[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • จังหวัดภูเก็ต เชิญประชาชนร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ประจำปี 2560
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


  จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ประจำปี 2560

  นางลัดดา พุทธชาดิ คลังจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับกระบวนการเตรียมความพร้อมของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ทางคณะทำงานจังหวัดฯ ได้กำหนดให้วันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 เป็นวันที่จะดำเนินการทำงานในเชิงรุก โดยมีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง เพื่อทำการเปิดรับลงทะเบียนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปริมาณประชาชนที่ลงทะเบียนจากหน่วยธนาคาร และเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการลงทะเบียน โดยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ที่มีสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 275,069 คน ทั้งในกลุ่มเกษตกรและผู้มีรายได้น้อย และได้เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ทั้งทางสื่อต่าง ๆให้ครอบคลุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับลงทะเบียน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป และสามารถดำเนินการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

  ทั้งนี้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการลงทะเบียนคนจน ประจำปี 2560 ได้กำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการลงทะเบียนเบื้องต้น คือ ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2542) ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 100,000 บาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้าเป็นต้องไม่เกินหลักเกณฑ์เงือนไขที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาใกล้บ้าน

  โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วในรอบแรกและได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว หากต้องการรับการช่วยเหลืออีกต้องมาลงทะเบียนใหม่ ผู้มีสิทธิทุกคนต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้วและรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยต้องเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล ขอแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน จากนั้นให้ยื่นแบบฟอร์มฉบับเต็มด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียน เสียบบัตรประชาชน พนักงานจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลที่พนักงานกรอกให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

  เข้าชม : 717
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต
        เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบรถเข็นให้แก่คนชรา
        ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต จัดแข่งโบว์ลลิ่ง เพื่อหาทุนทำกิจกรรมสังคม ภูเก็ต-ตรัง
        สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน"
        ภูเก็ตออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2560
        เน้นสร้างมวลชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต
        ผู้ว่าฯหนุนสับปะรดภูเก็ตเป็นสับปะรดออแกนิค สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
        รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการรักษา และดูแลผู้ติดเชื้อวัณโรค


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน