top of page
  • SIANGTAI TEAM

นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย เชื่อมั่น Soft Power มวยไทย ดันประเทศก้าวหน้า ในงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6

งาน "มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก" หรือ 6th International and Thai Martial Arts Games ระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2657 ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็็ต ซึ่งได้รับความนิยมจากต่างชาติและคนไทยอย่างมาก ซึ่งได้รับความนิยมจากต่างชาติและคนไทยอย่างมาก ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วม 2,000 กว่าคน จาก 50 กว่าประเทศ


งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก หรือ 6th International and Thai Martial Arts Games
นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย ประธานองค์กรมวยไทยโลก ประธานสหพันธ์มวยโบราณโลกและผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานด้านมวยไทยบรรจุเข้ายูเนสสโกของกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย ประธานองค์กรมวยไทยโลก ประธานสหพันธ์มวยโบราณโลกและผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานด้านมวยไทยบรรจุเข้ายูเนสสโกของกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก หรือ 6th International and Thai Martial Arts Games จัดเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีไทยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและสร้างรายได้ อีกทั้งเป็น Soft Power ของประเทศไทยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ เราจัดงานนี้มาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ครั้งนี้เรามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คน จาก 50 กว่าประเทศ รวมนักมวย โค๊ชนักนักมวยและผู้ติดตาม ค่าใช้จ่ายต่อหัวตกราว 2,000 ดอลล่าห์ และปีนี้ตั๋วเครื่องบินแพงที่สุด เราเชื่อว่างานนี้สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยทั้งเชิงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างแน่นอน เราหวังว่าจะได้สนับสนุนดีๆจากทางภาครัฐอีกในครั้งถัดไป”


งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก หรือ 6th International and Thai Martial Arts Games
นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย ร่วมถ่ายภาพกับนักมวยตัวแทนจากประเทศฟิลิ


และในวันปิดงานที่ 17 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันสำคัญของนักมวยไทย วันนักมวยไทยนายขนมต้ม เป็นวันที่แสดงถึงความเคารพและการขอบคุณเหล่าครูบาอาจารย์ที่ได้มอบความรู้และทักษะให้แก่ลูกศิษย์ ขอเชิญทุกๆ ท่านเข้ามาชมมาสัมผัสความเป็นมา ประเพณี และวัฒนธรรมของศิลปะมวยไทยที่อันทรงคุณค่านี้———

งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 (6th International and Thai Martial Arts Games)


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดพิธีงาน "มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก" หรือ 6th International and Thai Martial Arts Games ระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม 2657 ณ ลานเวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็็ต


งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ ครั้งที่ 6 และการไหว้ครูมวยไทยโลก หรือ 6th International and Thai Martial Arts Games

งานนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีไทย การชกมวยไทย รำมวยไทย และการไหว้ครูมวยไทยนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทางกีฬาและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานนี้ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้ มี 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย มวยไทย, มวยโบราณ และการแข่งขันศิลปะมวยไทย, มวยไทยกึ่งสมัครเล่น และมวยไทยอาชีพ, มวยสากล, คิกบ็อกซิ่ง, ยูยิตสู, ดาบไทย, คาราเต้, จิคุนโด และไหว้ครูมวยไทยโลก วันนักมวยไทย (นายขนมต้ม) 


Comments


bottom of page