top of page
  • SIANGTAI TEAM

คู่รักมีบุตรยากควรรู้จัก! การแช่แข็งอสุจิเพื่อเวลาที่เหมาะสม


คู่รักที่มีบุตรยากหลายคู่อาจต้องประสบปัญหาหนักใจ เพราะการมีลูกก็เหมือนเป็นโซ่คล่องใจ ซึ่งการมีบุตรยากอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาทางต่อมไร้ท่อ ปัญหาทางต่อมไทรอยด์ ปัญหาทางระบบฮอร์โมนเพศ หรือปัญหาเกี่ยวกับอสุจิ ซึ่งเมื่อพบว่ามีปัญหาในการตั้งครรภ์ สิ่งแรกที่คือทำคือการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาตามสาเหตุ แพทย์อาจแนะนำการตรวจสอบปริมาณฮอร์โมนและการตรวจเชิงพันธุกรรมเพื่อค้นหาปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์


โดยในเบื้องต้นสิ่งที่ควรทำคือการดูแลสุขภาพของตนและคู่สมรสให้ดีโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอเพื่อสร้างความสมดุลให้ร่างกาย ลดการดื่มแอลกอฮอล์ หยุดสูบบุหรี่ และลดการสังเคราะห์สารเคมีอันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ในบางครั้งการดูแลสุขภาพอย่างดีอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้เช่นกัน ซึ่งในหมู่ผู้มีบุตรยากได้มีทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มักทำกันคือการแช่แข็งอสุจิ


การแช่แข็งอสุจิ เป็นการเก็บรักษาอสุจิที่ใช้กระบวนการใช้ความเย็นภายใต้สภาวะอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานเกิน 10 ปี และสามารถนำมาผสมเทียมหรือใช้ปฏิสนธิกับไข่นอกร่างกาย โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการแช่แข็งอสุจิ ได้แก่

● คุณภาพของอสุจิก่อนการแช่แข็ง

● ชนิดและความเข้มข้นของสารป้องกันการถูกทำลายของอสุจิ

● อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่แข็งและการละลาย


ขั้นตอนการแช่แข็งอสุจิ

เริ่มจากการที่แพทย์จะทำการสอบถามประวัติสุขภาพและเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และให้คนไข้เก็บน้ำอสุจิที่ห้องเก็บน้ำอสุจิส่วนตัว หลังจากเก็บอสุจิได้แล้ว ทางห้องปฏิบัติการจะตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของอสุจิ และคัดอสุจิที่สมบูรณ์เพื่อแช่แข็งเก็บรักษาไว้ โดยเริ่มจากขั้นตอนในการดึงน้ำภายในเซลล์ออกไป เพื่อลดการเกิดผลึกน้ำแข็งในระหว่างการลดอุณหภูมิ เนื่องจากผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจะทำให้อสุจิเสียหายได้


ใครที่เหมาะกับการแช่แข็งอสุจิ

● ผู้ที่ต้องการเก็บแช่แข็งอสุจิเพื่อการมีบุตรในอนาคต

● ผู้ที่ต้องการจะทำหมันและอยากเก็บอสุจิสำรองไว้เผื่ออนาคต

● ผู้ที่กำลังรักษาด้วยเคมีบำบัด หรือการรักษาที่อาจเป็นอันตรายต่ออัณฑะ

● ผู้ที่ไม่สามารถมาเก็บน้ำเชื้อในวันเดียวกับที่ฝ่ายหญิงจะทำการเก็บไข่ จึงต้องแช่แข็งอสุจิเพื่อนำไปใช้ภายหลัง

● ผู้ที่มีภาวะหลั่งอสุจิยาก หรือมีจำนวนตัวอสุจิน้อยมาก

ซึ่งตามปกติอสุจิแล้วที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งจะมีอัตราการรอดชีวิตประมาณร้อยละ 90 ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอสุจิก่อนการแช่แข็ง ดังนั้นการคัดเลือกอสุจิที่มีความสมบูรณ์ เคลื่อนไหวได้ดีก่อนการแช่แข็งจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดในการแช่แข็งอสุจิได้

7 views0 comments

Comments


bottom of page