[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • จัดงานตลาดนัดชุมชน OTOP ร่วมใจ ชุมชนยิ้มได้
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมมือกับ เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน OTOP ร่วมใจ ชุมชนยิ้มได้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน

  วันนี้ (9 มี.ค.) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ ชนะกิจ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน OTOP ร่วมใจ ชุมชนยิ้มได้ โดยมีนางสาว อรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่7 นางสาว จันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม

  นางนวลจันทร์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพด้านการผลิตสินค้า OTOPเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นฐานรากเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มจากการร่วมกลุ่มของประชาชนระดับฐานรากในการจัดการทัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ในการสร้างพลังการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกันของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา ต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อย (SMEs) ได้ แต่ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายที่มีไม่ทั่วถึงและไม่ถาวร จึงจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรม เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมขึ้น

  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมมือกับ เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPอำเภอเมืองภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ที่จะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน มีระยะเวลาต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม เป็นการเพิ่มรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก สามารถลดร่ายจ่ายในครัวเรือนซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตได้ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตมาจำหน่ายอีกด้วย


  เข้าชม : 110
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
        สัมมนาผู้บริหารเธคศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษา
        เปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และอำนาจ”
        กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP TO THE TOWN 8-22 มี.ค.นี้ที่ภูเก็ต
        ทภก.เปิดฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล
        ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเชิญนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
        ทม.กะทู้เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
        ผบช.ภ.8 ติดตามงานภาค 8 ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
        ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2559


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน