top of page
  • SIANGTAI TEAM

ช่วยครอบครัวยากจนตกเกณฑ์ระบบ TPMAP

“นอภ.เมืองสตูล”ช่วยครอบครัวยากจนตกเกณฑ์ระบบ TPMAPผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 464 หมู่ 5 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 28 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล นายจตุพร สมปอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสตูล นำปลัดอำเภอเมืองสตูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมทบกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านควน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน บัณฑิตอาสา ฯ จิตอาสาในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ได้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่ดังกล่าวกันอย่างเหงื่อไหลไคลย้อนซึ่งบ้านดังกล่าวเป็น ของ นายโยหะรี หลังปูเต๊ะ อายุ 52 ปี หลังจากที่ นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล ได้สืบทราบว่า บ้านเลขที่ดังกล่าว นั้น เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP และยังเป็นครัวเรือนยากจนมีรายได้น้อย รวมไปจนถึงยังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ดังนั้นทางอำเภอเมืองสตูลจึงได้รีบประสานกับทาง สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลเพื่อให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ หลังจากนั้นจึงนำกำลังเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังดังกล่าวนี้จนแล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีสถานที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยังเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย หรือ กิจกรรม "คนอำเภอเมืองมีน้ำใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ของ นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูลอีกด้วย73 views0 comments

Comments


bottom of page