[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวสังคม
 • ภูเก็ต จัด Big Cleaning Day ตามโครงการ “ภูเก็ตสวยด้วยมือเรา” พร้อมกัน ทุกอำเภอ
  ข่าวสังคม : อัพเดทเมื่อ อังคาร ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

  เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 เม.ย. 60  ณ บริเวณสวนสาธารณะปลายแหลมสะพานหิน (เลในเมือง) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเก็บขยะ Big Cleaning Day ตามโครงการ “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา” Keep Phuket Clean by our hand and hearts ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มจิตอาสา กลุ่มสตรี สมาคม/ชมรมต่างๆ ชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ประมาณ 1,000 คน

  นางสาวสมใจ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่กำลังเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วประเทศ และมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี เป้าหมาย ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบกำจัดปลายทางลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะในปีที่ผ่านมา โดยใช้หลัก 3 Rs  ประกอบด้วย Reduce (การใช้น้อย) Reuse(การใช้ช้ำ) Recyle (การนำกลับมาใช้ใหม่) และขับเคลื่อนนโยบายลงสู่ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนารักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวที่สาธาณะให้มีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม

  “เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและสวยงาม พร้อมขานรับนโยบายกาจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมาย เมืองภูเก็ตสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การจัดกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้านเมือง  เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดในท้องถิ่นของตนและของจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวม เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง(ครัวเรือน) ของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าว

  โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การเก็บขยะมูลฝอยบริเวณปลายแหลมสะพานหินตามชายหาดและพื้นที่เลในเมือง รวมถึงการล้างถนนรอบสวนสาธารณะ โดยกำหนดพื้นที่เก็บขยะไว้ 4 โซน  คือโซนที่ 1บริเวณสระน้ำพุดนตรี รวมถึงแผงลอยบริเวณวงเวียนกระเฌอ (วงเวียนหอย) โซนที่ 2บริเวณลานจอดรถเวทีกลาง แนวป่าโกงกางและชายหาด  โซนที่ 3บริเวณเลในเมือง ไปจนถึงปลายแหลมสะพานหิน โซนที่ 4 บริเวณชายหาด หน้าศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง

  นอกจากในตัวเมืองภูเก็ตแล้ว ในส่วนของอำเภอต่างๆทุกอำเภอจังหวัดภูเก็ต ก็ร่วมกัน ทำความสะอาด เก็บขยะพร้อมกัน โดยอำเภอกะทู้ จัดกิจกรรมที่ชายหาดป่าตอง โดยมีจุดรวมพล ณ ป้อมบางลา ส่วนอำเภอถลาง จัดกิจกรรมขึ้น ที่หาดบางเทา ต.เชิงทะเล เพื่อเป็นการแสดงพลัง ให้ภูเก็ตไร้ขยะ สะอาดและสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก “ภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา”


  เข้าชม : 574
  ข่าวสังคม 10 อันดับล่าสุด
        เน้นสร้างมวลชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต
        ผู้ว่าฯหนุนสับปะรดภูเก็ตเป็นสับปะรดออแกนิค สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
        รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการรักษา และดูแลผู้ติดเชื้อวัณโรค
        เทศบาลเมืองกะทู้ยกระดับความปลอดภัย เปิดศูนย์ควบคุมระบบ CCTV
        สัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
        ล่องเรือชมค้างคาว
        ชุมชนท่องเที่ยวจัดปั่น 2 น่อง ท่องกาโรส โปรโมทท่องเที่ยว
        หนุ่มคลองท่อมทิ้งอาชีพเกษตรกร เผาถ่านขายสร้างรายได้งาม
        ภูเก็ตจัดงานพบปะสตรีมุสลิมกว่า 2 พันคนจากทั่วประเทศ
        ฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะทะเลชายฝั่งส่งเสริมท่องเที่ยว


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน