top of page
  • SIANGTAI TEAM

ควนโดนคุมเข้มโควิด-19 ณ สนามแข่งนก

“นอภ.ควนโดน”สั่งคุมเข้มสนามแข่งนกป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่บริเวณสนามแข่งนกท้องที่หมู่ 5 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน สั่งการมอบหมายให้ นายอลงกรณ์ ศิริกุล ปลัดอำเภอควนโดน นำกำลังสมาชิกอส.อ.ควนโดนที่ 5 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน ( สสอ.) ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่เข้าตรวจติดตามมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งนกให้ร่วมกันกำชับให้เจ้าของผู้จัดการแข่งขันนกต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสตูลที่ 2717/2564 กันอย่างเข้มข้นเคร่งครัดทั้งกระบวนการจัดการแข่งขันและการควบคุมให้ผู้มาเข้าร่วมแข่งนก

ตลอดจนผู้ที่เดินทางเพื่อเข้าชมโดยทุกคนที่มาจะต้องผ่านจุดคัดกรองลงทะเบียนวัดไข้กันทุกรายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 พร้อมทั้งยังได้ให้ทุกรายที่เดินทางมาเข้าสนามแข่งขันนกจะต้องแสดงหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดก่อนที่จะให้เข้าร่วมกิจกิจกรรมได้ นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ยัง ได้ร่วมกันแนะนำมาตรการเพิ่มเติมในการจัดระบบ Covid Free Setting โดยผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด.

댓글


bottom of page