[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

  ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่มาอาศัยในจังหวัดภูเก็ต

  วันนี้ (9 มี.ค.) ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 335 คน เข้าร่วม

  นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 395,700 คน ไม่นับรวมประชากรแฝงอีกจำนวนมาก ทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้ที่ว่าการอำเภอเมืองประชาชนไปติดต่อราชการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก บางครั้งไปติดต่อแล้วเอกสาร ประกอบไม่ครบต้องกลับไปเอาเอกสารเพิ่มเติมอีก ทำให้เสียเวลา บางครั้งไปยื่นเอกสารเลยจากกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้ถูกปรับสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตพิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ประชาชนต้องเสียเวลาและเงินทอง ในการติดต่อกับทางราชการนั้น อาจจะเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์ของทางราชการไม่ทั่วถึง และประชาชนไม่ทราบว่า จะต้องนำเอกสารอะไรไปยื่นต่อทางราชการบ้าง แต่หากจังหวัดมีผู้แทนอยู่ทุกหมู่บ้าน ชุมชน คอยเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการ ฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ขึ้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 335 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรประจำอำเภอและเทศบาล สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลที่ยังไม่มีสำนักทะเบียน ให้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรมด้วย รวมจำนวน 21 คน , อาสาสมัคร ฝ่ายทะเบียนประจำหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 2 คน รวมจำนวน 214 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนจาก กรมการปกครอง จำนวน 2 คน

  นายสนิท กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาในเรื่องของจำนวนประชากรเนื่องจากจำนวนประชากรในทะเบียนบ้านมีจำนวนกว่า 3 แสนคน แต่เนื่องจากมีจำนวนประชากรแฝงคือคนที่เข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ย้ายทะเบียนเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฏหมายทะเบียนราษฎร์ทำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ตตลอดมาเนื่องจากการของบประมาณต่าง ๆ จะมีการเอาจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์มาเป็นหลักทำให้การได้รับงบประมาณในเรื่องต่างๆน้อยกว่าที่น่าจะเป็น แต่หลังจากนี้คาดว่าเมื่อมีการให้ความรู้แก่ประชาชนก็จะทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องกฏหมายดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้ปัญหานี้ลดลงได้อย่างแน่นอน


  เข้าชม : 104
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
        สัมมนาผู้บริหารเธคศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษา
        เปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และอำนาจ”
        กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP TO THE TOWN 8-22 มี.ค.นี้ที่ภูเก็ต
        ทภก.เปิดฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล
        ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเชิญนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
        ทม.กะทู้เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
        ผบช.ภ.8 ติดตามงานภาค 8 ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
        ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2559


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน