top of page
  • SIANGTAI TEAM

ชาวท่าแพสตูลฉีดวัคซีนเข็ม2

ชาวอำเภอท่าแพเฮ! ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 Astrazeneca ป้องกันโควิด-19
ที่โรงพยาบาลท่าแพ ถนนสายบ้านฉลุง-ละงู หมู่ 2 (บ้านท่าแพกลาง) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ และทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ( ฉีดเข็มที่ 2 Astrazeneca) 4 ตำบล กับ 31 หมู่บ้าน ของ อำเภอท่าแพ โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการรวมกว่า 290 คน


ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 กันอย่างทั่วหน้า และเป็นธรรม ตามนโยบาย ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งหวังให้ “คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย สมัครใจ และต้องได้รับการฉีดวัคซีนกันทุกคน เพื่อจะได้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยที่ไม่คิดมูลค่า ”เพื่อที่จะต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข รวมถึงสามารถใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบาย และเพื่อจะได้เปิดประเทศ ผนึกกำลังช่วยกันฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้กลับคืนมาเฟื่องฟูอีกครั้งต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสตูลดำเนินการให้สอดคล้อง ตามแผนพัฒนาที่เน้นหนัก ของ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล "วาระ 5 ส.สตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน"ตามวาระ ส.ที่ 2 สตูลสะดวก : ถูกต้อง ฉับไว ใส่ใจบริการ และวาระ ส.ที่ 3 สตูลสบาย : คุณภาพชีวิตดี มีความสบายสไตล์ สตูล”


สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ นั้น นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ได้มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าแพ เข้าไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้ที่มาเข้ารับบริการ และทีมแพทย์ พยาบาล โดยมี นายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ และคณะฯคอยอำนวยความสะดวก ร่วมทั้งร่วมกันตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันอย่างเต็มที่ .

354 views0 comments

Comentários


bottom of page