top of page
  • SIANGTAI TEAM

ฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-18 ปี เริ่ม 8 ต.ค. นี้

จังหวัดภูเก็ตพร้อมฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-18 ปี เริ่มรอบแรกวันที่ 8-11 ตุลาคมนี้นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12 -18 ปี ตามยอดที่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แจ้งยื่นขอความประสงค์ประมาณ 27,000 คน โดยรอบแรกได้รับจัดสรรมาประมาณ 12,000 โดส กำหนดแผนการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคมนี้ โดยกำหนดจุดฉีดวัคซีนไว้ 3 จุด 3 อำเภอ อำเภอเมืองภูเก็ต ที่ โรงยิมนิเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2564 อำเภอถลาง ที่ อาคาร เอ็กซ์เทอร์มินอล สนามบินภูเก็ต ในวันที่ 8 และวันที่ 11 ตุลาคม และอำเภอกะทู้ ที่ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ป่าตอง ในวันที่ 8 และวันที่ 9 ตุลาคมนี้ โดยแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลควบคุมเด็กเข้ารับฉีดวัคซีนตามโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ สำหรับรอบที่ 2 จะได้รับวัคซีนในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งเด็กอายุ 12-18 ปี ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง


นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยการสำรวจและจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วย ส่วนเด็กพื้นที่ที่กลับมาเรียนออนไลน์ในขณะนี้ ได้รับการพิจารณาฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มถัดไป โดยเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ทั้งหมด จังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดสรรการฉีดวัคซีนตามความยินยอมของผู้ปกครองอย่างครบถ้วนแน่นอน


อย่างไรก็ตาม สำหรับความกังวลในการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองและตัวเด็กเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนั้น ในความเป็นจริงมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะเกิดผลข้างเคียงได้ จึงขอแนะนำว่าก่อนการฉีดวัคซีนต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วควรงดออกกำลังกาย ในช่วง 2 สัปดาห์แรก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชาย ซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจ ที่อาจเป็นไปได้น้อยมากแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ จึงขอแนะนำให้หลังการฉีดวัคซีนควรหยุดออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

Comments


bottom of page