top of page
  • SIANGTAI TEAM

กกท.ภูเก็ตร่วมสมาคมกีฬาฯ สนับสนุนชุดโต๊ะเก้าอี้ ศูนย์ CIC เพื่อใช้พัฒนากีฬา E-Sport ในจังหวัด

ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด โอลิมปิกเกมส์ 2020 “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาไทยคนแรก รับตำแหน่ง “ทูตกีฬาและท่องเที่ยว”เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงเจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และคณะ ร่วมส่งมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับพัฒนากีฬา E-Sport จำนวน 2 ชุด ให้กับศูนย์ฯ เรียนรู้ CIC ภูเก็ต เพื่อนำไปพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้ถึงความหมายของกีใา E-sports ในมิติต่างๆ ตามนโยบายภูเก็ตเมืองกีฬา (P้huket Sportcity )โดยมีนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์ ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมรับมอบโต๊ะและเก้าอี้ ดังกล่าว


ในโอกาสนี้ ภายหลังพิธีรับมอบผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ยังได้ร่วมกันเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ด้วย

311 views0 comments

Comments


bottom of page