.

หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน
 
สำนักงานใหญ่เลขที่ 1/25 ถนนเทพกระษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-212949 , 076-222780 , 076-212751, 076-214623 แฟกซ์. 076-223751


.