[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _VERSION

ผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุน
.

 • Hot News :: ข่าวการเมือง
 • กก.ปฏิรูปบริหารแผ่นดินตามงานแก้ปัญหาประมงผิดกม.
  ข่าวการเมือง : อัพเดทเมื่อ พุธ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

  คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รับทราบความคืบหน้าแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย การบินพลเรือน จัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าว จัดระเบียบรถตู้สาธารณะ

  พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิช โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4/2560 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรววงกลาโหมเป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการ 16 เรื่องในการแก้ปัญหา จัดระเบียบ ลดความเหลื่อมล้ำ

  “ในส่วนของการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย(ไอยูยู) มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำอนุบัญญัติแล้ว 90 ฉบับ เหลืออีก 1  ฉบับ  เพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบ ขณะเดียวกันเตรียมยื่นขอเข้าเป็นสมาชิก UN Fish Stocks Agreement (UNFSA) และ South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) ทั้งนี้ จากการประเมินของอียู เมื่อ 17-24 มีนาคม สรุปว่า ไทยจะต้องแก้ไขประเด็นกฎหมายการจัดระเบียบการบังคับใช้กฎหมายและดูแลด้านแรงงาน อย่างไรก็ตาม อียูมีความพอใจในความมุ่งมั่นและแก้ปัญหาของไทย พร้อมกันนี้ยังให้ข้อแนะนำว่าการทำประมงโพงพาง เป็นการทำลายสมดุลทรัพยากรทางน้ำ ไม่ถูกต้องตามหลักประมงชายฝั่ง และกีดขวางการสัญจรทางน้ำ” โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว

  ด้านพ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน(ICAO) โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตการเดินอากาศของสายการบิน ซึ่งขณะนี้สายการบินที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว คือสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส และที่เหลืออยู่ระหว่างเข้ารับการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมจะได้รับใบรับรองการเดินอากาศครบทุกสายการบิน นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบตามที่ ICAOระบุ เพื่อยื่นขอรับการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง หรือ ICVM 

  “เดือนกรกฎาคม ทาง ICAO จะเข้ามาตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองสนามบินได้ปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ หรือ  FAA พร้อมเข้ามาประเมินมาตรฐานการบินในประเทศไทย แต่ไทยต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างการของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งพล.อ.ประวิตรกำชับว่าจะต้องดำเนินการทุกด้านให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อปลดธงแดงให้ได้” รองโฆษกกองทัพบก กล่าว

  พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการภัยพิบัติและโลกร้อน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ ที่ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.น้ำและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารแหล่งน้ำ ชุมชนและผู้ใช้น้ำ โดยในส่วนของ ร่างพ.ร.บ.น้ำ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักการวาระแรกแล้ว และอยู่ระหว่างตั้งกรรมาธิการพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน

  “จากการรับฟังปัญหาของคณะอนุกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดอง พบว่าปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาด้านความมั่นคง หากมีผลกระทบต่อประชาชน การพิจารณาแก้ปัญหาต้องทำอย่างรอบคอบและเป็นไปตามร่างพ.ร.บ.น้ำ พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมจัดระเบียบที่พักให้แรงงานต่างด้าว เพื่อลดปัญหาด้านความเป็นอยู่ ปัญหาอาชญากรรมและสาธารณสุข โดยจัดระเบียบชุมชนที่อยู่เดิมและพื้นที่ใหม่ให้อยู่อาศัย โดยกระทรวงมหาดไทยเร่งนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระนอง โดยทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกัน” พ.อ.วันชนะ กล่าว

  ร.ต.หญิง พรชนก อ่ำพัน ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ ที่ล่าสุดได้สั่งการให้จัดจุดบริการและจุดจอดรถตู้ชั่วคราวทั่วประเทศ โดยดำเนินการไปแล้ว 29 จังหวัด 141 เส้นทาง 124 จุด ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถโดยสารสาธารณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน และไม่กีดขวางการจราจร ขณะเดียวกันรถตู้ได้ปรับปรุงให้เหลือ 13 ที่นั่ง ไปแล้วร้อยละ 80 ที่สำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้สาธารณะลดลง โดยจุดจอดรถตู้ ที่เป็นมาตรฐานจะนำร่องใน 3 จังหวัด คืออยุธยา ชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์

   


  เข้าชม : 137
  ข่าวการเมือง 10 อันดับล่าสุด
        ที่ประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียน จะออกแถลงการณ์ต่อกรณีคาบสมุทรเกาหลี
        “พล.อ.ประวิตร” โต้ เงินเสียหายจากจำนำข้าว ซื้อเรือดำน้ำได้ 50 ลำ
        “พล.อ.ประวิตร” ชี้ ผกร.ตอบโต้รัฐ ป่วนใต้รายวัน
        นายกฯ เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ 28-30 เม.ย.นี้
        “พล.อ.ประวิตร” ย้ำ จนท.เอี่ยวค้ามนุษย์ต้องถูกลงโทษ
        นายกฯ ยอมรับทำงานเกือบ 3 ปี ยังแก้ปัญหาได้ไม่ครบ
        เพื่อไทยไม่เห็นด้วยซื้อเรือดำน้ำ
        นายกฯ ย้ำให้นำผลการวิจัยไปสู่การใช้งานจริง
        เชื่อกรณีพยานกลับคำให้การคดีจำนำข้าว ไม่ทำให้การพิจารณาคดีสะดุด
        ป.ป.ช.-ออสเตรเลีย จัดประชุมต่อต้านการทุจริต


   
  ชื่อ/Email :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยกตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทาอ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
  ความคิดเห็น :
  .
  ข่าวเด่นประจำวัน