[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวเศรษฐกิจ
 • “สมคิด” หนุนงานวิจัยปรับใช้เชิงอุตสาหกรรม
  ข่าวเศรษฐกิจ : อัพเดทเมื่อ พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

  รองนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงวิทย์ฯ พัฒนางานวิจัยมาปรับใช้เชิงอุตสาหกรรม กระตุ้นเด็กให้เรียนวิทยาศาสตร์ เร่งเครื่องการสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารให้สมบูรณ์ หลังเอกชนเริ่มทยอยเข้าใช้พื้นที่ หนุนเกษตรกรให้คนยุคใหม่ค้าขายผ่านออนไลน์

  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับมอบนโยบายการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนตื่นตัวมีความต้องการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมผ่านรางวัลของนายกรัฐมนตรี มุ่งส่งเสริมการเรียน 5 ด้านอุตสหากรรรมเป้าหมาย ไม่ใช่การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมุ่งแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก เมื่อรับรางวัลแล้วหายไป โดยต้องมอบทุนให้เด็กนักเรียนต่อเนื่องและต่อเชื่อมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกโรงเรียนตื่นตัวการสอนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

  นายสมคิด กล่าวว่า ต้องการให้ทุกส่วนเน้นการเพิ่มงานวิจัยและพัฒนาผ่านใช้งบประมาณในสัดส่วนสูงขึ้นเทียบกับต่างประเทศ โดยให้มีสัดส่วนร้อยละ 1 ของจีดีพีในปี 2561 และเพิ่มต่อเนื่องในปีต่อไป  รัฐบาลพร้อมประสานกับสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรในส่วนที่จำเป็น เพื่อมองเห็นเป้าหมายส่งเสริมการวิจัย หลังจากรัฐบาลส่งเสริมการตั้งสำนักงานนวัตกรรมด้านอาหาร ไอโบ นาโนเทคโนโลยี ในรูปแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ รองรับการบริการกับภาคเอกชน เพราะมีเอกชนต่างชาติต้องการเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก หลังจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รายางานว่างบการวิจัยและพัฒนาฯ ปี 2558 มีสัดส่วนร้อยละ 0.62 ของจีดีพีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 85,000 ล้านบาท คาดว่าปี 2559 มีสัดส่วนร้อยละ 0.75 และเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ในปี 2561 ขณะที่นักวิจัยทั้งประเทศมี 160,000 ราย อยู่ในภาคเอกชน 60,000 ราย จึงต้องการให้เพิ่มสัดส่วนนักวิจัยและต้องการให้เทียบกับเวียดนาม เพราะเป็นคู่แข่งของไทย

  ทั้งนี้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนปี 2560 – 2561 การพัฒนา Food innopolis โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) การส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  การส่งเสริม Innovation Museum โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การสร้างEastern Economic Corridor of innovation (EECI) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อฐานราก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หลังจากที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตรฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สินค้าโอทอป นำงานวิจัยและพัฒนามาปรับปรุงสินค้า หลังจากได้รับการยกเว้นภาษี 3 เท่า การขึ้นบัญชีนวัตกรรม ให้นำรายชื่อเอสเอ็มอี เกษตรกรที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม Bio Economy

  นายสมคิด ย้ำว่า นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ที่จังหวัดระยองวันที่ 5 เมษายน ส่วนหนึ่งเพื่อสร้าง Eastern Economic Corridor of innovation (EECI) เพื่อให้เกิดเมืองนวัตกรรมในภาคตะวันออกอย่างจริงจัง ยอมรับว่าการเตรียมงานคืบหน้ามากน่าพอใจ การสร้าง EECI จะใช้พื้นที่ของ ปตท. จึงเตรียมลงนามการใช้ประโยชน์พื้นที่และลงนามร่วมกับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ  เช่น ผู้ว่ามณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเดินทางมาหารือกับไทย และญี่จะตามมาด้วย ไทยจึงต้องตั้งรับมือดังกล่าว และเตรียมนำเรื่องแนวทางการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาจะทำให้ทุกค่ายรถยนต์หันมาตามนโยบายของไทย และการตั้งกรมรางรองรับการสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง

  เจ้าหน้าที่รายงานที่ประชุม ว่า ความคืบหน้าการสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารบนเนื้อที่ 200 ไร่ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา จึงมีเอกชนทยอยเข้าใช้พื้นที่ 10 ราย เช่น Red Bull เปปซี่ ซีพีเอฟ มิตรผล นมเมจิ อายิโนะโมะโตะ คาดว่าจะเกิดการลงทุนใหม่ 1,500 ล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้ในเมืองนวัตกรรม 3,000 ล้านบาทต่อปี นายสมคิด ย้ำว่าเมืองนวัตกรรมอาหารของไทยนับมีศักยภาพสูงมาก จึงต้องการส่งเสริมอย่างจริงจังผ่านความร่วมมือทั้งมหาวิทยาลัย เอกชน หน่วยงานรัฐ เพื่อกระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ

  ที่ประชุมรายงานว่าเป้าหมายการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ Start Up 100,000 ราย ขณะนี้มีนักศึกษาเสนอโปรแกรมมาช่วยพัฒนา 29,519 ราย และโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อให้เอกชนรายใหญ่มาช่วยเหลือเอสเอ็มอี  และการร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตร นำมาช่วยเหลือผ่านการใช้เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา เพื่อคัดสินค้าที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาเกษตรสมัยใหม่  การเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อปรับภาพลักษณ์เกษตรกรให้คนยุคใหม่ ค้าขายผ่านออนไลน์ นำคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในภาคเกษตรโดยมองเห็นผลตอบแทนที่สูง จึงต้องการส่งเสริมและผลักดันอย่างจริงจัง

  “เมื่อรัฐบาลมุ่งพัฒนากุล่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปีหน้าจึงต้องการเห็นไทยแลนด์สตาร์ทอัพเกิดขึ้นชัดเจน จึงเชื่อมั่นในอีก 2 ปี ข้างหน้าไทยจะเป็นผ่าน Tranform Thailand To Start Up เพื่อทุกอย่างเติบโตอย่างยั่งยืนจะทำให้จีดีพีของไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ต้องมาถูกแนะนำจากธนาคารโลก”  นายสมคิด กล่าว

  นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  พร้อมสนับสนุนรางวัลระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นงานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมุ่งส่งเสริมเมืองนวัตกรรม เมืองแห่งอนาคต เป็นแหล่งกระตุ้นให้เด็กสนใจงานด้านนวัตกรรม มองเห็นอนาคต โดยนำภาคเอกชนมาร่วมจัดตั้งศูนย์ 2,100 ล้านบาท จึงเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเร็ว ๆ นี้  สำหรับการสร้าง Eastern Economic Corridor of innovation (EECI) เพื่อสนับสนุนการวิจัย  จึงต้องการเร่งรัดการพัฒนาหุ่นยนต์ไบโอชีวภาพ  Bio Economy ร่วมกับมหาวิทยาลัยและยังไม่มีผู้ดำเนินการ จึงต้องการส่งเสริมดำเนินโครงการโดยเร็ว สำหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการ Start Up จะเริ่มเน้นนำต่างชาติมาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และมหาวิทยาลัย 30 แห่งมาร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาธุรกิจใหม่ 550 รายในปี 2560  ตลอดจนการพัฒนาย่านนวัตกรรมธุรกิจ เช่น สามย่าน สยามสแคว์  คลองสาน กล้วยน้ำไทย ชลบุรี เชียงใหม่ เพื่อให้สถาบันการศึกษา เอกชน มาร่วมพัฒนาให้แป็นแหล่งนวัตกรรมธุรกิจ เกิดขึ้นในหลายพื้นที่


  เข้าชม : 67
  ข่าวเศรษฐกิจ 10 อันดับล่าสุด
        คลังคงจีดีพีปีนี้ร้อยละ 3.6
        โรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะ 4-7 เพิ่มกำลังผลิต
        ปตท. แจงผู้ผลิตปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม 2 วัน
        คาดเงินสะพัดวันแรงงาน 2,100 ล้านบาท
        ผู้จัดการตลท.ยืนยันตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่ง
        “ศรีสุวรรณ” ยื่นหนังสือ สตง.ตรวจสอบเรือดำน้ำ
        ปิดตลาดหุ้นไทยภาคเช้าร่วง1.29จุด
        พาณิชย์ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย เม.ย. 19 ราย
        “ไชน่าเมอร์ชานท์” ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์ฮ่องกงสนใจพัฒนาแหลมฉบังเฟส 3
        เปิดตลาดหุ้น27เม.ย ลบ0.64จุด


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน