top of page
  • SIANGTAI TEAM

งบ 83 ล้านสร้างรพ.เกาะหลีเป๊ะ

ชาวเกาะหลีเป๊ะเฮ ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เคาะงบประมาณปี 65 ให้ 83 ล้านบาทเพื่อสร้าง รพ.เกาะหลีเปะ

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2564 นางสาวสุภา ด้วงนุ้ย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล ได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูล และบรรดาสื่อมวลชนไปที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูลเพื่อทำการสำรวจพื้นที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ (หลังใหม่) ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และจังหวัดสตูล) (การประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกระบี่) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นวงเงิน 83 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 25 ล้านบาท และ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58 ล้านบาท โดยจะทำการก่อสร้าง ในพื้นที่โรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ หลังเดิม มีเนื้อที่ประมาณ 3 งาน โดยในระหว่างทำการก่อสร้างจะย้ายไปให้บริการไปอยู่ที่บริเวณสถานที่ประมงชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนใช้สถานพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 7 โครงการ กรอบวงเงิน 494 ล้านบาท


นางสาวสุภา กล่าวว่า นายพงษ์ธร แก้วผลึก ผอ.รพ.สต. เกาะหลีเป๊ะ ได้ฝากขอขอบคุณ รัฐบาล และจังหวัดสตูลที่เล็งเห็นความสำคัญ ของการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เกาะหลีเป๊ะ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ทำการก่อสร้าง โรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ หลังใหม่ ขึ้นมาที่เป็นการรองรับผู้ป่วย ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยว และประชาชน ที่บนเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ให้มีสถานพยาบาลที่เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จากเดิมโรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ มีเตียงรองรับผู้ป่วย เพียง 3 เตียง และมีห้อง วินิจฉัยโรค เพียงห้องเดียว ที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ของนักท่องเที่ยว และประชาชน ทั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ หลังใหม่ นี้ ได้จัดทำแบบการก่อสร้าง ให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 10 เตียง มีห้องตรวจ 2 ห้อง มีห้องทันตกรรม และบริการอื่นๆ ทั้งนี้การสร้างโรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ หลังใหม่ นี้ ถือว่า ได้ให้บริการ ด้านสุขภาพ ประชาชนที่เพียงพอ


นอกจากนี้ประชาชน ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ยังแสดงถึง ความยินดี ที่จะได้โรงพยาบาลเกาะหลีเป๊ะ หลังใหม่ เพราะปัจจุบันนี้ ถ้าหากมีผู้ป่วยไข้ ที่มีอาการหนัก หรือต้องใช้ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาในขั้นสูงจะต้องนำตัวผู้ป่วย เดินทางขึ้นฝั่งเพื่อไปรักษาตามโรงพยาบาลอำเภอละงู หรือโรงพยาบาลจังหวัดสตูลที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ถ้าหากโรงพยาบาล เกาะหลีเป๊ะสร้างเสร็จแล้ว จะทำให้ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย และย่นระยะในการเดินทาง เพื่อไปรักษาพยาบาล ได้ไปเป็นอย่างมากที่เดียว

318 views0 comments

Comments


bottom of page