานปีนี้ คือ คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม เป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  จังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันจัดงานวันคนพิการมาตั้งแต่ปี 2538 รวม 21 ครั้ง ในวันนี้เป็นครั้งที่ 22 กิจกรรมจะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ/เผยแพร่ความรู้ต่างๆ การให้บริการด้านอาชีพ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต, รับสมัครงาน โดยจัดงานหาจังหวัดภูเก็ต ,บริการตัดผมฟรี โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และร้านแฮร์เวิลด์ และการแสดงบนเวที โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการทั่วไปตำบลรัษฎา การมอบของขวัญให้กับคนพิการ การจับของรางวัลพิเศษ บริการจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับคนพิการ ครอบครัวและผู้ร่วมงานฟรีตลอดงาน

   


  เข้าชม : 186
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
        สัมมนาผู้บริหารเธคศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษา
        เปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และอำนาจ”
        กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP TO THE TOWN 8-22 มี.ค.นี้ที่ภูเก็ต
        ทภก.เปิดฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล
        ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเชิญนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
        ทม.กะทู้เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
        ผบช.ภ.8 ติดตามงานภาค 8 ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
        ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2559


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน