top of page
  • SIANGTAI TEAM

กรุงไทยผนึกเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ Wellness Program for Thai Wellnes ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ธนาคารกรุงไทย จับมือเครือข่ายพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญ "Go Travel Go Wellness: Travel and Health Redefined วิถีใหม่แห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ" พร้อมสนับสนุนซอฟต์โลน พลิกฟื้นผู้ประกอบการโรงแรมสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเวลเนจ รูปแบบใหม่ โดยใช้ Digital Health Platform นำร่องในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อันดามัน-อ่าวไทยธนาคารกรุงไทย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรไทยและเครือข่ายพันธมิตร สมาคมส่งเสริมสุขภาพไทย สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และบริษัท บี-เฮลธี เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี Digital Health Platform แถลงข่าวออกแคมเปญเพื่อสนับสนุน Softloan ให้ผู้ประกอบการโรงแรม และที่พักปรับรูปแบบและพัฒนาการให้บริการสู่การส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Provider)


การแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ Thailand National Charter City Talks ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ เวลา 9.00-12.45 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ ถึงความพร้อมของธนาคารกรุงไทยและเครือข่ายพันธมิตร ในการสนับสนุนการขับเคลื่อน ธุรกิจใหม่ของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าในภาคการท่องเที่ยวได้อย่างมีนัยยะสำคัญ และในปัจจุบัน กฎบัตรไทยและเครือข่ายพันธมิตร ได้จัดตั้ง Wellness Program for Thai Wellness ซึ่งต้องการพัฒนากิจการเวลเนสมูลค่าสูง ที่มียอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท ต่อปี โดยเตรียมการขยายพื้นที่บริการ ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคเหนือ ซึ่งจะเริ่มในเดือน พฤศจิกายน 2564

ธนาคารกรุงไทย ชมรมธนาคารภูเก็ต และธนาคารพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสของผู้ประกอบการ โดยพร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุน แคมเปญทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรองรับตลาดท่องเที่ยวเทรนด์สุขภาพโลก

โครงการความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากการที่หลายภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก ที่กำลังมุ่งไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงส่งเสริมและป้องกัน (Health Promotion and Prevention) เพื่อลดโอกาสของความเจ็บป่วย

สำหรับเหตุผลในการริเริ่มโครงการนี้ในพื้นที่นำร่องภูเก็ต กระบี่ พังงา และสมุย เนื่องจากผู้ประกอบการ ในพื้นที่ดังกล่าวถือได้ว่าได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการปิดประเทศในช่วงโควิด ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการ Sandbox อยู่แล้ว ทำให้ง่ายต่อการขยายบริการเพิ่มเติม ภายใต้สภาวะแวดล้อม ที่ปลอดภัย โรงแรมที่พักได้รับมาตรฐาน SHA+ และ Wellness Certification ที่สำคัญ ผู้บริหารโรงแรมกว่า 120 โรงในพื้นที่นำร่องได้มีการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ในการเป็น Wellness Provider มาแล้วระยะหนึ่ง จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเพื่อการเปลี่ยนโรงแรม เป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรไทย สมาคมการส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เครือข่ายพันธมิตร จึงทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงในการดำเนินงาน

สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Krungthai Package for Wellness Hub สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai/contact-form/c737สอบถามข้อมูลติดต่อ Krungthai Contact Center 0-2111-1111

コメント


bottom of page