top of page
  • SIANGTAI TEAM

ข้อดีของการใช้ระบบปั๊มน้ำมันสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งของหรือขนส่งคน รวมถึงบริษัทที่ต้องใช้น้ำมันตลอดเวลา การมีระบบปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเอง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานเป็นอย่างมาก แต่ในอีกแง่หนึ่ง หากว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ระบบปั๊มน้ำมันจึงกลายเป็นโซลูชันที่เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเป็นอย่างไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยระบบปั๊มน้ำมันคืออะไร


ระบบปั๊มน้ำมัน หรือที่เราคุ้นหูกันว่า Home Base เป็นระบบหนึ่งที่ช่วยในการบริหารจัดการน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนมีการควบคุมผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบทุกอย่างได้แบบ Real-time หมดปัญหาการทุจริต หรือการใช้น้ำมันโดยไม่จำเป็น


ก่อนหน้านี้ บริษัทขนส่งต่าง ๆ ต่างเจอกับปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการออกบิลค่าน้ำมันเกิน การนำน้ำมันไปขาย หรือว่าจะเป็นการคำนวณน้ำมันและสั่งซื้อผิดพลาด รวมถึงการสั่งน้ำมันมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งระบบปั๊มน้ำมันแบบ Home Base จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้


ฟีเจอร์เด็ดของระบบปั๊มน้ำมัน Home Base


ระบบปั๊มน้ำมัน Home Base จะประกอบไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการน้ำมันภายในองค์กรง่ายขึ้นดังนี้


  • การควบคุมการเติมน้ำมัน หมดห่วงเรื่องการทุจริตน้ำมัน หรือเติมน้ำมันแล้วไปถ่ายใส่ถังพลาสติก เพราะเรามีระบบควบคุมการเติมน้ำมันที่คำนวณระยะทางและปริมาณน้ำมันได้อย่างแม่นยำ


  • ระบบ Cloud ที่สามารถตรวจสอบการเติมน้ำมัน ไปจนถึงระดับน้ำมันในถังน้ำมันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


  • บันทึกทุกการเติมน้ำมัน สามารถแสดงยอดการใช้น้ำมันได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ไม่มีสูญหายอย่างแน่นอน


  • แจ้งเตือน เมื่อระดับน้ำมันถึงขีดที่กำหนด จบปัญหาเรื่องน้ำมันหมด หรือไม่พอใช้ เพราะสามารถวางแผนและสามารถสั่งได้อย่างทันท่วงที


ข้อดี


สำหรับระบบปั๊มน้ำมัน Home Base นี้ มีข้อดีหลายประการ ที่สำคัญคือที่สุด สามารถบริหารจัดการน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคำนวณการใช้ และสั่งน้ำได้ในปริมาณที่พอดีต่อความต้องการ ไม่มากและน้อยไป


นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตน้ำมัน การนำรถส่วนตัวมาเติม การถ่ายน้ำมันไปขาย รวมไปถึงการจดข้อมูลการเติมไม่ละเอียด หรือสูญหายไประหว่างทาง


นอกจากนี้การที่สามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ผ่านระบบ Cloud ยังช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่หน้างาน ถึงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงสามารถทราบได้ว่าต้องสั่งน้ำมันหรือยัง ที่สำคัญยังมีระบบแจ้งเตือนน้ำมันอีชั้นที่จะช่วยหยุดปัญหาเรื่องน้ำมันหมดถังได้อย่างแน่นอน


ใครที่ทำธุรกิจโลจิสติกส์ หรือมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำมันบ่อย ๆ ลองใช้ระบบปั๊มน้ำมัน Home Base ดู จะได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น มีกำไรเหลือ ๆ

38 views0 comments

Comments


bottom of page