[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • สภาการศึกษาภูเก็ต ประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

  สภาการศึกษาภูเก็ต  ประชุมจัดทำแผนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด  เน้น พัฒนาคน   วางเป้าผู้ที่จบการศึกษาต้องมีงานทำ   

      
  เมืีอเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ก.พ.250 ที่ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ ICT   สะพานหิน  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและยกร่างแผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีนายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  นายบัณฑูร  ทองตัน  ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภูมิสังคม (การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่) ของจังหวัดภูเก็ตและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีมีทักษะทางอาชีพ

   

       สำหรับในปี 2560 สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับ  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต  โดยเป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต   เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนแผนการศึกษาเพื่ออาชีพ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้คณะทำงานศึกษาข้อมูลและดำเนินการยกร่างแผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด   นำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ โดยเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเสริมแต่ง ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขเพิ่มเติมสาระในร่างแผนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและยกร่างแผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและนักเรียนของจังหวัดภูเก็ต เพราะการวางแผนการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจริง ๆ จะช่วยแก้ปัญหาความสูญเปล่าทางการศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อันจะส่งผลให้เยาวชนของจังหวัดภูเก็ตได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   และในอนาคตการพัฒนาการศึกษาต้องมีเป้าหมายให้ผู้ที่จบการศึกษามีงานทำ  เพราะฉะนั้นอนาคตเด็กไทยจะต้องปรับเปลี่ยน จะต้องส่งเสริมให้เด็กได้คิดนอกกรอบ  เพื่อให้เห็นช่องทางอาชีพที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ด้านการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  และต้องส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการเอง  เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวทำให้สังคม  เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนต่อไป


  เข้าชม : 224
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน"
        ภูเก็ตออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2560
        เน้นสร้างมวลชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต
        ผู้ว่าฯหนุนสับปะรดภูเก็ตเป็นสับปะรดออแกนิค สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
        รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการรักษา และดูแลผู้ติดเชื้อวัณโรค
        เทศบาลเมืองกะทู้ยกระดับความปลอดภัย เปิดศูนย์ควบคุมระบบ CCTV
        สัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
        ล่องเรือชมค้างคาว
        ชุมชนท่องเที่ยวจัดปั่น 2 น่อง ท่องกาโรส โปรโมทท่องเที่ยว


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน