top of page
  • SIANGTAI TEAM

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 รร.ภูเก็ตเมอร์ลิน

อบจ.ภูเก็ต ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 เป็นวันที่ 3 ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

Kommentare


bottom of page