[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • นิด้า เปิดสอน ป.โท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ที่ภูเก็ต
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

  คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต เปิดหลักสูตรปริญญาโท  การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ เน้น สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  วันนี้(21 ก.พ.60 ) ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว และ อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต คณะการจัดการการท่องเที่ยว   ร่วมแถลงข่าวการเปิดหลักสูตรปริญญาโท “การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ” (Master of Management Program in Integrated Tourism and Hospitality Management) 

  ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว   กล่าวว่า  การเปิดหลักสูตรปริญญาโท “การจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ” เป็นหลักสูตร ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือน แบ่ง 3 ภาคใหญ่ 1 ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการโดยตรง

  ทั้งนี้การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงในการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเป้าการพัฒนานักวางแผนและจัดการการท่องเที่ยวและบริการในคลัสเตอร์อันดามัน ได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ ได้แก่ นักบริหารที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว หรือสังคมศาสตร์ บุคลากรในหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และบริการ เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ และอาชีพอิสระอื่นๆ ตามพันธกิจของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและบริการระดับชาติ

  โดยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง คณะการจัดการการท่องเที่ยว อาคารรัษฎา ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต    สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้  หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองสำเร็จการศึกษา ,สำเนาแสดงผลการเรียน Transcript , รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และ หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 174,900 บาท (แบ่งจ่าย 4 งวด) รวมค่าหนังสือและศึกษาดูงานแล้ว

  ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8926275 (อีเมล mpaithoon@hotmail.com เว็ปไซด์ www.tour.nida.ac.th) หรือ น.ส. อมรา กาวีเขต เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 094-8598905 (อีเมล nong_amara@hotmail.com) ทุกวันในเวลาราชการ


  เข้าชม : 540
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        ชาวบ้านหนองทะเลหาหอยติบ ปรุงเมนูเด็ด ขายเสริมรายได้รับมรสุม
        อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560
        ผู้ว่าฯ ภูเก็ต จัดระเบียบสายสื่อสาร สร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
        ผู้ว่าฯ ภูเก็ตออกเยี่ยมวัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) ย้ำดึงเยาวชนทำกิจกรรมต่าง ๆ
        อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้าค่ายพุทธบุตรธรรมจาริณี
        ลากูน่าภูเก็ตปลูกต้นไม้ 2 พันต้น ในโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ปีที่ 11
        ผู้ว่าฯ ภูเก็ตพบนักเรียนเน้นย้ำเรื่องความมีวินัย ซื่อสัตย์ ช่วยกันรักษาธรรมชาติ
        ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตรับประกาศสนับสนุนจัดหาโลหิตรพ.วชิระภูเก็ต
        ผู้ว่าการยี่ยม น้องชาวไทยมุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน
        "มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช" มอบ 20 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน