[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเชิญนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดอบรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน-ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการสนใจเข้าร่วม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(17 มี.ค.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดอบรมสัมมนา “การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและการรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ (E-Service) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน สนใจเข้าร่วมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด มีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการต่างๆ จำนวน 62 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด

  นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กล่าวว่า การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ฝีมือแรงงานแก่ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สถานประกอบกิจการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น โดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สถานประกอบกิจการที่เป็นผู้ดำเนินการฝึกให้แก่ลูกจ้าง เช่น สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน การได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

  ปัจจุบันการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ในขายบังคับของ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ส่วนใหญ่มีการดำเนินการตามที่ได้กำหนด และนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปใช้ มีอยู่บางส่วนซึ่งจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราส่วนร้อยละ 1 ต่อปี เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสถานประกอบกิจการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จึงกำหนดจัดอบรมสัมมนา “การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและการรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ (E-Service) เพื่อให้สถานประกอบกิจการเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์จากการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรที่รับรองเพื่อพัฒนากำลังแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่านระบบสารสนเทศ (E-Service) และประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน สนใจเข้าร่วมตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด


  เข้าชม : 125
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
        สัมมนาผู้บริหารเธคศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษา
        เปิดโครงการอบรมพัฒนาครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ
        อบจ.ภูเก็ต ร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น “การปฏิรูปท้องถิ่นไทย : รูปแบบหน้าที่และอำนาจ”
        กรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน OTOP TO THE TOWN 8-22 มี.ค.นี้ที่ภูเก็ต
        ทภก.เปิดฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล
        ส.พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตเชิญนายจ้างพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
        ทม.กะทู้เฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
        ผบช.ภ.8 ติดตามงานภาค 8 ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
        ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จัดกิจกรรมสู่ฝัน วันสำเร็จ ปีการศึกษา 2559


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน