[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • ภูเก็ตวิทและสตรีภูเก็ตยกระดับนักเรียนให้เก่งภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


  ภูเก็ตวิทยาลัย และสตรีภูเก็ต จับมือ กับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้เก่งภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ


  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มี.ค. 2560 ที่ห้องประชุม   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.อภิเทพ แซโค้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1458 ถนนเพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU โดยมี ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย เป็นสักขีพยาน  โดยข้อความสำคัญ ในการทำข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 1. ยินดีร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการแนะแนวนักเรียนด้านการศึกษาต่อ 2.การทดสอบวัดระดับความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ(Common European Frame Work) ด้วยข้อสอบ Laureate English Test โดย Laureate ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ (Cambridge University) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6  3.จัดสรรโควต้าสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯเข้าเรียน โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 4.คณาจารย์และนักเรียนสามารถเข้าเยี่ยมชมการสอนภายในมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 5.ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ รรวมถึงการเข้าร่วมงานเปิดบ้านการศึกษา(Open House) และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 6.จัดกิจกรรม Workshop หรือ การฝึกอมรมแบบ Fast-Track เพื่อการพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียนในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง 7. จัดกิจกรรม Discover เพื่อการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองให้กับนักเรียน 8.จัดสรรบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เชี่ยวชาญจากทางโรงเรียน และ/หรือทางมหาวิทยาลัยฯเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 27 มีนาคม 2561

  ดร.โกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาตั้งแต่ ปี 2556 และก่อนหน้านี้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อาทิ มหาวิทยาลัย ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ล่าสุดได้ MOU กับมหาวิทลัยของรัฐบาล ประเทศออสเตรเลีย ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศนั้น เราได้จับมือสร้างเครือข่ายการศึกษาร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  มหาวิทยาลัยมหิดล และอีกหลายๆสถาบัน  และในโอกาสอันนี้ ทางภูเก็ตวิทยาลัย ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษ ที่เราต้องการที่จะให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ของ Cambridge University ซึ่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มีความชำนาญ ในเรื่องนี้  และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือการติดตามทักษะทางภาษา เช่นว่า หากเด็กนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์ในการทดสอบทางภาษา ตามระดับชั้นของเขา เราก็จะมีค่ายให้กับเด็กนักเรียน ได้เข้าค่ายการฝึกฝน ซึ่งเราต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หรือ อาจารย์ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากร หากเราได้อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้ามาช่วยเราก็จะประสบความสำเร็จทางด้านภาษามากขึ้น และเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน เรียนในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น อีกทั้งในเรื่องของ Discoveri หรือการค้นพบตัวเอง หรือการค้นหาความสามารถของตัวเอง ซึ่งแสตมฟอร์ด ก็มีเครื่องมือตัวนี้ วัดความสามารถและค้นหาตัวเองของนักเรียนอยู่แล้วว่า เขาจะเดินไปทางไหน จะเรียนอะไร เพื่ออาชีพของตัวเองในอนาคต โดยขณะนี้ เรามีนักเรียนที่เรียน โปรแกรม EP ทั้งหมด ประมาณ 200 คน ซึ่งก็อยากจะให้เขามีประสบการณ์การเสริม จากหลักสูตรที่ทางโรงเรียนมีอยู่แล้ว เมื่อแสตมฟอร์ด เข้ามาก็จะทำให้ ผู้ปกครองมีความมั่นใจ ในโปรแกรม EP ของเรามากยิ่งขึ้น

  ด้าน ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวว่า มีความรู้สึกชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด เรามีเครือข่ายอยู่เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะว่าเราจะมี มหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 75 แห่ง ใน 25 ประเทศ ดังนั้นเมื่อ MOU กันแล้ว เราก็สามารถที่จะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆได้ ไม่ใช่เฉพาะแสตมฟอร์ดเท่านั้น ดังนั้น เราสามารถที่จะพัฒนานักเรียน เพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อย่างแน่นอน โดยเราจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูผู้สอนไปด้วยกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสข้างหน้านี้ ซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมาย ในการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

  นอกจากนี้ เวลา 13.00น. วันเดียวกัน นายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ก็ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.อภิเทพ แซ๋โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพื่อจุดประสงค์หลัก คือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อความเป็นนานาชาติเช่นเดียวกัน

  เข้าชม : 709
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมใน จ.ภูเก็ต
        เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบรถเข็นให้แก่คนชรา
        ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต จัดแข่งโบว์ลลิ่ง เพื่อหาทุนทำกิจกรรมสังคม ภูเก็ต-ตรัง
        สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน"
        ภูเก็ตออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
        อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2/2560
        เน้นสร้างมวลชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต
        ผู้ว่าฯหนุนสับปะรดภูเก็ตเป็นสับปะรดออแกนิค สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
        รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการรักษา และดูแลผู้ติดเชื้อวัณโรค


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน