top of page
  • SIANGTAI TEAM

ชมศูนย์ศก. พอเพียง หลังที่ว่าการอำเภอท่าแพ

ไปดูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตามรอยพ่อเมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 ต.ค.2564 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย (ที่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอท่าแพ) ท้องที่หมู่ 2 (บ้านท่าแพกลาง) ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายธีะพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ และนายช่าง อบต.ท่าแพ ร่วมกันติดตามการพัฒนาของ สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.ท่าแพ ที่ 7ภายหลังจาก นายธีระพงษ์ คุ่มเคียม นายอำเภอท่าแพ สั่งการให้หมั่นมุ่งพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ตามรอยพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย พบว่าในศูนย์ฯแห่งนี้มีการพัฒนาแปลงปลูกอ้อย การทำแปลงผักสวนครัว แปลงปลูกผักกูด แปลงปลูกสมุนไพรเพื่อต้านภัยโควิด-19 หญ้าแฝกยึดหน้าดินริมหนองน้ำ ปลูกกล้วยน้ำหว้า กล้วยไข่ กล้วยหอมทองแปลงปลูกพริกไทย บริเวณโคนต้นกระถินเทพา ในถุงปุ๋ย เพื่อสะดวกในการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ปลูกมะนาวในล้อยางรถยนต์ แปลงปลูกข้าวโพดหวาน เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 บ่อ เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังจำนวน 1 กระชัง เลี้ยงปลานิลจำนวน 2 กระชัง เลี้ยงปลาดุกจำนวน 2 กระชัง รวมทั้งการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ใช้สอย เช่น การปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นสวนป่า ไม้กินได้ เช่นไม้ผล( มะม่วง กระท้อน สะตอ เป็นต้นไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นสักทอง ป่าไผ่ ไม้กฐินณรงค์ และประโยชน์อย่างที่ 4 ได้อนุรักษ์ ดินและน้ำ แขวนป้ายชื่อต้นไม้ และชื่อวิทยาศาสตร์ แต่ละต้น มีต้นปาล์มน้ำมัน จำนวน 72 จัดทำปุ๋ยหมักใบไม้ เลี้ยงไก่ โดยจัดทำอาหารให้ไก่กินเอง เลี้ยงแพะ จำนวน 2 ตัว ธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 13 แห่งใช้ประโยชน์ช่วงฤดูฝน เก็บน้ำไว้ใต้ดิน ในช่วงฤดูแล้งนำน้ำใต้ดินมาใช้ โดยมี Walk way ที่สะดวกสบายสวยงามตลอดเส้นทาง สำหรับประตูทางเข้าศูนย์ฯ มีมาสคอต รูปข้าวโพดหวาน จำนวน 2 ตัว หน้าซุ้มประตู ตั้งไว้สำหรับให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นในพื้นที่โดยผลการตรวจติดตามในศูนย์ฯนี้พบว่า มีการพัฒนายกระดับเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดจนมีสภาพทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้หน่วยงานราชการใดที่สนใจที่จะเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ นี้ ติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลรับรองไม่ผิดหวัง.

Comments


bottom of page